Göran Lambertz – I fallet Palme har du helt rätt på varje punkt


27.9.2012.
  Göran  Lambertz – I fallet Palme har du helt rätt på varje punkt. Gå ut tillsammans med  Inga-Britt, som var den enda med vilja och mod inom granskningskommissionen.  Saken lossnar nu.
  HD-ordföranden  trampade in på tryckfrihetsförordningen så att det stänkte.
  Det  är viktigt att du står på dig nu.
  Du  kanske har hört av Måns Månsson att filmen om ”privatspanarna”, där vi båda  medverkar, har svensk premiär i samband med en filmmässa på biografen Grand den  8 november kl 21. Jag försöker komma dit, hoppas du kommer.
  Drevet  är ute efter både dig och mig, men vi får inte låta oss skrämmas!
  Bifogar  min bok om Anti Avsan, aldrig på en enda punkt dementerad. Jag har frågat  Kerstin Skarp om AA är mördaren, men endast fått till svar att ”sekretess  råder”, vilket inte går att formulera på detta generella sätt.
  Engagerad  och oroad hälsning!
  Sven  Anér, 740 10 Almunge. 01174-500 66. 018-15 12 79.
27.9.12,  senare: För Leif GW: Jag gräver ner alla stridsyxor och hejdar framför allt  mitt eget gnatande. Då var det sagt.
  Jag  läser i dag i Aftonbladet med stor behållning dih positiva inställning till  Lambertz Palme-aktion. Jag tror att du tidigare endast i TV har gett dina  uttalanden om ”Poliser, militärer och säkerhetspersoner”, men nu säger du  praktiskt taget samma sak till AB! Tack för det! Då skulle vi kunna gå ihop  utan gnissel!
  Det  här går ju undan nu. Som du ser av mitt kompendium är saken otroligt konstigt  skött av rikskrim: förfalskning samt omförfalskning, något liknande har  knappast någonsin gjorts.
  Jag  vill gärna ha din kommentar. En kollega har begärt fram patientkortet i kopia  och fått den ”snygga” omförfalskningen med den korrekta siffran ”5”.
  Vi  bor på landet och jag kör nu en och en halv mil med det här brevet för att  posta det samt för att hämta ut ytterligare ett rek med mottagningsbevis som  jag just fått. Är det va intresse för dig lägger jag med en kopia till dig.
  Rikskrim  fortsätter sända ut omförfalskat journalblad!
  27.9.2012.Till  Rikspolisen, ärende Rpc 384/12 och hos Rikskrim APAL-428-209/12.
  Jag  har i detta ärende mottagit ett brev från en man, vars namn ni känner, Niklas  Johansson i Väddö. Johansson anför i brevet till mig bl a:
  ----  Efter en tids väntan kom brevet, vilket visade sig innehålla en annan, sekundär  kopia av tidkortet!  Läste på din blogg  at tdu redan dragit denna skutsats, och jag blev givetvis själv förvånad när  jag såg att siffran ”5”  i kopian jag fått i min hand inte alls var den slingriga siffra jag sett på  bilden i din blogg tidigare.---
  Jag  slår nu larm, Rikspolischefen! Det förefaller ytterst egendomligt att rikskrim  kan fortsätta att sända ut kopior av vad jag konstaterat vara en omförfalskad  kopia av statsminister Olof Palmes journalblad, tidsstämpla omedelbart före  eller efter hans död!
  Lagen  reglerar mycket noga vad som händer vid tagande av kopior, och självfallet får  inte omförfalskade dyika kopior sändas ut till den rekvirerande allmänheten.
  Jag  begär nu en omedelbar förklaring, och jag utgår från att Rikspolischefen tills  vidare stoppar all dylik utsändning av kopior som tillkommit så här::
  En  kopia har ursprungligen tagits från en siffra ”8” på det korrekta originalet.  Denna första, korrekta kopia har därefter förstagångsförfalskats till en illa  utförd siffra ”5”,  varefter ny kopia omförfalskats till en tredje kopia, med en korrekt siffra”5”, erhållen efter förminskning  av ett senare taget provtryck, sänt till mig av rikskrim.
  Det  är alltså denna sista i raden av falska kopior som tillställts mig – i en andra  vända - samt Niklas Johansson, dvs ett ohållbart sätt att behandla svensk  allmänhet som rimligen litar på att den får ett korrekt material från den höga  rikskriminalpolisen.
  Jag  önskar omedelbart besked. Jag begär att utsändningen av trippelförfalskade  kopior omedelbart stoppas. Jag önskar omedelbar förklaring till det inträffade.
  Detta  brev går i kopior till justitieutskottets ordförande samt till förre rikspolismedarbetaren  Leif GW Persson, för info.
  Sven  Anér. Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 88, senare ev 018-15 12 79.
  28.9.2012.
  Till Stockholms Läns  Landstingsarkiv, Box 4151, 141 04 Huddinge.
  Begäran  om utfående av allmän handling
  Jag  önskar utfå kopia av journalblad 28.2.1986 för
  Palme, Sven Olof Joachim, 27 01  30-0499,
  avseende Olof Palmes intagning  på Sabbatsbergsakuten detta datum.
  Eftersom missvisande kopior av  detta journalblad i dag cirkulerar vill jag understryka att det äkta, faktiska  journalbladet torde uppta nedanstående tidsuppgift mitt på bladet, i vänsterkanten:
  86 FEB 28 23 38.
  Det är alltså en kopia av detta  äkta journalblad som jag önskar omedelbart översänd till mig.
  Skulle, mot förmodan, en  sekretessituation uppstå begär jag  myndighetsbeslut samt, i förekommande fall,  besvärshänvisning.
  Jag önskar omedelbar  handläggning.
  Vänlig och engagerad hälsning,
  Sven Anér, journalist och  författare, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.
  0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"