Rikskrim, hör Leif GW Persson!

15.6. Till Rikskriminalpolisen.

Jag noterar skrivelse av 10 juni och ser fram mot den handläggning av ärendet som kan följa. Viktigt vid denna handläggning är givetvis att båda parter har tillgång till samma dokumentation. I dag har jag inte tillgång till ett enda väsentligt dokument i det avsnitt som granskningskommissionen kallar ”Dekorimamannen”, medan rikskriminalpolisen har sådan tillgång. Jag förutsätter givetvis total öppenhet vid en kommande handläggning. Jag anmodar rikskriminalpolisen att informera avdelningen för interna utredningar härom samt till mig bekräfta att så skett.

I sakfrågan önskar jag hänvisa till er medarbetare Leif GW Persson, som i februari i år i TV informerade om att mordet på Olof Palme utfördes

”inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner”.

Anser rikskriminalpolisen att ett mord med dessa kriterier, intimt knutet bl a till just rikskriminalpolisen, skulle kunna betecknas som ett spaningsmord? Skulle rikskriminalpolisen spana på sig själv och därmed använda beteckningen spaningsmord?

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
Svante Löfgren, Kungsholmstorg 10, 112 21 Stockholm.

Svante, kort och bra samtal! Jag är snart ikapp dig, ivarje fall till 90-årsstrecket; nu i augusti.

Jag sänder min bok samt ett dokumentärt material som nog är självförklarande. Jag ingav alltså formellt min bok DE SAMMANSVURNA till RÅ-ämbetet och begärde en kommentar, men det enda jag, i dag, fick var den kopia på mitt eget brev, som jag skickar med. Inte riktat till mig, inte en skiven rad av Skarp, bara en diariestämpel. Kunde du vid tillfälle, som gammal journalistkollega, ringa Skarp och fråga henne hur hon ser på Avsan, Anér och livet. Eller döden, Vilken blir hennes reaktion när du ringer?

Skarp har telefon till RÅ-ämbetet: 010-562 50 00. Som du vet är det en spännande tid då en just tryckt bok kommit ur vaggan och börjat tulta. Vi får se hur det går. Hör av dig efter semestern!

Din tillgivne Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. Tel och fax: 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"