Hans Alfredson, Renstiernas gata 39, 116 31 Stockholm

Hans, Jag sänder dig min senaste bok, och jag ber dig läsa. Storyn bakom mordet på Olof Palme är enorm och går inte att jämföra med någon annan svensk händelse. Som filmstory är detta mord om möjligt ännu större, unikt.

Du har skildringen i min bok DE SAMMANSVURNA, och jag sammanfattar:

Leif GW Persson sade i februari i år, i ett TV-program och även i något annat sammanhang, att mordet på Olof Palme skedde ”inom en konspiration med poliser, militärer och säkerhetspersoner”. Sedan kallades Persson upp till rikspolischefen som heter Svensson och fick order att hålla tyst. Vad som sas i övrigt vid detta samtal på så hög polisiär nivå har vi inte fått veta.

Men Perssons deklaration är helt korrekt. Mordet beslutades på hög nivå inom den svenska administrationen, bl a höga ämbetsmän. Ärendet las på Sth länspolismästare Hans Holmér, som hade ett gäng s k baseballpoliser utbildade och klara för jobbet.

Inom baseballgruppen utsågs Anti Avsan, piketpolis, till mördarjobbet, och ett 20-tal övriga poliser, på olika poster och nivåer, fick ingå i mördarplutonen.

Sedan mordet lyckligt genomförts av Hans Holmérs mannar utsåg Holmér sig själv till högste Palmeutredare (det finns visst en pjäs eller möjligen opera, italiensk kanske, på samma tema) och ledde givetvis utredningen snett på varje punkt från första början. När två unga kvinnliga vittnen avslöjade ”Dekorimamannen” 1986 – 1992 dribblades deras vittnesmål bort av polis och RÅ, och Avsan hördes aldrig som misstänkt.

I dag: Avsan är alltså rådman vid Sth Tingsrätt och moderat ledamot av Sveriges riksdag. Inga av ovanstående uppgifter har på minsta sätt dementerats av vår svenska överhet, däremot nedtystats. Där står saken, helt oemotsagd, inte minst av vice RÅ Kerstin Skarp som är förundersökningsledare.

Hasse – kan detta bli film? Har du någon i släkten? En mera fictionbetonad film är under produktion av Anagram och med Måns Månsson som producent; ett dogma-jobb. Klippning pågår, bio till jul, kanske SVT till våren 2012. Filmen kommer att behandla Palmemordet – med mig själv som ett slags presentatör i bild – men den går inte, eller mycket lite, in i sakfrågorna, knäckfrågorna.

Mina böcker ”Affären Anti Avsan”, som du har, samt nu den här DE SAMMANSVURNA, ger alltså en samlad story, som ingalunda blivit emotsagd på någon punkt. Delar av den senaste boken har sedan november 2009 legat ute som blogg under

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

och bloggbitarna har heller aldrig, sedan jag först publicerade dem, blivit dementerade, vare sig av myndigheter eller medier. Men medier har ju varit tysta.

Kan du tänka på saken? Jag sätter värde på ditt omdöme och kunnande, inte minst det filmiska. Det behövs någon av din tyngd i bakgrunden för att hål ska kunna slås i betongmuren av kurder och Christer Pettersson.

Kan du fundera?

Det kunde bli O vilken härlig film!

Din tillgivne

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge, Tel och fax: 0174-500 66

FOTNOT: Jag fanns med på ett hörn i Hasse & Tages ”O, vilken härlig fred”.

55 kommentarer:

 1. Hej Sven! Du råkar inte ha namnet på "GH"?
  Har sökt över hela internet och frågat runt olika författare. men inte hittat.
  Min mejl är Samuel_andersson84@hotmail.com

  SvaraRadera
 2. Samuel... tyvärr lär du inte få tag på identiteten eftersom spåret är avfört på goda grunder. Efter alla år måste man nog tro på att det funnits en aktiv mörkning i hela fallet från kretsar med stor makt som inte vill att sanningen om förhållndena kring mordet kommer fram. Inte ens Leif Gw lyckas ju som det verkar få till den minsta vitalisering av utredningen. Därmed kan man nog avfärda att man av inkompetens eller med vett och vilja skyddat vare sig ensamma galningar eller extremistiska grupperingar med eller utan internationella kontakter. Återstår alltså att starka politiska krafter med inflytande inom underrättelsetjänst och politik varit inblandade på ett eller annat sätt avktivt. Det finns mycket tydliga tecken på att så är fallet med tanke på de extremt märkliga turerna i utredningen sedan Ebbe Carlsson och männen bakom honom tog initiativet tillsammans med Holmer. Visst kan GM rent faktiskt vara en yrkesman eller en nyttig idiot (i kretsarna Sven misstänker) i form av en person med egna motiv som skyddas eller som kanske i sin tur eliminerats men GM är mindre intressant än de krafter som stod bakom och som kunnat mörklägga det. Varför? Jo dessa krafter kan fortfarande utgöra ett demokratiskt hot. Där kan också finnas sådana som är motiverade att avslöja sanningen.

