Redaktionschefen Martin Jönsson, SvD

20.6.2011. Martin Jönsson,

Jag blev inspirerad av ditt möjligen svala men ändå aningen engagerade svarsbrev, varför jag sänder dig en del nytt material, bl a den rent otroliga utskriften av Expressens TV-möte med Leif GW. Jag vet inte i vilken utsträckning denna fullständiga version tidigare har publicerats, men jag blev skakad då jag i dag skrev ut den på min ordbehandlare.

Här har jag, och andra, sedan våren 1986 protesterat mot handläggningen av Palmemålet, och, framför allt jag, har sedan 1988 protesterat mot att Christer Pettersson över huvud taget lagfördes när klara vittnesmål hela tiden friat honom, när polisens vittneskedja har verkat kusligt hemgjord.

Den gången höll Leif GW tyst om det bräckliga Christer P-åtalet, samtidigt som han tillsammans med sin trogna jaktkamrat Jan Guillou ägnade sig åt att smutskasta bl a mig, en knäppgök, galning och privatsnokare!

Så, i dag, säger Leif GW Persson till Expressen samma sak, som han i 25 år har dementerat, och ger en perfekt rekapitulation av vad bl a jag har sagt i 20, 25 år.

Leif GW Persson är anställd hög tjänsteman vid rikspolisstyrelsen, som leder spaningen efter Olof Palmes mördare – kan det bli värre, mera uppenbart? Jag föreslår att SvD, som öppnade Christer P-debatten då jag den 8 juli 1989 på SvD Brännpnkt i en utförlig debattartikel ställde frågan:

”Undertrycker åklagarna sanningen i Palmemålet? tar upp saken.

Där, en kort stund, låg SvD och Bertil Torekull främst bland fria utredare. Men min artikel försjönk i glömska och kommenterades inte ens i Svenska Dagbladet. I dag står den fram med så mycket större skärpa. Jag läser om artikeln. Ingenting finns att korrigera, föga att tillägga. Leif GW Persson, i dag, hade kunnat skriva artikeln.

Martin Jönsson – kunde du inte agera? Själv hoppas jag på SvD:s röst – och på Europakommissionens juridiska kommissionär Reding, som jag har med på min korrespondenslista. Hon har hittills mest agerat med vänliga ord i retur, men jag tror att hon blir tvungen att gå in i denna den största, svartaste skandal som någonsin nått EU:s ögon. Förhoppningsvis Argusögon.

Sven Anér, Öster Edinge 271. 740 10 Almunge. 0174-500 66.   ./. bil.


Enda auktoritativa uttalande om Palmemordet är när Leif GW Persson slår fast: ”Det var en konspiration!”

20.6.2011. Likalydande brev till justitieministern, riksåklagaren samt rikspolischefen.

I Palmeaffären kan allt hända, kan ingenting förvåna. Spaningsledningens enda, officiella ståndpunkt är i dag den som framförts av en hög representant för rikspolisstyrelsen, kriminologie professorn Leif GW Persson. Persson gav den 20 februari i år en filmad TV-intervju för en Expressen-medarbetare. Jag återger hela denna intervju. Den ger mordet på Olof Palme: förhistorien, avrättningen, den efterföljande händelseutvecklingen:

Det börjar med ett referat:

GW redogör utförligt för varför Christer P inte är mördaren. Huvudskälet, som fick GW att överge tanken på Christer P, var att ”vittne ett” /Lars Jeppsson, min anm/ som gömt sig efter skotten mellan två arbetarbaracker och där kikade fram och såg mördaren rusa förbi visade sig väl känna Christer P som granne från Sollentuna. De hade setts flera ggr per vecka, ”säkert 50 ggr senaste året”. Vittnet var helt säker på sin sak. Det var inte Christer P.

Nu ordagrant:

Reportern: Berättade du detta för polisen?

GW: Ja, de blev förvånade men brydde sig inte, det förbigicks för att det störde bilden av Christer P som mördare.

Reportern: Kunde det vara så?

GW: Ja, det kan vara så illa.

Reportern: Vem var det då?

