Hemligt – när jag har papperet?

25.11.10. Samtidigt med beslutet om avslag i walkie-talkie-ärendet får jag alltså också veta att jag inte får ut det papper som innehåller ett av Olle Alséns dramatiska första Avsan-larm. Jag sänder då, som synes, till kammarrätten i Stockholm kopia av detta brev, som jag alltså redan innehar, samt begär en kopia utan polisstrykningar. Finns sekretessen kvar trots att jag redan innehar papperet? De strykningar som nu finns har tillkommit helt obyråkratiskt, utan sekretessprövning. Ja ja. Dokumentet har tidigare återgetts här på bloggen och innehåller bl a texten

Mannen som omedelbart kände igen Avsan på bilden som jag visade i gymet i Väsbyskolan

etc. Men rikskrim har hittills aldrig till mig lämnat ut något dokument där Anti Avsans namn stått noterat, så vi får se hur det går nu.

I samma avslagsbunt som gäller denna EH 14879-A (Ai.80-93) hittar jag dock faktiskt ett utlämnat dokument! Detta har jag inte specifikt begärt, men det har tydligen slunkit med andra begärda papper.

Det här dokumentet författades en gång i världen – 1997, på dåvarande Palmeåklagaren Jan Danielssons beställning - av professor Lars Lidberg. Dokumentet torde ha tillkommit medan Christer Petterssonärendet närmade sig sin kulmen, dvs under RÅ:s och rikskrims skändliga och halsstarriga och till sist fruktlösa försök att intressera högsta domstolen för en resningsansökan riktad mot Christer Pettersson, dvs den resningsansökan som arrangerades trots att Christer Pettersson var dessa myndigheters egen, falskeligen utpekade syndabock.

Alltså: trots att Christer Pettersson, då Lidberg skrev sin uppsats, var helt friad av Svea hovrätt, så lever de gamla anklagelserna och de framhämtade påstått nya vittnesmålen sitt eget liv, med Christer Pettersson som Olof Palmes mördare; scenariot är kväljande. Liksom Lidbergs slutkläm:

Ur psykiatrisk synpunkt finns det ingenting som omöjliggör att Christer Pettersson skulle kunna vara Olof Palmes mördare, men i så fall ligger det närmast till hands att tänka sig att han handlat under inflytande av någon annan, närmast under inflytande av Lars Tingström.

Danielsson och hans kamrater har alltså lurat i Lars Lidberg att Christer Pettersson in i det sista bör utredas som misstänkt för Palmemordet. Texten är spöklik att läsa i dag. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"