Rikspolisstyrelsen accepterar Leif GW:s åsikt: Olof Palme dog i en konspiration av bl a poliser!

21.6.2011. Viktigt meddelande till rikspolisstyrelsen, RÅ, rikskriminalpolisen och nyhetsmedia:

Den 20 februari i år sade rikspolisstyrelsens högt placerade tjänsteman, kriminologie professorn Leif GW Persson, bl a följande:

Palme var ju en politisk person. Politiska personer brukar mördas av politiska skäl. De som gjorde det hade en väldigt bra lokalkännedom till att börja med. Jag tror det var en konspiration i deras närhet med poliser och militärer och folk med säkerhetsanknytning. Jag tror det var fler inblandade än en. Säkerhetspolisen var väl informerad om att Palmes gick ut ensamma. Det var väl känt av Säpos livvaktsrotel att Palme avsagt sig livvaktsskydd denna kväll. Då passade de här personerna på. 2-3 stycken. Att ta tillfället i flykten.

Den 1 mars i år var Leif GW Persson uppkallad till rikspolischefen Bengt Svensson, uppenbarligen för att stå till svars för sitt TV-uttalande, men vad som sades har inte offentliggjorts, trots ansträngningar från bl a min sida att få en redovisning.

Jag skrev den 17 juni till rikspolischefen ett brev som bifogas denna skrivelse. Jag ombad rikspolischefen att han, om han skulle

ha något att invända mot detta konstaterande från min sida att ta kontakt.

Jag kompletterade brevet från den 17 juni med ett nytt brev den 20 juni, bifogas, till rikspolischefen. Inte heller detta senare brev har besvarats.

Jag konstaterar, i detta läge, att enda auktoritativa uttalande från rikspolisstyrelsen rörande mordet på Olof Palme är rikspolistjänstemannen Leif GW Perssons uttalande från den 20 februari i år:

En konspiration med bl a poliser.

Mordet på statsminister Olof Palme är alltså löst, till sin tillkomst, utformning, organisation samt med en karaktärisering av inblandade personer. Jag begär att såväl rikspolisstyrelsen som rikskriminalpolisen och riksåklagaren bekräftar detta mitt uttalande.

En dylik bekräftelse kommer att påvisa att allt polis-, åklagar- och domstolsarbete som hittills förevarit har skett i strid mot omständigheter som fortlöpande varit kända för den svenska samhällsadministrationen, kända före mordkvällen den 28 februari 1986. Svara nu!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"