Det är dagens poliser som har omförfalskat!

29.9.2012. Till Rikspolischefen Bengt Svenson, ANGELÄGET!
Ärendenr Rpc 394/12 och APAL 428-209/12.
Bengt Svenson – Jag funderar vidare över dessa allvarliga diskrepanser, och nya kusliga infallsvinklar dyker upp.
Jag tar nu tidsföljden för förfalskningsserien, som jag ser den:
Första förfalskningen har antagligen utförts redan strax efter mordet. Jag kan inte vara säker, men Tommy Lindströms agerande tyder på att han år 1989 arbetat med en gammal, redan förefintlig förfalskning.
Omförfalskningen måste däremot vara utförd i år, mellan den 9 och 18 september, utförd av poliser som i dag står under ditt befäl!
Hur kan jag veta detta? Jo, jag beställer den 8 september en kopia av Olof Palmes journalblad, med visa specifikationer, bl a ska början av en spaltlinje finnas synlig, vilket den också är då jag den 19 september får den med posten.
Jag påpekar vid telefonsamtal med tjänstgörande polis, Ann-Helene Gustafsson, att det dröjt ovanligt länge (all sekretessgranskning var ju sedan länge avklarad), varvid Gustafsson svarade att hon ”också tyckte det var konstigt”.
Allt pekar därmed på att omförfalskningen utförts mellan den 9 och 18 september i år, av dagens poliser.
Gustafsson skriver vidare till mig – jag har tidigare sänt dig det brevet – att jag kan vända mig till Sabbatsberg för att få journalbladets original, vilket förefaller mycket egendomligt. Gustafsson måste veta att detta original är sekretessbelagt! (Nu efterfrågat hos landstinget av mig!)
Jag gör inget direkt utpekande, men jag anmodar dig att granska Ann-Helene Gustafssons befattningar med detta ärende. Det förefaller mig otroligt att Gustafsson skulle i många omgångar ha handlagt detta känsliga ärende utan att förstå vad saken har rört sig om; hon har ju läst mina brev, om inte annat! Och hon måste själv ha granskat de båda helt skiljaktiga siffror ”5” som hon handlagt i rekommenderade skrivelser till mig. Rimligen är jourhavande polis vid Palmeutredningen rejält kvalificerad för uppdraget; en kriminalinspektör med vana och utbildning att spåra underligheter.
Vad har Gustafsson uträttat under den långa mellantiden medan jag, mot gällande förordning, tvingats vänta på begärd kopia? Hon har ju hela tiden haft tillgång till den första förfalskningen, varför inte kopiera om den och sända den nya kopian till mig? Vem har berättat för henne att en omförfalskning måste till? Och vem/vilka har utfört denna omförfalskning? Förfalskningsexperter, som Gustafsson haft direktkontakt med?
Du märker, Bengt Svenson, att frågorna virvlar. Och mitt viktigaste påpekande i dag är ju just att kriminella förfaranden inom Palmeutredningen fortsätter ännu i dag, under din domvärjo – du har folk gående som omförfalskar det absolut centrala och avgörande tidsdokumentet i hela mordaffären, från biografen Grand till Sabbatsberg!
Detta brev läggs nu, liksom  all min skriftväxling i detta och angränsande ärenden, ut på min blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com.
Du sitter på en pyrande och pysande krutdurk, Bengt Svenson! Agera! Hör av dig!
Allt mer oroad hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"