PS! Rikskrim:   helt otrolig omförfalskning av Olof Palmes död!

PS! Rikskrim:   helt otrolig omförfalskning av Olof Palmes död!
Sudd och klipp gång efter gång i viktigaste dödsdokumentet!
Poliser har två gånger dundrat in i Olof Palmes patientjournal!
Rikskrim måste fråntas all befattning med Palmeärendet!
Förtroendet för rättsväsendet sjunker ner mot noll!
22.9.2012.  Till rikskriminalpolisen 22.9 2012.
Jag kommer här att avslöja att svensk polis inte bara en gång utan två gånger har förfalskat det helt avgörande klockslaget under hela mordförloppet, från Dekorima till Sabbatsberg!
Jag har tidigare avslöjat den första förfalskningen av siffran ”5” på tidkortet, patientjournalen från Sabbatsberg. En ursprunglig siffra, av allt att döma siffran ”8”, hade, mycket amatörmässigt, snitsats om till vad som ska föreställa en siffra ”5”.
Nu får jag, den 19 augusti 2012, från rikskriminalpolisen, en helt ny kopia av denna patientjournal där, hör och häpna, denna  siffra ”5” återges i perfekt skick, som en med stämpelmaskin framtryckt siffra ”5”.
Jag har sålunda framför mig på mitt bord två olika förfalskade siffror.
Den första, som – vilket jag tidigare påpekat – har formen av ett slingrigt ”S” och inte av en korrekt siffra ”5”, med dennas raka linjer och räta vinklar. Klena förfalskare har varit i verksamhet.
Den andra siffran ”5”, som alltså kom för tre dagar sedan, har ett helt korrekt utförande – men varifrån kommer den? Uppenbarligen från ett förminskat, med kriminella avsikter utfört, provtryck från 1989, ”89 Maj 11 15 38”, som rikskrim sände till mig just i maj 1989, nu något förminskat!
Den ursprungliga siffran, antagligen siffran ”8”, är alltså först fixad till en mycket slarvig siffra ”5”, och nu den andra gången till en prydlig siffra ”5”.
Det helt barocka inträffar sålunda, att rikskrim lämnar ifrån sig en förbättrad version av en tidigare förfalskning, uppenbarligen utan att reflektera över att ett original endast kan se ut på ett sätt, inte på två eller rent av tre sätt: slarvig siffra ”5”, prydlig siffra ”5” respektive korrekt siffra ”8” på patientjournalens original.
Hur kan jag veta att originalet uppvisar en siffra ”8”? Det kan jag förstås inte säkert veta, eftersom jag aldrig fått se originalet, men allting tyder på att det måste röra sig om en siffra ”8”.
Jag ska förklara:
Anledningen till denna danse macabre kring denna siffra ”5” har uppenbarligen varit att polis – och givetvis också åklagare – har velat förkorta, skjuta bakåt tidsförloppet Dekorima – Sabbatsberg.
Granskningskommissionen från 1999 ger tiderna 23.21.00 – 23.31.40, medan det faktiska tidsförloppet torde ha varit (ca) 23.27 – 23.38.00. Samma intervall, som synes, men med cirka 6 minuters förskjutning bakåt. Varför? Varför ta till en så oerhört förbjuden åtgärd som att reducera med 3 minuter, från 23.38.00 till 23.35.00? Granskningskommissionen har över huvud taget inte efterfrågat patientjournalen, utan följt ett i efterhand fixat klockslag från länsalarmeringscentralen!
Varför, som sagt? Främsta anledning måste ha varit att visa att Olof Palme snabbt kom under vård, att allting gick snabbt vid Dekorima, under ambulansfärden och på Sabbatsberg, medan verkligheten var den motsatta. Det kan ha funnits andra skäl; där undviker jag dock att gissa. Fiffel, i två repriser, av en officiell dokumentation tillhör förstås det mest förbjudna.
Var finns då, i dag, originalet till patientjournalen? Det finns hos Stockholms läns landsting, sedan Sabbatsberg organiserats om. Och vad står det då på originalet?
Jag ringer en vänlig kvinnlig medarbetare på landstinget som omedelbart förklarar för mig att
originalet kan du inte få se, för det är sekretessbelaget i 70 år!
Sekretessbelagt? Vilket innebar 50 år före lagändringen, i dag gäller 70 år!
Men – jag har ju i två omgångar från rikskrim, till att börja med från själva rikspolisstyrelsen, dess chefsjurist Ulf Berg, kunnat rekvirera kopior av denna sekretessbelagda journal? Hur hänger det ihop?
Självfallet har polisen, en myndighet, från en annan myndighet, Sabbatsbergs sjukhus, kunnat få se originalet respektive kunnat beställa kopior, detta eftersom sekretessen överförs till mottagande myndighet. Men polisen hade ju varit skyldig att respektera denna sekretess i förhållande till mig, en representant för den vanliga allmänheten, inte sant?
Varför har det varit så angeläget för denne chefsjurist Ulf Berg att bryta sekretessen när jag begär besked? Tydligen eftersom han absolut måste få detta känsliga ärende ur världen.
Det höll på att spricka när jag, i samma maj månad 1989, sammanträffar med dåvarande rikskriminalchefen Tommy Lindström, herostratiskt ryktbar, och får höra hans lögnaktiga version:
- Det blir vissa förskjutningar vid uppförstoringar, det är därför siffran ”5” börjar se ut som ett ”S”…
Rent påhitt av den sedermera på grått papper avskedade Lindström, givetvis, men det ledde ändå till att jag, och den skicklige journalistkollegan Gunnar Wall, som fanns med i bilden den här gången, lät oss nöja. Vi trodde inte på Tommy med dennes elastiska samvete, men vi kom inte vidare då,.
Så går jag nu i år, 2012, tillbaka till detta fatala ärende och får belägg, dubbelt belägg, trippelt belägg, för ett makabert mygel i megaklass!
Eftersom jag aldrig fått se patientjournalens original, och eftersom jag bara fått se fixade kopior av detta original, kan jag sålunda inte säkert veta att det på originalet står en siffra ”8”, men indicierna är överväldigande. Jag tar två av dessa indicier:
Nr 1: Polis och åklagare ville uppenbarligen korta tiden, detta har ju varit det avgörande skälet. Alltså måste siffran ”5” tas fram från någon av siffrorna ”9”. ”8”, ”7” ”6”. Och den enda siffra som både ger lämplig tidsförkortning, 3 minuter, och samtidigt är lätt att snitsa om till en siffra ”5” är just siffran ”8”.
Nr 2: Polisen har själv skickat mig ett stämpeltryck från Sabbatsberg som visar att polisen, i maj 1989, har provtryckt sig fram till just en siffergrupp ”38”. ”85 Maj 11 15 38”! Varför över tre år efter mordet springa till Sabbatsberg och provtrycka detta datum, om inte skälet varit att använda det i något viktigt sammanhang? Förminskat till lämplig stilhöjd?
Jag summerar. Polis och åklagare förfalskar kopior av originalet till statsminister Olof Palmes patientjournal i syfte att tiderna kring mordet ska se mer aptitliga ut, men det är amatörer som gör ett dåligt förfalskningsarbete. När jag – och på sin tid Gunnar Wall i Internationalen – ifrågasätter den centrala siffran ”5” ger rikskriminalchefen Tommy Lindström en osann förklaring.
Då jag i år, 2012, på nytt slår larm, med ännu större kraft bakom orden, fabricerar polis och åklagare en ny, till synes korrekt siffra ”5”, uppenbarligen obekymrade om det faktum att ett original bara kan ge en enda sorts kopior. Inte två. I detta ärende finns i dag tre kopior: rikskrims första förfalskning, rikskrims omförfalskning, samt originalet hos Sabbatsberg.
Där står saken, och det går att hitta kusliga tidsparalleller.
10 maj 1989 sänder mig polisens rättschef Ulf Berg en kopia med den första förfalskningen.
!0 Maj 1989 (eller någon av dagarna strax intill), hämtar jag och många andra journalister, en trappa ner på polishuset vid Polhemsgatan i Stockholm, ut det kriminellt missvisande förundersökningsprotokollet avseende Christer Pettersson.
Samtidigt med att rikskrim och åklagare förfalskar Olof Palmes patientjournal utser sålunda rikskrim och åklagare falskeligen och med berått mod Christer Pettersson till Olof Palmes läglige mördare.
Lägre är svårt att komma, rikskriminalpolisen.
Kom nu med en kommentar! Med vändande post!
Sven Anér, 210814-5075, i egenskap av professionell journalist sedan år 1986 sysselsatt med att journalistiskt bevaka mordet 860228 på öppen gata på statsminister Olof Palme. Jag har i tryckt skrift namngett den verklige mördaren, utan att på minsta sätt bli dementerad.
Jag har till förundersökningsledaren, vice RÅ Kerstin Skarp, riktat den skriftliga frågan huruvida rådmannen vid Stockholms Tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges riksdag Anti Avsan är Olof Palmes mördare, men svaret blev att förundersökningssekretess påstås råda.
Jag anklagar nu, i denna inlaga, polis och åklagare för upprepad, grov och avsiktlig urkundsförfalskning och önskar med vändande post besked rörande handläggare och diarienummer.
Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.
./. 6 bilagor, märkta ”Anér 1-6” bifogas.
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com
2012-09-18 (ankom 09-24): Rpc 384/12. Svar på skrivelse till rikspolischefen. Rikspolischefen har mottagit din skrivelse av den 14 september 2012. Skrivelsen har överlämnats till avdelningen för interna utredningar vid Rikspolisstyrelsen i enlighet med förordningen (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m. Kopia av skrivelsen har vidare skickats till Rikskriminalpolisen. Verksledningskansliet Lotta Gustavsson Chefsjurist.   Efter över 26 år. SA.

