Till alla mina bloggbesökare!

25.6.2011, midsommardagen.

DE SAMMANSVURNA finns ute på bokmarknaden och har börjat få god åtgång, trots att de stora tidningarna dröjer med recensioner eller omnämnanden.

Får jag vända mig till alla mina bloggkontakter och be er sprida budskapet? Och får jag ge några stolpar att kanske använda vid samtal med era vänner? Så här, ungefär:

Olof Palme sköts av baseballpolisen, rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan. Huvudvittnen, aldrig ifrågasatta, är Anneli och Anki. De träffade Avsan vid Dekorima två minuter före mordet. Avsan bar då både vapen och walkie-talkie, men de båda unga kvinnorna har aldrig behandlats som de huvudvittnen de är. De har till exempel aldrig konfronterats med Avsan, en annars oeftergivlig regel vid mord.

Detta mord var arrangerat av höga befattningshavare inom rättssamhället, och den exekutiva makten vid brottets utförande hade Stockholms länspolismästare Hans Holmér, som alltså påtog sig den dubbla rollen av mordsammansvuren och utredare av detta mord. I mordets närområde figurerar, förutom Avsan, polismän huvudsakligen från ”baseballgänget” inom Klarapolisens A-tur.

Hösten 1988 utarbetades inom rikskriminalen och RÅ falska ”bevis” mot den drogberoende Christer Pettersson. En annan A-lagare begick mened för att kunna placera Christer Pettersson vid biografen Grand i lämplig tid före mordet på Olof Palme, och ett påhittat telefonsamtal lanserades av förundersökningsledningen för att ytterligare binda Christer Pettersson vid mordbilden. Telefonsamtalet ”styrktes” av ett av rikskrim förfalskat s k telefonavlyssningsprotokoll.

Det här räcker en stund som argument. Tilläggas kan i dag att den höge tjänstemannen vid rikspolisstyrelsen, professorn i kriminologi Leif GW Persson, i februari i år inför TV-kamerorna öppet har deklarerat att mordet på Olof Palme

har begåtts inom en konspiration med poliser, militärer och säkerhetsfolk.

Denna deklaration från Leif GW Persson har aldrig dementerats vare sig av Persson eller av rikspolischefen Bengt Svensson.

De uppgifter som jag i mina böcker ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” och ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA” presenterar har aldrig fram till denna dag någonsin dementerats. Ingen uppgift har blivit motsagd, jag har endast fått sporadiska besked från förundersökningsledaren, vice RÅ Kerstin Skarp, med innebörd att ”förundersökningssekretess råder”.

Anti Avsan själv har heller aldrig dementerat mina uppgifter och sålunda aldrig stämt mig för förtal. Han har däremot frågat en riksdagskollega om inte denne kunde ”be Anér sluta med sina anklagelser”, vilka börjat bli besvärande för Avsan och hans familj.

Denna affär har pågått i över 25 år. Den utgör en skamfläck på Sveriges anseende och en tung ryggsäck för Sveriges regering och dess myndigheter att bära.

Detta är alltså de viktigaste uppgifterna jag i dag framför. Berätta för era vänner!

Den vänligaste hälsning från Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"