Rikskrim: har ni gått i ide?

10.12.2010. Till rikskriminalen, Palmeenheten:

Förnyad begäran om utfående av allmänna handlingar!

Redan den 9 november, alltså för över en månad sedan, skrev jag till rikskriminalpolisen bl a följande:

”Sedan den 20 och 22 oktober ligger mina önskemål och påstötningar rörande de 40 walkie-talkie-tipsen resp Säpos och PG Näss 94 fribrev för 94 anmälda poliser i sak orörda, obehandlade.”

Vad som har hänt sedan dess är att ärendet med de 40 w/t-tipsen efter avslag har hamnat hos Kammarrätten i Stockholm, som ännu inte har svarat. De 94 tipsen om 94 i Palmemordet eventuellt inblandade poliser (!) är dock fortfarande orörda, och tydligen ser rikskrim det nya året an i förhoppningen att inte behöva bekymra sig om dessa 94 tips som jag envisas med att, jämlikt grundlagen (TF), begära fram.

I denna situation konstaterar jag att rikskrim, och därmed den svenska rättsstaten, för att undgå att behöva ta upp 94 utpekade polisfall, tydligen bestämt sig för att aldrig någonsin besvara mina skrivelser i ämnet.

Eller funderar rikskrim fortfarande på saken? Svara! Det normala vid ett mord är självfallet att inget enda polistips av detta slag inkommer till polismyndigheten, men här finns 94 polistips – är det ingenting som får rikskrim att fundera? Tydligen inte.

Som sagt: svara!

Denna skrivelse läggs den 13 december ut på min blogg www.svenanerpalmemordet.blogspot.com
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"