Rikspolischefen – har du slängt mina brev?


27.11.2010.

Rikspolischefen, Box 12256, 102 26 Stockholm.

Sänd mig omedelbart diarieinstämplade kopior av mina brev från de föregående veckorna! Jag får ingen kontakt med dig, och jag undrar nu om du har slängt mina brev. Sänd omedelbart dessa begärda kopior! Och läs förvaltningslagens 4 paragraf, ”service”-paragrafen! Samt besvara breven!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"