Nej, Internationalen, aldrig i livet eller döden Christer Pettersson!

27.12.2010. Internationalen, kort inlägg på en specifik punkt i samband med tidningens anmälan av Gunnar Walls bok! Tyvärr tycks både Gunnar Wall och tidningen lämna öppet för Christer Petterssons medverkan, trots allt. Detta är djupt beklagligt. Christer Pettersson är och var hela tiden etablissemangets syndabock. Han frias till 100 procent av polisens egna vittnen, som placerar deras eget kronvittne, Roger, långt neråt Kungsgatan kl 23.15 och inte på Grand, med Christer inom synhåll genom biografdörrarna.
Christer Pettersson är polisers och åklagares och hela rättssamhällets samlade onda samvete. Han var och är ingen Palmemördare, med halva Klarapolisen till sitt förfogande.
Men God Fortsättning, Internationalen, och tack för ett viktigt jobb, år ut och år in!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"