Ärendet återupplivas!

4.9.2012. Till Stockholms tingsrätt, ärendenummer T 10578-12
Ingivare av skrivelsen: Sven Anér, 21 08 14-5075.
Detta förtalsärende låg först hos Uppsala Tingsrätt. Ärendenr  FT 3720-12, men flyttades därefter över till Stockholms tingsrätt, varifrån jag dock ej erhållit något ärendenummer. Jag betalade 2012-07-02 per pg 75 05 55-5 450 kronor till Uppsala tingsrätt samt, samma belopp ytterligare en gång till Uppsala Tingsrätt 2012-08-03, vilket skedde av misstag.
Jag önskar nu återuppliva detta ärende, och sänder alltså denna dag, en tredje gång i detta ärende, 450 kronor, nu till Stockholms tingsrätts korrekta plusgironummer,
814008-9,
varefter jag hoppas att ärendet börjar rulla igen.  Ändrat 5.9, sänder ej på nytt!
Ring eller skriv mig om något krånglar. Själv ska jag försöka driva in de överflödiga 450:- från Uppsala tingsrätt, men det må bli min ensak. Reglerat enligt Uppsala Tingsrätt!
Min önskan att driva igenom detta förtalsmål kvarstår oförändrad.
Tacksam alltså för besked, snarast! För Uppsala Tingsrätt: Tacksam för omedelbar återbetalning av 450:- till mitt pg 75 05 55-5, enligt ovanstående brev till Stockholms tingsrätt! Nej, dessa 450 kr torde ha notifierats hos Stockholms Tingsrätt!
Sven Anér, Öster Edinge 271 ( efter 2.10.2012 Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala, Telefon resp 0174-500 66 resp 018-15 12 79.
 
5.9.2012. Stockholms Tingsrätt. Ärende T -112 32-12
Viktigt PS! En vänlig medarbetare vid Uppsala Tingsrätt ringer mig i dag på förmiddagen och meddelar i rubr ärende följande:
Då Uppsala Tingsrätt i början av augusti av misstag fick 450 kronor insatta på sitt pg-konto 81 40 08-9, tog Uppsala Tingsrätt samma dag kontakt med Stockholms Tingsrätt och meddelade att beloppet funnes insatt (funnes att hämta?) i Uppsala. Ett ärendenummer hos Stockholms Tingsrätt, hade kollegerna i Uppsala erfarit, vore T-11232-12.
Meddelandet i dag från Uppsala Tingsrätt gör mig mycket förundrad. Den sista remissan från mig har tydligen reglerats till belåtenhet, men jag har från Stockholms Tingsrätt sedan slutet av juli månad ej erhållit tillstymmelse till meddelande, utom per telefon vid ett tillfälle ovanstående dnr.
Jag anhåller nu mycket bestämt att någon praktisk person vid Stockholms Tingsrätt tar sig an mitt ärende. Rättar till vad som har klickat, ger mig information, samt framför allt ser till att mitt ursprungliga förtalsmål förs till ett slut. Det är i dag ålderstiget, efter ett första anhängiggörande vid Uppsala Tingsrätt 14.6.2012; det har sålnda gått snart tre månader utan att något hänt. Jag har knappast fått snabb och fullgod hjälp från någondera tingsrätt, och för mina hittills insända 900 kronor (jag sänder alltså ej samma belopp en tredje gång!) har jag knappast fått någon reveny.
Men nu torde Stockholms Tingsrätt vara försedd med kontanter så att den juridiska delen av ärendet kan tillåtas fortsätta.
JAG ÖNSKAR ATT DET AKTUELLA FÖRTALSMÅLET SNARAST BEHANDLAS AV STOCKHOLMS TINGSRÅTT!
Med vänlig men djupt undrande hälsning från en person som är van vid byråkratiska kontakter, men som knappast tidigare mött liknande svårigheter. (Inom parentes kan jag nämna att det gick betydligt snabbare på min DN-tid i Moskva i början av 60-talet, under Chrustjevs censur!).
Det är inte bra när en representant för den svenska allmänheten, med rätt eller orätt, känner sig motarbetad och lätt trakasserad av myndigheter. Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"