Vilken Roger?

25.6.2011. Till vice RÅ Kerstin Skarp eller stf:

I den sedan länge avslutade förundersökningen rörande Christer Pettersson sägs

dels, 1987, att Sigge Cedergren strax före mordet på Olof Palme blev uppringd av sin bror Roger Cedergren,

dels, 1988, att Sigge Cedergren strax före mordet på Olof Palme blev uppringd av Roger Östlund.

Mina frågor blir:

Hur kan samma påstådda telefonsamtal ha ringts av två olika personer?

Hur kan samma förundersökare ge två oförenliga besked i en avgörande viktig fråga?

Hur har denna diskrepans genom åren kunnat lämnas oförklarad?

Observera att ingen som helst sekretess kan åberopas i samband med en avslutad förundersökning.

Jag anhåller om svar omgående, jämlikt förvaltningslagens serviceparagraf.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"