  SvaraRadera
 3. I vilket sammanhang finns "GH" som Samuel frågar efter?

  SvaraRadera
 4. En av flera i kategorin enskilda palmeskeptiker med tillgång till vapen som följdes upp lite illa när utredningen var mera intresserad av att jaga kurder.

  SvaraRadera
 5. Sorry Samuel. Orsaken till att folk inte vill dela med sig av kuskapen är att du uppenbarligen är en okunnig och falsk person som försöker trolla på ställen som Flashback. Du har t ex försökt med Wall utan framgång. Hur man än vänder sig kommer du att få till att det är något mystiskt. Får du namnet så kommer du att slunga ut falska anklagelser mot en namngiven avförd och dessutom död person och låtsas som att han på grund av sin död är skyldig. Får du inte namnet kommer du att framställa det som skumt och "mystiskt". Det blir rena sanningsrörelseköret. Fortsätt du att leka med de andra anonyma bedragarna på Flashback där man kan fantisera fritt och odla ganmla skrönor som flera signaturer gör. Du hittar inte en enda av de seriösa kunniga i den debatten. Har du frågat dig varför?

  SvaraRadera
 6. Det är ju inte utan att man undrar var "de seriösa kunniga" håller hus.

  SvaraRadera
 7. Ja du det är en bra fråga och samtidigt ett moment 22. De kunniga finns sällan i den offentliga debatten i just denna fråga men allt seriöst som diskuteras sker inte i offentligheten vare sig det är anonymt eller med namn. Kunniga personer har försökt delta i nätdebatten men är alltid lika maktlösa som de seriösa på ett truthersforum. Andra har som Sven valt att isolera sig i en tes som drivs in absurdum med en blandning av fakta och fantasifula slutsatser i ett nät som inte tål kritik eller debatt med andra kunniga. Istället blir de fångar i sina egna paranoida föreställningar som inte tål att blir ifrågasatta. En som seriöst diskuterar Palmemordet utifrån det han själv har kunskper kring är Anders Jallai. Han är kanske inte bäst detaljinläst på olika protokoll och dokument men å andra sidan begår han heller inte generalmisstaget att övertolka enstaka detaljer och försöka utläsa mer än vad som är möjligt att utläsa.

  SvaraRadera
 8. Anders Jallai´s böcker är väldigt intressanta och jag ser fram emot del tre. Men det är en roman.
  I mellantiden har jag läst Bo Nymans "Operation Birka" från 2001 och då - javisst - man kan se den stora bilden på ett helt annat sätt. Och författaren är även här en initierad person.

  SvaraRadera
 9. Jallai är intressant såtillvida att denne dels inte motsäger en del fakta som t ex Sven har tagit fram men som han haft otillräcklig information att tolka korrekt och sätter det i ett trovärdigt större sammanhang där en hel del är underbyggt mycket väl med referenser till källor som ej är fiction utan högst påtagliga men okända fr det stora flertalet. Inte heller står det i strid med andra initierades tolkningar annat än där man råkat in i tvetydigheter eller orimligheter.

  Som jag ser det har Jallai sett sig tvungen att skriva i romanform (varav den senaste är riktigt läsvärd även betraktad som ren underhållning) i första hand för att inte röja sina källor och saker som gäller rikets säkerhet men också för att inte behöva visa alla kort genast och för att få en initierad debatt kring bakgrunden.

  Däremot framgår ju ganska tydligt att det handlar om i högsta grad initierde källor och verifierade förhållanden långt från antaganden och spekulationer baserade på svaga indiciekedjor likt den kring Avsan varav det dras långtgående slutsatser.

  Jag tror att Sven är väl medveten om detta men driver sin tes i hopp om att det skall leda någon stans och röra om i grytan. Tyvärr tror jag dock att han istället hoppat i en tunna som för honom och hans faktaupgifter in i det landet som både stormedia och folkflertalet känner att de kan förbise.

