Näringsliv, SvD: PALMEMORDETS PENGAR!

Jan Almgren, Jonas Fröberg, Ola Wong:

Jag läser med skakat intresse ert reportage om Invest Sweden, ytterligare ett exempel på hur påstått handfast verklighet i själva verket kan bestå av såpbubblor. Jag vill nu ge ett annat, och än mer skrämmande, exempel på dylik bluff i statlig regi, med skrämmande mörka inslag. Jag komprimerar:

Olof Palme sköts den 28 februari 1986, enligt aldrig dementerade uppgifter, av dåvarande piket/baseballpolisen Anti Avsan. Jag har skrivit två böcker i ämnet, ”Affären Anti Avsan” 2008-09, och ”DE SAMMANSVURNA”, nu i år.

Jag har alltsedan 2007 sökt en regerings- eller myndighetskommentar till mitt påstående, men mina frågor har bemötts med ”förundersökningssekretess”. Jag blir alltså inte dementerad, inte ens av Avsan själv, som aldrig initierat något förtalsärende.

I februari i år gick professorn vid rikspolisstyrelsen Leif GW Persson ut med ett offentligt meddelande i ett par TV-kanaler och förklarade att ”mordet på Olof Palme begicks inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner”. Uttalandet tystades omedelbart ner av rikspolischefen Bengt Svensson.

Jag kommer nu till den ekonomiska delen av denna enorma, och enormt camouflerade, affär. Sedan 1986 har samhällskostnader antagligen i miljardklassen plöjts ner i Palmeärendet och alla dess förgreningar, trots att det i själva verket varit grupper inom den statliga svenska administrationen som legat och ligger bakom konspirationen, mordet och den falska uppföljning som alltjämt pågår.

Några spaningskostnader hade sålunda aldrig behövt uppkomma, eftersom hela bakgrunden till mordet från början varit känd och etablerad inom rättsstaten själv. Det kan diskuteras om uppkomna kostnader någonsin kan preciseras; möjligen räcker det med att säga en halv miljard, eller en miljard – eller mer?

Säkert är det denna mångmiljonrullning som utgör en av anledningarna till den mycket markerade tystnad, inte minst mediala, som i över ett kvartssekel fått breda ut sig över mordet på en statsminister, och möjligen är det just noggranna och osentimentala ekonomiska skribenter som med framgång kan attackera problemet.

Jag vänder mig alltså till er, mina tre adressater, Jan Almgren, Jonas Fröberg och Ola Wong, med uppmaningen: gå in i Palmemordets djungel och klarlägg den falska verksamhet som så länge ostörd fått pågå!

Jag ger ett exempel, av hundratals: När Holmér sommaren 1986 drog i gång sin helt hopfantiserade kurdaffär uppges 150 man ur Stockholmspolisens spaningssektion, när denna affär drevs som intensivast, ha satts in i jakten på oskyldiga kurder, i månadtal. Kostnaden för ”utredningen” av rättssamhällets egen syndabock Christer Pettersson, under elva år: en kvarts miljard?

I dag kvarstår en reducerad Palmegrupp inom rikskrim. Den ”får då och då in tips” (chefen Stig Edqvist), men någon verklig spaning i dag ges inget exempel på.

Men penningflödet av skattemedel har givetvis varit helt nödvändigt för dess administratörer högt uppe i rättssamhället. Mordet på en statsminister måste bli ståndsmässigt utrett, och detta har måst få kosta stora pengar.

Gå in och granska! Vissa aldrig redovisade kostnader bör experter kunna ta fram, likaså eventuella förklaringar från de närmast ansvariga:

Statsminister Fredrik Reinfeldt (den förste jag 2007 informerade om hans riksdagskollega Avsan), justitieminister Beatrice Ask, vice RÅ Kerstin Skarp, ledare för den förundersökning som uppges pågå, samt rikspolischefen Bengt Svensson, ansvarig för den totalt bortkastade polisinsatsen inom rikskrim.

Krassa pengar har ofta den egenskapen att de skalar bort luddiga myndighetspåståenden och visar upp sanningar; se er attack mot Invest Sweden. I Palmeärendet berättar de många falskt anslagna och falskt bortslösade miljonerna om nära nog obegripliga brott mot det svenska rättssamhället, de svenska skattebetalarna.

Anti Avsan sköt Olof Palme vid Dekorima, det var bara att gripa honom. Det hade inte kostat några miljoner. Varje svensk har betalat en hundralapp till denna skrämmande icke-utredning.

SvD Kultur innehar de båda böcker jag nämner.

Engagerad och oroad hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. Tel-fax: 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"