Rikskriminalpolisen, Palmeenheten

15.12.2010
Från Rikskriminalpolisen har jag som rekommenderat brev med mottagningsbevis mottagit nedanstående information:
2010-12-14 APAL-428-214/10
Sven Anér, Svar på Er förnyade begäran om utfående av allmänna handlingar
Som svar på Er begäran begträffande de 40 walkie-talkie-tipsen vill jag informera Er om att Ni mottagit ett myndighetsbeslut beträffande dessa. Ni har överklagat detta beslut och Er överklagan behandlas för närvarande av Kammarrätten.
Ni skriver vidare i Er förnyade begäran om 94 polistips. Er begäran behandlas för närvarande av Rikskriminalpolisen.
I Er tidigare begäran daterad den 15 november 2010 och med Dnr APAL-428-194/10 begär Ni att enligt granskningskommissionens kapitel ”Dekorimamannen” få ut 50 handlingar. Vi måste be Er precisera vilka handlingar Ni åsyftar.
Stig Edqvist, 08-401 38 61.
Svar till Edqvist:
15.12.2010.
Varför tror du att jag inte vet vad som händer med de 40 walkie-talkie-tipsen?
Jag noterar att de 94 polistipsen fortfarande behandlas av rikskriminalpolisen, i strid med tryckfrihetsförordningen som anger den tidsfrist som bör observeras till ”genast”.
Beträffande de (ca) 50 handlingarna avseende ”Dekorimamannen” är det rikskriminalpolisen, inte jag, som kan precisera och specificera dessa handlingar. Jag kan endast, som tidigare, meddela att jag önskar i kopior utfå dessa ca 50 handlingar, vari bl a bör ingå förhören med Avsan, Avsans hustru, Anneli och Annika, Per Alfredsson samt övriga personer, vilkas namn jag inte känner. Jag önskar även kopior av all, framför allt mycket tidig info som till rikskrim inkommit från Olle Alsén.
Jag önskar för rikskrim nämna att Tryckfrihetsförordningens bestämmelser avseende allmänna handlingar har tillkommit för att tillförsäkra sökande personer omedelbar tillgång till dessa handlingar. Bestämmelserna har inte tillkommit för att månad efter månad fördröja utlämnandet av dessa handlingar.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"