  Jag ser Jallai som ett uttryck för att det finns krafter i det svenska samhället som faktiskt tycker att det är dags att avslöja åtminstone en del av det som hände.

  SvaraRadera
 10. Man ska komma i håg att Palmemordet i sanning är konstruerat som en labyrint.
  Därför kan man inte utesluta att Jallai är en del av detta. Ett Kunnigt "Troll". GW är ju mer eller mindre överbevisad som ett sådant.
  Det viktiga i alla mordutredningar är händelserna i direkt anslutning till mordet. Och den analysen utesluter till att börja med en konspiration ala AGAG.
  Konsekvenserna av AGAG-teorin är i praktiken att den svenska underrättelsetjänsten har blivit amerikansk.

  SvaraRadera
 11. Fast nu är det ju så att det är ganska välbelagt och trovärdigt uppbackat i stora delar av tunga insiders och andra oberoende avslöjare krig verksamheter som staybehind... Sosus mm. Man måste nog säga att det faktiskt finns en hel del substans även om det finns anledning till tvivel i olika detaljer och klara anydanden om att allt inte är utrett allt i Jallais funderingar där finns ppna frågetecken till skillnad från de som hävdar sig ha den absoluta sanningen. Mycket möjligt kan sådana misstros mer. Jallais uppgifter bör gå att diskutera med andra med stor insikt. Anklagaelser från vissa mot Säpokretsar eller för den delen polisspår, sydafrikaspår mm har inte alls haft samma substans och uppbackning utan hänger i luften. Helt klarlagt är väl att Ebbes och Holmers villospår PKK , Sovjetinfiltrationer i Säpo mm var märkliga... och att andra kretsar med anknytning till IB ivrigt hävdat CP spåret samt att de gjort diverse kryptiska uttalanden som stämmer väl in. Sedan om det faktiskt var en Barbrogrupp eller någon annan konstellation som var operativa kan ju bara någon riktig insider veta.

  GW är väl i sådnant fall mera en kandidat med goda politiska kontakter som kan ha anledning att behandlas med försiktighet när han spekulerar men icke backar upp sina påståenden på minsta sätt..

  SvaraRadera
 12. Intressant diskussion..:)
  Den "Riktiga" staybehind-organisationen under Otto Hallberg knäcktes på 50-talet. Det som följde på detta var en serie kulissoperationer, enligt min ringa mening. Ledda av två stora hjärnor. Den ena var Birger Elmérs och den andra Olof Palmes. Det ger ett annat perspektiv åt både Håkan Isacssons "IB-avslöjande" och Jallais AGAG-teori.
  Vad gäller GW så räcker det med att kolla på Veckans Brott "Palme Special".. ha ha..

  SvaraRadera
 13. Har inte heller några höga tankar om det som Elmer mfl styrde upp.

  SvaraRadera
 14. Mordet på Olof Palme var ett beställningsmord.

  SvaraRadera
 15. Mordet på Olof Palme

  1. En ideologisk socialdemokratiskt förankrad falang inom IB, vi kan kalla den IB 03 så småningom Frihetsrörelsen, har under en lång tid ägnat sig åt åsiktsregistrering och infiltration av s.k. vänstersympatisörer. OP, som tar starkt avstånd från deras gammelmodiga metoder och bristande verklighetsförankring kombinerat med ett svalnande intresse för Stay Behind, förespråkar istället en modernare opolitisk underrättelsetjänst bestående av intellektuella analytiker typ Säpo, SSI (sedermera KSI).

  2. Som motreaktion till OP:s planer att skrota IB 03 bildas Frihetsrörelsen vilken inleder en massiv smutskastningskampanj mot OP - det börjar kanske redan med Bordellaffären (säkerhetsrisk), följd av illasinnad ryktesspridning (spionanklagelser m.m.) och kulminerar i Harvardaffären.

  3. När denna kampanj inte har önskad effekt inser man att den enda utvägen är att eliminera OP, annars skulle bluffen avslöjas. Ett professionellt hit-team rekryterades under förespeglingen att OP var en landsförrädare: Arla Gryning, poliser och militärer med extrema högeråsikter, Sydafrikansk underrättelsetjänst, legosoldater (von Birchan, Baresic), WACL (VG), ... tillfrågades ("något frilansande Murder Inc fanns inte" ). Men utfallet blev att någon/några läckte och Säpo började ana ugglor i mossen. Det gällde därför att handla snabbt och därför blev mordet illa planerat vilket i slutändan visade sig vara en perfekt cover-up. För att inte lämna något åt slumpen planterades slutligen ett antal villospår signerade desinformatören Eskil Block och SPF.