3 kommentarer:

 1. Rikskrim alltså Svensk Polis förfalskar det är ju förenat med en Diktatur helt sjukt men det här bevisar bara Regeringens vetskap om Mordet.

  Ta den här tjejen Elin krantz som våldtas och mördas där är det nån Dum jävla snut som läcker dessa bilder som togs av Polisen när hon hittades.
  Men palme mordet vågar dessa fega Poliser inte läcka nåt om vilket dom borde för palme mordet är fortfarande olöst och det borde inte finnas några hemligstämplar alls.

  SvaraRadera
 2. Palmeutredningen är ett enda stort skämt,Där de driver med det Svenska Folket.Och CP är en betald "så kallad mördare"som deltagit i detta "Spel".Han har fått åtskilliga 100-tusentals kronor för detta.Han erbjöds att spela den så kallade "Grandmannen" när det sket sig för dem, då den "Ursprunglige inplanerade "Grandmannen" hörde av sig till PU, och lämnade ett vattentät alibi.
  På den nivån befinner sig nu det Svenska Rättssamhället i denna dag.Rent förfärligt, och skrämmande.Jag blir rent rädd.

  SvaraRadera
 3. Kan man dra paralleller mellan Säpos agerande vid Palmemordet och nuvarande Säpos dyra fest nyss ?

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"