Kan en förundersökning delas?

Fax 08-14 98 89.
20.12.2010. Till Kammarrätten i Stockholm Mål nr 6845-10 Rotel 024
Viktig komplettering!

När förundersökningen rörande mordet på Olof Palme inleddes i början av mars 1986 gick undersökarna rimligen ut över hela fältet. Någon misstänkt fanns knappast från början, däremot ett stort antal avgörande viktiga vittnesuppgifter. Bland dessa fanns alltså även de ca 40 walkie-talkie-uppgifter från mordets närområde, vilka mitt rubr ärende omfattar.
I och med att dessa uppgifter förelåg då förundersökningsprotokollet våren 1989 inlämnades till Stockholms tingsrätt har dessa uppgifter därmed blivit omedelbart offentliga. Om förundersökarna ej informerat tingsrätten om föreliggande walkie-talkie-uppgifter är detta uppseendeväckande men påverkar egentligen inte sakförhållandet: w/t-uppgifterna ingår i den framlagda förundersökningen även om de inte nämns specifikt.
Därför, menar jag, behöver egentligen ingen diskussion uppstå om huruvida uppgifterna ska lämnas ut till mig; de s k a lämnas ut.
Naturligtvis är här relaterat förhållande anmärkningsvärt och illavarslande. Åklagare ska, som känt, se även till uppgifter som talar till den tilltalades förmån. Och i detta fall talar ett mycket stor antal w/t-uppgifter definitivt till Christer Petterssons förmån, eftersom denne omöjligen, som ensam gärningsman, kan i sitt dåd ha betjänats av medhjälpare med walkie-talkies kring Dekorima och biografen Grand; en självklarhet.
Mot ovanstående bakgrund hävdar jag nu, med denna komplettering, att begärd dokumentation utlämnas till mig.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Carl Bildt, Omar al-Bashir, Lundin Petroleum, kammaråklagare Magnus Elving och nio oljemiljarder?
20.12.2010.
TT skriver i rubr ämne den 19 devember i år, citerat av TT:
Sudans president gömde miljarder – Wikileaks avslöjar al-Bashirs oljeaffärer
Sudans president satte in runt nio miljarder dollar av landets oljeintäkter på brittiska bankkonton, enligt läckta dokument. Åklagare vid ICC /Internationella brottmålsdomstolen/ ville att USA skulle avslöja det för att misskreditera Omar al-Bashir.
Uppgifterna om undansmusslade oljemiljarder finns i en amerikansk diplomatrapport som i går offentliggjordes av Wikileaks. Enligt dokumenten ska chefsåklagaren vid ICC Luis Moreno-Ocampo, ha uppmanat USA att offentliggöra uppgiften, i syfte att vända opinionen i Sudan mot presidenten.
Den utpekade brittiska banken, Lloyds, förnekar koppling till al-Bashir, som åtalats av ICC för krigsbrott i Darfur.
”Vi har absolut inget som pekar på att det finns någon koppling mellan Lloyds Banking Group och mr Bashir”, sade bankens talesperson, som tillade att banken följer lagen i alla de länder där den verkar.
Den Haagbaserade domstolen ICC har åtalat den sudanesiska presidenten för folkmord och krigsbrott i Darfurprovinsen i västra Sudan. Två arresteringsorder har utfärdats mot honom, i mars 2009 åtalades han som första sittande statsöverhuvud för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Ett andra åtal väcktes i juli i år och gäller folkmord.
Detta ärende ligger direkt kopplat till den svenska utrikesministern, exc Bildt, vilket jag tidigare omtalat på bloggen. I Sverige driver, sedan juli (!) i år, en förundersökning avseende ovanstående grova brott utförda av Bildt. Förundersökare är den till RÅ kopplade kammaråklagaren i Linköping Magnus Elving, som jag talar med ett par gånger tidigare men som jag nu iute hittar i juletid.
Jag finner det givetvis anmärkningsvärt att ett ärende, som är så solklart gravt utpekat i Haag, inte rör på sig i Sverige. ICC har alltså, helt sensationellt, hunnit till åtal, medan Elving, sedan han för nära ett halvår sedan vågat sig på att (enbart formellt?) inleda en förundersökning mot Bild, ligger mycket lågt.
Jag läser i de mycket utförliga lagbestömmelserna om hur en förundersökning ska bedrivas, och genomgående framgår att den ska bedrivas med iver och energi. Att märka är att RB 23:18 stipulerar följande:
Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken.
Ja, hur ligger till i fallet Bildt? Är han delgiven misstanke för folkmord? Det har inte sagts. Varför är han då i så fall inte delgiven misstanke, eftersom han rimligen sitter, via Lundin, sitter i samma båt som al-Basir? Sällan har en fsvensk förundersökning, dessutom med konstitutionella och internationella förgreningar, omgärdats med så stor hemlighet som denna, med Bildt. Det är lätt att ana mannamån.
En parallell till Wikileaksaffären: här rättar sig den brittiska domstolen helt efter de svenska önskemålen, men i fallet Bildt rättar sig den svenska domstolen sannerligen inte efter den internationella ICC i Haag; varför inte?
Och när tänker den i dagens opinionsundersökningar så framgångsrike Fredrik Reinfeldt uttala sig i frågan Bildt-Lundin Petroleum? Reinfeldt var uppenbarligen sur på Bildt som så snabbt twittrade till om bombattentatet i Stockholm, men i fallet Lundin håller de båda herrarna tyst och obrottsligt (?) samman.
Reinfeldt har tystnaden, upprätthållen av alla kompisar i Rosenbad och i media, som ett användbart vapen då det kör ihop sig. Tyst om Anti Avsan, tyst om Carl Bildt. Vad gör Magnus Elving, där han sitter nere i Linköping och är svår att hitta? Gör han någonting över huvud taget?
Sven Anér

Summary in English:
Why al-Bashir but not Bildt?
20.12.2010. The Sudanese President, Omar al-Bashir has allegedly invested 9 billion US dollars via British-owned Lloyd´s Bank, money derived from Lundin Petroleum. Al-Bashir is being charged by the International Criminal Court (ICC) in The Hague, for crime against humanity, and an order of arrest has been issued. Swedish Foreign Minister, Carl Bildt, is under investigation by the Swedish State Prosecutor´s Office for the same crime, but the matter advances very slowly. Bildt, when he joined the newly elected Conservative Swedish Government, was forced to resign from the Board of Directors of Darfur-based Lundin Petroleum and to reinvest his personal Lundin holdings. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"