  4. Frihetsrörelsen hade lyckats med sitt uppdrag och kunde tillfälligt andas ut. Men Säpo var ute efter vedergällning och åstadkom till viss del detta genom buggningsaffären. Säpo fick snabbt klart för sig hur mordet gått till men insåg samtidigt att om sanningen kom ut "skulle det skaka Sverige i dess grundvalar". Tiden läker emellertid alla sår. Om 25 år släpper de dokumenten.

  SvaraRadera
 16. Flashback är en samlingsplats för oftast anonyma konspirationsteoretiker och desinformatörer. Allt från Illuminatitroende till partsinlagor i pågående rättsprocesser och till och med desinformatörer.

  Postaren försöker ånyo ett billigt trick som denne gjort sedan den dagen då Jallai publicerades. Han försöker nu blanda ihop Jallais uppgifter med en tokskalles fantasier som denne matat för att sänka dem utan att bemöta något som helst i sak. En känd men ganska lätthittad desinformationsmetod. Fullt värdig Styrelsen för Psykologiskt försvar ha ha. I den värld man inte kan dölja sig i anonymitet måste de tiga still eller bearbeta personen i fråga och stärka dennes eventuella paranoida sidor så som skett i flera fall.

  Det är väl bara gamla och lindrigt begåvade IB-agenter som Donald Forsberg mfl som gör misstaget att kliva ur anonymiteten eller som söker offentlig sanktion. CP spåret, Sydafrikaspåret, Ustasjaspåret, KGB-spåret och PKK spåret är goda exempel.

  SvaraRadera
 17. Den där Samuel som döljer sig bakom en signatur på Flashback avslöjar sig på ett flagrant sätt. Han tar en avskriven uppgift som avskrivits till och med av de mest inbitna kritikerna av Palmeutredningen som Wall och försöker konstruera ett cirkelbevis.

  Det måste vara något skumt med att skydda identiteten en död och konstaterat oskyldig från att dras i smutsen av en dumskalle. Hur man än svarar så är det bevis på en konspiration. Vi måste vara ILLUMINATER!

  Tänk, det är samma sida som försöker få Jallai att framstå som en galen konspirationsteoretiker bland andra galna konspirationsteoretiker.

  Vi som är seriösa vet mycket väl vem den utpekade är men där är både fakta och storyboard till och med avsevärt sämre än när det gällde Pettersson. Även om det finns förment mystiska omständigheter är spåret utan substans och har med all rätt avskrivits. Men säger man det måste man nog vara deltagare i den ultimata konspirationen. AFA, nynazisterna eller någon annan balanserad organisation kan säkert ha nytta av en sådan som Samuel. Allt är skumt och ZOG Illuminati, NWO ligger bakom allt på något mystiskt sätt.

  Vi får hoppas att det är mera ungdomlig förvirring än medveten taktik.

  SvaraRadera
 18. Janne, jag är inte ute efter att kompromettera din teori genom sammanblandning med en "tokskalles fantasier". Tvärtemot vad du påstår har jag alltid ryckt ut till Jallais försvar när psykförsvarets propgagandasoldater (eller vilka de nu kan vara) genomfört smutskastningsattacker på Flashback. Deras primitiva metoder avslöjar bara deras grova underskattning av människors förmåga till självständigt tänkande.

  I ditt blogginlägg på Jallais sida är du (medvetet?) vag i ditt utpekande av en socialdemokratisk IB-falang. Människor som träder fram i offentligheten har ofta en benägenhet att linda in sina åsikter. Jag tog mig friheten att komplettera din teori i syfte att göra den mer konkret. Min uppfattning är att Lingärdes PM är nyckeln till lösningen på Palmemordet. Jallai har gjort ett imponerande arbete med att lägga det stora pusslet. Fortfarande saknas viktiga bitar, men sakta men säkert framträder konturerna av en lösning.

  Flasback är ett forum där människor kan utbyta åsikter under rätt till anonymitet och under förutsättning att forumets regler respekteras. Du bröt mot spelreglerna och förvisades därför till den laglösa delen av nätet (läs kommentarsfunktionen i bloggar). När du avtjänat ditt straff är du välkommen tillbaka.

