Förundersökningsledaren i Palmeärendet Vice RÅ Kerstin Skarp: Bedöm min blogg!

4.12.2010
Jag inger härmed hela texten som ingår i


Jag anhåller om bekräftelse på att detta dokument härmed anses ingivet till RÅ-ämbetet. Jag anhåller även om besked från vice RÅ rörande eventuella faktafel som kan ha kommit att ingå i de sakuppgifter rörande Palmeärendet som jag fram till den 4 december 2010 har lämnat på denna blogg.

Som Kerstin Skarp vet har några sådana sakfel aldrig påtalats av RÅ-ämbetet. Jag önskar nu klartecken för det snart gångna året. Det är viktigt för mig att veta var jag står i detta ärende.

Jag anhåller om snar handläggning.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39, Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"