GW: Palme var ju en politisk person. Politiska personer brukar mördas av politiska skäl. De som gjorde det hade en väldigt bra lokalkännedom till att börja med. Jag tror det var en konspiration i deras närhet med poliser och militärer och folk med säkerhetsanknytning. Jag tror det var fler inblandade än en. Säkerhetspolisen var väl informerad om att Palmes gick ut ensamma. Det var väl känt av Säpos livvaktsrotel att Palme avsagt sig livvaktsskydd denna kväll. Då passade de här personerna på. 2-3 stycken. Att ta tillfället i flykten.

Reportern: Kan det ha varit Palmes egna livvakter?

GW: Nej, det vill jag inte påstå. Men informationen om att de var ensamma var väl känd. Lisbet hade sagt till sina arbetskamrater att de skulle gå på bio. Mördaren iakttar dem vid bion och ser att de går iväg ensamma.

Reportern: Vad vet du om mördaren?

GW: Ca 40 år, 180 cm plus. Palme var 173 cm i strumplästen. Bra kondition. Djävla förmåga at ta tillfället i flykten. Bra skytt. Han stoppar på sig vapnet. Vilket indikerar att han är ostraffad. Politiskt motiv. Han ogillar Palme. Välordnad och balanserad.

Reportern: Hur har han det i dag?

GW: Ganska nöjd med vad han gjort. Han har inget behov av att meddela sig med omvärlden. Vill han det får han gärna slå en signal.

Slut på programmet direkt efter den meningen.

Leif GW Perssons långa och genomtänkta uttalande för Expressens reporter är sensationellt. Djupt sensationellt. Här står en hög tjänsteman vid rikspolisstyrelsen och förklarar, ingående och sammanhängande, hur mordet på en svensk statsminister faktiskt gick till. Alla väsentliga punkter i dramat finns med i denna närmast otroligt distinkta och specificerade redovisning: så här gick det till, säger – den svenska staten?

Ja, utan tvivel. Kriminologie RPS-professorn Leif GW Persson, mannen som i dag har carte blanche på att utreda alla gamla svenska brott (!), har talat. Han har inte i någon instans blivit motsagd, uttalandet är rikspolisstyrelsens, rättsstatens.

Kommentarerna har varit fåtaliga och utan sting; det har inte slagits larm. Kommentarerna från överheten har helt uteblivit. Den l mars i år kallades Persson upp till rikspolischefen Bengt Svensson – för räfst och rättarting? Det får vi inte veta. Ingen kommuniké har getts ut, enbart tystnad har följt, medan månaderna från vinter till sommar har gått.

Jag begär besked av Svensson om Perssons lösmynthet (?) men svar dröjer.

Under tiden utkristalliseras en situation som trotsar beskrivning. Rikspolisstyrelsen, och ovanför den, som förundersökningsledare, riksåklagaren, reagerar inte mot att Leif GW Persson har gett en beskrivning av Palmemordet som på varje punkt motsäger den i över 25 år av rättsliga myndigheter presenterade: ensam mördare, ingen konspiration…

När jag begär besked från alla inblandade instanser, justitieministern, RÅ, rikskrim osv, får jag inget svar, och min till alla viktiga adressater ingivna nya bok DE SAMMANSVURNA behandlas som luft; RÅ sänder mig som tjänsteskrivelse mitt eget missivbrev i retur endast med påteckningen ”ad  acta”, till handlingarna.

Tror den svenska överheten att vi här i Sverige, som går omkring i vår vardagslunk, är fega dumskallar? Det är vi inte. Detta brev går nu i engelsk översättning till Europakommissionens avdelning för juridiska ärenden, kommissionären Reding, med vilken jag tidigare korresponderat och som ingalunda avfärdar mina brev.

Jag önskar sålunda omedelbara kommentarer från mina adressater!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

1 kommentar:

  1. Det är bara att hålla med Anér. Man blir häpen.. Man kan undra varför Leif GW går ut som han gör och varför väntat så länge. Är det höga vederbörande i Rikskrim och Palmeutredningen inklusive SÄPO, som vill ge svenska folket sanningen, som ett hjärnsläpp från en lite halvgalen typ och sedan hålla tyst..inga kommentarer...man har ju sagt allt och sedan kan kreti och pleti tänka själva. Längre än så här kommer de aldrig att gå. Med de har ju släppt Leif GW väldigt långt!!

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"