RÅ – er skuld till Christer Pettersson kan aldrig tvättas bort!

13.4.2012.

Till Regeringens Justitie Kansler!

När RÅ och RPS hösten 1988 tillsammans gav kriminalinspektören Thure Nässén order att arrangera en falsk mordanklagelse mot Christer Pettersson bet de båda myndigheterna huvudet av skammen, och ännu har ingen som helst ursäkt blivit synlig.

Varken RÅ eller RPS har någonsin gått i svaromål. Saken har fått genomgå den vanliga juridiska rutinen varefter ärendet, efter tio(!) år, visserligen helt ogillats av Högsta domstolen men aldrig på minsta sätt närmare undersökts. Inga ämbetsmän har lagförts, och RÅ och RPS får fortsätta att leda en så kallad förundersökning i ett ärende som de själva från allra första början avsiktligt vrängt och på kriminellt sätt vanskött.

Granskningskommissionen, som låtsades arbeta med förbundna ögon, hittade ingenting att anklaga de båda myndigheterna för, tvärtom: när kommissionen ska göra sin slutsummering konstaterar den med en tydlig suck av lättnad att ”misstankarna mot Christer Pettersson successivt har stärkts”. Med ett enda kort uttalande lyckade kommissionen dödförklara sig själv och begrava sitt treåriga arbete: det var Christer.

Men vanskötseln av Palmeärendet, från RÅ:s och RPS sida, stannar inte vid den kriminella handläggningen av Christer Pettersson. Denna vanskötsel har funnits med, från en tidpunkt före mordet fram till i dag. Den av mig aktualiserade stora och komplexa lögnen kring Lisbeth Palmes båda ytterplagg, med denna lögns alla förgreningar, är också signerad av de trogna parhästarna RÅ och RPS, som aldrig hoppar över skaklarna i lögnens tjänst.

RPS har i dagarna meddelat mig att frågan om Lisbeth Palmes båda kappor mm ska utredas och att jag kommer att få besked – det tackar jag förstås för. Skulle det visa sig att de kommande påståendena från RPS, givetvis åtminstone internt kontrasignerade av RÅ, skulle leda till beskyllningar mot mig för lögner i sammanhanget motser jag med tillfredsställelse den domstolsprocess som därav kan följa och som borde slå upp alla dörrar och fönster på vid gavel. Det får vara nog med lögner nu, JK!

Jag uppmanar JK att noga följa den händelseutveckling som är att vänta. Jag vet ju ännu inte vad RPS kommer att anföra, men jag vet att den förklaring till frånvaron av rättsintyg för Lisbeth Palmes påstådda skottskada som kan tänkas bli framförd måste granskas mycket noga, inte bara av mig som lekman utan av skickliga och ansvariga jurister.

Om en rättsprocess av detta slag skulle substantieras, kan jag förutse att även annat än den rena kappaffären tas upp, t ex ett sådant till synes perifert inslag i Palmeärendet som det faktum att det inte var tjallaren Roger Östlund som påstods vara avlyssnad i Christer Pettersson-affären utan i stället Roger Cedergren, knarkhandlaren Sigge Cedergrens yngre bror Roger. Denna lilla bagatell stoppade inte den flitige Thure Nässén, som för sakens skull snabbt döpte om Roger Cedergren, i ett protokoll från 1987, till den betydligt matnyttigare Roger Östlund i ett av Nässén snabbt fixat protokoll från 1998 – kontrollera mina sakuppgifter, JK!

Jag talar, JK, från min övertygelse att allt i detta stora svarta Palmeärende varit och är svart skoj från början till slut, från en tidpunkt före första början till slut, till den dag som i dag är.

Det är djupt kriminella personer som engagerats i regi av RÅ och RPS, på RÅ:s sida förmodat hederliga åklagare som Helin, Morath, Riberdahl, alla ohederligt inställda i denna sak med KG Svensson som enda självlysande undantag.

Anser JK att jag dömer för snabbt och över hela linjen? Ja, över hela linjen i varje fall. Med en enda rejält modig och hederlig person högt uppe hos RÅ eller RPS skulle Palmemordet ha varit löst innan det utförts, och långt innan rikskriminalpolisen hade behövt börja fylla sina hundratals orangeröda pärmar.

Tänk, JK, om en enda juridisk eller polisiär höjdare slagit näven i bordet och rutit till:

Varför sitter vi och ljuger kring ett mord där vi har lösningen? Där vi hela tiden har haft lösningen, eftersom det är vi själva som har lejt mördaren och arrangerat mordets falska infrastruktur!

Tänk, JK, om detta hade hänt!

När jag nu i engagerat klarspråk begär att JK utreder kan JK inte gärna,

När mordet var tämligen nytt ringde mig den möjligen allvetande RPS-mannen Leif GW Persson och meddelade, sedan jag just skrivit ”Affären Borlänge”, att ”det blev så fel med Holmér, han var ju aldrig i Borlänge mordnatten, han var i Stockholm”. Att Persson sedermera har förnekat samtalet är förstås stilenligt, liksom att han vid Olof Palmes dödsdagsminnesdagar, i år och i fjol, i TV-sändningar meddelat den möjligen häpna allmänheten att mordet ”arrangerades inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetsfolk”. Men ingen begär närmare besked från denne professor med fri lejd att påstå vad som helst i en tutti frutti av sanning och lögn.

Så ta en titt på Palmeärendet, JK! Och ta gärna en titt på

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Och läs ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”!

Jag har varit engagerad i Palmeutredningen sedan hösten 1986, men jag är aldrig i någon väsentlig sakfråga dementerad av regering eller myndighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"