Nej, jurister: inget spaningsmord!

Till Rikskriminalpolisen.

Anklagelse från Sven Anér mot stabsjuristerna Per Lagerud och Karin Mostad för grovt osant intygande.

I beslut av 2011-05-31 APAL 438-330/11, skriver Lagerud och Mostad bl a följande:

Mordet på Olof Palme är ett ouppklarat så kallat spaningsmord där förundersökning pågår.

Påståendet är felaktigt och framlagt av rubr stabsjurister mot bättre vetande. Palmemordet utfördes, vilket stabsjuristerna vet, med koppling till den svenska statsapparaten, av dåvarande ”baseball”-polisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges riksdag Anti Avsan. Denna sanning har jag sedan 2007 framlagt i skrivelser till bland andra statsministern och justitieministern, RÅ och rikskriminalpolisen, och mina påståenden har aldrig på minsta sätt dementerats eller vederlagts, inte ens av Avsan själv.

Det framstår som djupt illavarslande när rikskriminalpolisens jurister använder falska påståenden som grund för vägran att låta mig ta del av allmänna handlingar.

Jag anklagar nu Per Lagerud och Karin Mostad för grovt osant intygande och kräver lagföring.

Skulle rikskriminalpolisen, alternativt de båda av mig specifikt utpekade personerna, anse att min anklagelse är falsk emotser jag upplysning om detta. Vid en rättegång kommer jag självfallet att, på grundval av omfattande officiell dokumentation, presentera detta stora ärendes sanna bakgrund.

Det är, rikskriminalpolisen, ett hån mot den svenska allmänheten att lögnaktigt påstå att Palmemordet är ett spaningsmord och därmed söka undvika det avslöjande av Palmeaffären som måste komma.

Jag begär omedelbart besked rörande dnr och handläggare inom rikskriminalpolisen samt ett svar.

Parallellt med denna skrivelse överklagar jag, som separat handling, beslutet APAL-428-330/11.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"