Utsattes du för påtryckningar, Ingvar Carlsson?

21.6.2011. Öppet brev till tidigare statsministern Ingvar Carlsson.

Ingvar Carlsson! Du har spelat viktiga roller i samband med Sveriges mörkaste händelser under de senaste årtiondena. Jag syftar på mordet på Olof Palme resp ESTONIA-katastrofen. Jag vill ställa ett par konkreta frågor.

1 Palmemordet. Det väckte uppseende, och du utsattes för kritik, när du vid årsskiftet 1988-89 i officiella deklarationer gick ut med ditt stöd för polis och åklagare då det gällde Christer Petterssons påstådda skuld till mordet.  Det är knappast en regeringschefs sak att aktivt gå in i ett polisärende, mordärende.

Min fråga blir: Varför engagerade du dig mot Christer Pettersson, i ett ärende som raskt skulle visa sig vara falskeligen arrangerat av åklagare och polis? Utsattes du för direkta, personliga påtryckningar utifrån, påtryckningar med syfte att få debatten om Palmemordet ur världen?

2 ESTONIA. Du lovade först, på ett mycket tidigt stadium, att ESTONIA skulle bärgas, men återtog senare detta löfte, med angivande av skäl som knappast övertygat. Var det påtryckningar utifrån som även här förmådde dig att ändra ståndpunkt?

Jag sätter värde på ditt svar!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"