Göran Lambertz, brännvinsadvokat

20.9. Göran Lambertz upphör inte att förvåna. Just nu verkar han plädera för sin egen rätt att konsekvent ljuga, under hänvisning till att det står en debattör fritt att ljuga.
”När jag är med i det laget (Krister och Seppo) är jag debattör, inte högsta domstolsjurist”.
Vad säger regeringen om denne kameleont, som uttalar sig som en gammal brännvinsadvokat? Kan han förtidspensioneras? Eller är HD-jurister eviga, odödliga?
I den här debatten har ännu ingen mer än jag själv påtalat Lambertz fantastiska maj-pudel i UNT, där han berättade att han under sin JK-tid betraktade allt gnäll mot den pågående Palmeutredningen som ”bisarrt” och alltså lade allt sådant tjat i papperskorgen.
Nu, skriver han i UNT, har han kommit på andra tankar och medger att han tänkt fel, men han gör ingenting åt saken. En snabb pudel får räcka.
Lambertz uppträdande i dag ger upphov till tämligen svarta funderingar. Går det, för en jurist, att av egen drift vara så fyrkantig, så korkad som denne fantastiske före detta JK? Eller har Lambertz fått ett tips om att käfta emot, i både Palme- och Quick-affärerna.
Hans Palme-fögderi har jag sannerligen följt genom åren. Han satt som högste Palme-fogde, men skydde mina helt seriösa och aldrig dementerade inlagor som pesten. Hade Lambertz reagerat kring millennieskiftet hade vi kunnat vara uppdragna ur kärret och en dränering hade kunnat påbörjas.
Nu sitter vi i stället, i Palme-affären, mer fast än tiigare. Alla rättsväsendets höjdare, och en bra bit ner i graderna, börjar bli totalt uppbundna vid egna och föregångares förbrytelser, varför ett erkännande skulle få oanade konsekvenser, med slagsida för den svenska statsskutan.
Jag står, med mitt pågående arbete kring förfalskningen av Olof Palmes tidkort/sjukjournal, och bankar på rättens port: Utred! Erkänn! Hela den svenska politiska världen och mediavärlden är utförligt informerad. men det passar bättre att hånfullt nonchalera Sven Anér, under ett evigt, aldrig motiverat, segt trakasseri.
Jag försökte anmäla mig själv, men rättssamhället vågade inte agera. I stället hamnade det ur askan i elden, och har nu meddelat – i dokument som aldrig skickats till mig – att Sven Anér visserligen har fullt fog för sina skarpa anklagelser mot detta rättssamhälle, men att detta inte behöver åtgärdas.
Jag fortsätter att banka på porten.  Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"