Till SVT Text och TV 4 Text!


27.9.2012.  Jag är en  Text—TV-supporter. Jag går sällan ut på nätet när jag har en så perfekt och  koncentrerad nyhetsservice som de båda Text-TV. Tio minuter på morgonen, och  jag är ikapp.
  Jag har också på senare tid fäst mig vid att ni båda gör  helt egna kloka nyhetsurval. Särskilt nu i går, då ni snabbt och utförligt  bevakade ursprungligen Expressens, snabbt därefter Aftonbladets Lamberttz-scoop.  Korrekt, konkret, koncist.
  När jag nu i dag läser mitt SvD noterar jag att inte en rad  finns i detta ämne, vilket är oerhört. Vad Lambertz nu sätter fingret på är  hela den hittillsvarande Palmeutredningens för en rättsstat illavarslande  snedvridning, illavarslande skygglappar.
  Storyn var ju nämligen inte i första hand HD-ordförandens  åthutning av justitierådet Lambertz, utan Lambertz egen nu presenterade  uppfattning att något är definitivt fel med denna utredning, samt att han  lierat sig med Inga-Britt Ahenius, som utgjorde det enda saltet i den 1999  avslutade granskningskommissionen.
  Helt enkelt: sanningen är på väg.
  Jag översänder nu till er båda den dossier som jag för ett  par dagar sedan tlllställde ett stort antal myndigheter och medier, utan större  pådrag hittills. Men jag utgår från att ni båda gör egna självständiga  bedömningar av en skandal av detta slag: polisen förfalskar och omförfalskar  Olof Palmes patientjournal! Givetvis oerhört, men bl a SvD har tagit det lugnt,  trots att materialet ju ingalunda är uppfunnet av mig utan levererat av polisen  själv!
  Saken ligger nu, som framgår vid slutet av min dossier, så  högt den kan komma, nämligen hos rikspolischefen Bengt Svenson, med ärendenr  Rpc 384/12 och har nu lagts hos rikspolisens internutredning! Rikspolisen bryr  sig alltså om mitt materia, medan nyhetsmedia hittills i varje fall avvaktar.
  Jag ber er nu: gå in i materialet Det är skrämmande. Fel kan  ske av missstag,men detta är inget misstag utan ond avsikt i syfte att fixa  till tiden för mordet och ambulanstransporten!
  Jag fyller, om det går så, 92 år nästa gång, men jag är  praktiskt taget den ende somi dag går i clinch med en rättsstat, en demokrati i  förfall, i fritt fall. Inga av mina uppgifter sedan över 26 år tillbaka i  Palmeärendet har någonsin, dementerats!
  Djupt engagerad och oroad hälsning till svensk Text-TV!
./. Dossier om polisens förfalskning och omförfalskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"