En skammens regering!

17.9.2012. Till de åtta riksdagspartierna
Dagens svenska minoritetsregering biter huvudet av skammen och bryter mot av riksdagen fastställda lagar för att slippa medge att Palmeutredningen varit en svart skrämmande fars allt sedan Olof Palme sköts på öppen gata den 28 februari 1986, eller medge att ansvaret för mordet på en sittande statsminister vilar på Rosenbad.
Den svenska minoritetsregeringen
Reagerar inte mot upprörande förfalskning av Palmeärendets centrala dokument,
Mörklägger den pågående rättsprocessen,
Vågar inte anmäla undertecknad Sven Anér för falsk angivelse,
Bryter mot regeringsformen, och
Sätter Sveriges statsskick i fara!
Jag uppmanar i dag samtliga riksdagspartier att begära fram ärendet vid Uppsala åklagarkammare K 28036-12, vilket uppvisar dagens regeringsstödda rättsröta inom Rosenbad. Om så önskas kan jag självfallet anmälas för falsk angivelse eller för grovt förtal.
Mina anklagelser återfinns in extenso på min blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,
dit riksdagspartierna hänvisas.
Sven Anér, 210814-5075, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"