Justitieminister Beatrice Ask, Riksåklagaren samt Rikspolischefen för omedelbar åtgärd!

Enligt besked, som jag i dag på förmiddagen erhållit från polismedarbetaren Carina (har ej efternamnet) vid Uppsalapolisens förundersökningsexpedition, telefonnummer 010-567 65 58, har min anmälan av mig själv till rikskriminalpolisen, APAL 428-176/12, för min anklagelse mot ej närmare preciserade poliser, för ”grov och avsiktlig förvanskning” av Olof Palmes patientkort/tidkort från Sabbatsberg den 28 februari 1986, den 4 september i år, nedlagts av chefsåklagare Gunilla Strömblad vid Uppsala åklagarkammare under dnr K 28036-12.
Jag konstaterar då att svensk åklagare fastställt att jag inte på minsta sätt gjort mig skyldig till förtal då jag i rubr skrivelse till rikskriminalpolisen riktade min mycket skarpa anklagelse för förfalskning av det centrala dokumentet i den vid RÅ och RPS sedan över 26 år pågående Palmeutredningen. Jag konstaterar också att min anklagelse sålunda varit och är helt korrekt.
Denna Palmeutredning hamnar nu plötsligt i ett helt nytt läge. Svensk myndighet gör inte minsta försök att försvara sig mot min synnerligen skarpa anklagelse, varför strålkastarljuset givetvis, från denna förmiddag, direkt riktas mot den svenska polismakten, representerad av den svenska rikspolisstyrelsen, och i minst lika hög grad mot mina båda övriga adressater, nämligen justitieministern och riksåklagaren.
Jag begär nu att mina tre adressater omedelbart tar ställning till denna skrivelse. Jag har, under den månad som gått, sedan min anmälan mot mig själv ingavs till rikskriminalpolisen, utgått från att avsikten varit att rikskriminalpolisens remiss den 15 augusti i år till Polismyndigheten i Uppsala län (där jag är bosatt) verkligen skulle leda till en realundersökning av detta mycket infekterade ärende, men så har uppenbarligen ej varit fallet.
Som jag ser ärendet i dag, efter de mycket knapphändiga informationer jag kunnat införskaffa, har det hela tiden varit rikskriminalpolisens önskan att detta dramatiska ärende skulle tystas ner, skulle få försvinna. Jag har sålunda aldrig hörts av Uppsalapolisen, jag har inte hörts av någon åklagare i Uppsala, jag har aldrig av polis eller åklagare informerats om pågående handläggning, jag har sålunda själv aldrig hörts om min egen anmälan mot mig själv. Denna form av handläggning visar, enligt min bestämda mening, att någon faktisk utredning aldrig av någon instans eftersträvats.
Hur är då situationen i dag? Svensk polis med direkt koppling till svenska åklagare och till den svenska justitieministern, nonchalerar allvarliga larmsignaler från en fristående utredande journalist, författare och bloggutgivare, vilken aldrig beslagits med felaktiga uppgifter av någon dignitet under det arbete jag nedlagt i detta ärende sedan hösten 1986, under vilken tid jag utgett 11 (19) böcker i ämnet samt sedan över två år tillbaka fortlöpande publicerar en mycket välbesökt blogg.
Mot den bakgrunden, och med hänsyftning till det sensationella åklagarbeslut som jag översiktligt kunnat ta del av i dag på förmiddagen,
BEGÄR JAG i dag, den 14 september 2012, hos mina tre adressater, att dessa inte bara internt tillsätter en utredning utan även till den svenska regeringen och inte minst riksdagen anmäler att den officiella utredningen om mordet på öppen gata av landets statsminister Olof Palme nu visat sig sedan den 28 februari 1986 ha varit djupt otillfredsställande och grovt partiskt bedriven, med grava inslag av direkt förfalskning av utredningens centrala dokument.
Jag önskar omedelbart svar. Jag önskar med vändande post besked rörande denna skrivelses diarienummer och handläggare.
Jag upplyser nu mina adressater om att denna skrivelse snarast kommer att läggas ut på min blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,
kompletterad med en resumé på engelska för utländskt bruk.
Djupt oroad,
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"