  SvaraRadera
 19. Samuel gömmer sig inte.

  "Anonym" som kritiserar honom vet inte ett dugg om GH. Men "Anonym" kan ju lista upp alla spår som saknar substans, så kan vi kanske komma närmare en lösning. Vad underbart det är med dem som vet hur det ligger till. Men, vi önskar en lösning - eller?

  SvaraRadera
 20. Man kan ha vilka teorier som helst. Alla verkar ju funka rätt bra..:)
  Till syvende och sist är det i stort de hittills obesvarade frågor Sven Anér ställer till statsmakten som, oavsett teorier, kommer att bringa klarhet.
  När och om våra kära politiska "företrädare" bestämmer det.
  För det kan nog alla vara överens om: Att statsmakten har lagt ett stort svart täcke över Palmeutredningen.

  SvaraRadera
 21. Tja Flasback ;) det finns beröringspunkter mellan teorierna såtillvida att sådana som t ex Ove och den anonyme "Utredaren" och många fler hakar på det som andra säger och försöker inkorporera det i sina fantasier långt från verkligheten även om de söker skapa sig trovärdighet genom att inkorporera och vända till andras uppgifter. Ove den stackarn är som han är inte bara när det gäller detta och visst har han delar av information som dock tvingas in i en orealistisk tvångstanke. Utredaren är en ren mytoman vilket man lätt kan konstatera om man följer hans historik. Den mannen har aldrig träffat några säpogubber eller sett något vapen. Att man skickar en massa mejl till en lagom road PU säger ingenting. Den tillspetsning som du säger dig vilja åstakomma är en ren förvanskning som jag ser det tyvärr. Flasback är fullständigt havererat när det gäller denna som andra debatter och skojare med multipla konton kan genom att gå ihop med andra med enkelhet trycka ut vem de vill.

  Inte en enda av de seriösa med lång erfarenhet deltar t ex i Palmedebatten. Varför tror du det är så? Hur många av dem är avstängda för att de påståtts brutit regelverket? Remstam blev t ex hastigt avstängd utan någon som helst förklaring.Vilka mer saknas? Jallai, Wall, GW, Leopold, Borgnäs osv. Nej Flasback kommer aldrig någonsin att leda framåt. Det innebär ju ine att man med lite kreativt debatterande kan utvinna information ;)

  Däremot kan man ju ha stängda forum där identiteten är känd deltagarna emellan eller öppna för det som kräve det. Eller utbyte via pm funktioner ,mail och riktiga möten. Jag håller mig till andra forum och personer som de som nämns ovan där slipper man trollen!

  Vår syn på Flasback och andra liknande forum skiler sig kraftigt. Öppnar man lådan så visar det sig att Schrödingers katt är död;) inte vande...
  Det du upplever som medvete vagt är nog så ... bland annat för att slippa de som hänger på med kreativ fantasi och som avslöjar sin okunnighet därvid. Hittils har ingen levande pekats ut direkt även om den uppmärksamme nog kan lägga ihop ändå.Tror att det var därför Engström fick en "roll" i Anders bok. Där finns nog ändå information tillräckligt för de som vet att förstå vika som också vet;) dvs innebär det en press på dem att dela med sig. Jag är övertygad att det finns fler som vet mer än vad som kan sägas ur taktisk synpunkt just nu. Vilka det är börjar kanske utkristalliseras i vissa fall i andra är det väl dolt. Det här med hur förhållandena inom underrättelsevärlden ser ut är vagt och komplext. Man måste ha historien med alla former av politisk underrättelseinhämntning klar för sig och det är svårt även för dem som funnits inuti verksamheten. De flesta större partier har sådan riktad både externt och internt.

  En dag kanske vi berättar om hur det gick till när några offensivare från Storstockholm rensades ut och vänstersossar eliminerades i facket, hur regeringen Ullsten styrdes av SAP underättelsenätverk eller hur dåvarande Centerledaren tvingades acceptera att ge upp kärnkraftsfrågan och tillåta en vingklippt fokpartiregering styrd av andra krafter.

  Till stackars Samuel kan jag bara säga att han kanske borde förstå att det han yrar om är en av flera urkokta hönor i denna soppa. Du kommer at få liknande svar drån utredningens värsta kritiker som av mig och Wall... får du det till att det är någon slags konspiration så kan jag bara beklaga.

