Det bröt loss en onsdag!

17.9.2012. Det var denna onsdag som det bröt loss, Med posten till Hjelmbergstorpet kl 14.30 kom brevet från Annette Gustafsson på rikskrims Palmeutredning. Återges separat.
Kuvertet innehöll två ark. Dels följebrevet, dels ett komplett exemplar av Palmes patientkort, i kopia.
Jag öppnade kuvertet i bilen från ICA-Krysset i Almunge, och jag behövde bara kasta en kort blick för att se att fan var lös.
När vi kom tillbaka till Hjelmbergstorpet tog jag fram min tidigare stämplade kopia av Palmes patientkort och kunde omedelbart konstatera att jag nu satt med  två varianter av en statsministers patientkort, dnt enda säkra minutmarkeringen under hela mordförloppet, i två olika versioner: den ena med den äkta siffran ”5”, den andra med den bevisligen förfalskade siffran ”5”. Den ena strikt rätlinjig och rätvinklad, den andra slingrande som ett ”S”.
Detta är första gången. Tidigare har jag kunnat konstatera att den siffra ”5” jag sett hade ett underligt utseende, men detta hade möjligen kunnat förklaras, rikskrim har ju försökt tidigare, under Tommy Lindström, avskedad rikskriminalchef.
Det nya, och skakande, som jag nu upptäcker, är att jag kan lägga två olika polisversioner av dessa ”5”:or bredvid varandra och finna att den ena är en till synes (se nedan!) mycket klart och tydligt korrekt framstämplad 5:a, medan den andra, vid nu möjlig jämförelse, är en lika klar och tydlig förfalskning.
Vad som komplicerar saken år detta: Fram till i dag har en siffra ”8” (antagligen en ”8”) slarvigt förfalskats till en siffra ”5”. Men i dag har en omförfalskning skett. Rikskrim har, sedan jag den 8 september begärde  fram en ny kopia av hela journalen, snitsat om den uselt förfalskade siffran ”5” till en perfekt siffra ”5”; detta måste ha utförts av fackmän. En bra förlaga till denna perfekta siffra ”5” har rikskrim haft i tidigare taget provtryck av ”89 Maj 11  15 35”, finns återgivet på mitt brev till JK 20.7.2012, nedtill till höger.
Jag frågade Annette Gustafsson på rikskrim varför utlämnandet av en ny kopia denna gång tagit så lång tid, men det kunde hon inte svara på. Det tyckte Annette var konstigt.
En vecka för noggrann omförfalskning?
Hur detta har gått till, hur en kalender för brottet har gått till, det får jag arbeta vidare med, och jag kan inte arbeta ensam. Jag måste ha det som vi hade de på DN vid stora händelser: 4-5 man samarbetade på natttreporterrummet, konfererade, bytte idéer, bestämde hur vi skulle fördela arbetet.
Jag kan inte göra detta ensam. Jag har inga parametrar, bara mig själv. Vi måste hitta en liten hjärntrust, resonera, gå igenom. Hur publicera?
Vad har hänt på rikskrim? De hamnar ju mitt i mina käftar genom de båda divergerande handlingar de har sänt mig, först i juli och nu i september.

20.9.kl 13.15. Jag ringer Stockholms läns landsting, ett Sabbatsbergsnummer 08-737 27 10, får tala med en vänlig kvinnlig röst som raskt men fortfarande vänligt upplyser mig:
”Sekretess råder i 70 år, du kan alltså inte få en kopia”.
Nehej. Varför skriver då rikskrim i sitt senaste missivbrev att
om  du inte är nöjd med detta så får du vända dig till Sabbatsbergs sjukhus som har originaljournalen.
Det frågar jag mig. Och ytterligare en fråga: om sekretess råder i 70 år beträffande utlämnandet av sjukhusjournaler, hur har då rikskrim allt sedan 1989 till mig kunnat lämna ut kopior av Olof Palmes sjukhusjournal, ibland förminskade, ibland förstorade, ibland förfalskade? Delvis avmaskade, dock aldrig klockslaget, 23.35, vare sig siffran ”5” varit förfalskad eller ej.
Det har östs kopior och utsnitt ur kopior över mig, och det har aldrig av rikskrim sagts att hela dokumentet vore sekretessbelagt, endast vissa uppgifter inom den redovisande texten, men Olof Palmes personuppgifter samt klockslaget för intagningen på Sabbatsberg har sålunda aldrig hemligstämplats av rikskrim. Beror detta på att rikskrim hela tiden vetat att jag aldrig skulle få ut originalet? Rikskrim/regeringen spelar i dag ett högt spel. Det kan ju komma ett domstolsbeslut om hävande av sjuttioårssekretessen.
Brevet till Rimmerfors gick i väg i dag. Jag far alltså i morgon fredag till Anita Sundgren, där jag får dagis och nattis till och med den 24 september. Telefon till Anita: 0174-109 89.
Saken är mycket spännande. Tror rikskrim att jag är stupid, decrepitus,  dement? Eller går de helt enkelt inte i land med avancerad förfalskning av detta slag?  20.9 kl 14.30.
Jag kan fråga mig vilket skadestånd staten vore skyldig att betala ut till mig, för över 26 år av strul, mygel, lögner, förfalskningar? Om vi säger att jag i 26 år aldrig har fått någon information som samtidigt har varit såväl sann som relevant, så känns 100 000 kronor so en mycket rimlig ersättning, inte för mitt journalistiska arbete och mitt författararbete, utan för rena administrationskostnader: telefon, porto, i praktiken onödiga resor, kontorsutgifter mm.
Skulle jag räkna in det rena intellektuella författararbetet når beloppet givetis helt andra höjder, sedan den svenska staten, den svenska regeringen, det svenska rättsväsendet, drunknat i svek och lögner. Drunknat i ett bottenlöst kärr.  20.9. kl 14.50.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"