  SvaraRadera
 22. Finns inget konkret om att GH är avförd! finns nån gammal expressenartikel från nån som skriver om olika vapen. men det är det enda. jag påstår inte att jag har konkret rätt info. men jag har det jag har och det finns inget som motbevisar det heller. Den senaste uppgiften från efterlyst sa att en utredning kring han påbörjades på nytt 2010. och vapnet har ej återfunnits. GH är den som verkar ha mest att dölja. såvida han inte gjorde sig av med vapnet för att "bli en kändis" skumt beteende att ignorera 2 kallelser när 599 andra med gott samvete lämnar in vapnet. det må så vara att GH missat minst 2 kallelser. men att på det hela även sälja vapnet trots att han visste enligt egen utsago att polisen kom att vara intresserad av den. det borde även rapporterats via media.. han hade ju "otroliga detalj-kunskaper" om utredningen. och hur troligt är det att en pistol går av pga vapenvård då palme råkade vara i bild? Tror inte längre på konspirationsteorierna. såna här mord begås alltid av ensamma galningar. finns mycket mer man kan diskutera kring denna misstänkte. men det orkar jag inte dra upp nu. han är ju ändå rätt känd bland alla med insyn i dom olika spåren. :)

  SvaraRadera
 23. "Ove Mollvik" har i stort sett på egen hand fuckat upp hela Flashback-tråden. I övrigt tycker jag att debatten går utmärkt, Maxestrella, Acech, Heheho mfl är roliga att följa.

  SvaraRadera
 24. Vad ironiskt att "Anonym" klagar på att Samuel_Andersson84@hotmail.com "gömmer sig" :)

  SvaraRadera
 25. Samuel den enda ironiska är att du har fått till det i ditt huvud att den stora offentliga mörkläggnings och dementimaskinen(som är väl dokumenterad) skulle gå igång för att skydda en daytrader som var irriterad på regeringens ekonomiska politik där han gjort förluster och därför i raseri stött på Palme med sin magnum i fickan och skjutit densamme för att sedan göra sig av med vapnet. Vem jag är förstår nog alla;).

  @Ebbe ;) Tja att du tycker att debatten är rolig att följa betyder ju inte att den är utvecklande men vi har kanske olika utgångspunkter där jag faktiskt har kunskap som du saknar. Vad man kan konstatera är att det sedan dess att Walls senaste var på gång dykt upp en stor mängd nytillkomna debattörer med märkliga beteenden som startar skendebatter och försöker vända till och deformera olika seriösa slutsatser eller direkt baktala t ex Jallai och Wall mfl. Ett exempel är den som här kallar sig Flashback och vill låtsas som att han är Jallais "försvarare" samtidigt som han använder en av desinformationens grundformulär när han inkorporerar tokoves teorier i Jallais och mina. Tidigare direkt när jallais bok kom ut sågade han den utan att uppenbarligen ha läst en rad. En tydlig sak är att ju man matar Ove allt vad som går och att man jobbar med sk ryggdunkning på känt sanningsrörelsemaner. Vad kan vara syftet och tanken bakom?

  Var och en får avgöra. Vilka lånar från nätet och fantiserar och vilka baserar sig på verkligheten.

  Härligt dock att mina inlägg biter ha ha.

  SvaraRadera
 26. Ha ha ha... bara troll som matar varandra på Flashback nu... känner ni er "nöjda" med er själva att ha åstakommit det och var är nu er trovärdighet?

  Vill särskilt hälsa till den ombytlige Grandioso som vacklar likt en drucken IB man så elegant mellan påstådda ståndpunkter från CP anhängare till ja nu var det visst GH anhängare för tillfället. Ja jösses. Lättittad var ordet sa Bill...

  Anonymt och i grupp är det lätt att manipulera ett forum särskilt om man har ohederlig moderering att stödja sig på.

  Maxestrella mfl hur trivs ni i sällskapet?

  SvaraRadera
 27. Samuel (Anti-Anonymen)22 juni 2011 18:24

  Vad vet vi om GH´s motiv mer än att det handlade om "ekonomiska skäl"? jo absolut INGENTING.
  Vi vet varken saker som talar för eller emot. vi vet inte hans barndom. dvs 40 år före mordet.. vilket är tillräkligt lång tid att samla på sig 1000 tals anledningar att hata en enskild individ.... Palme var kanske "DEN STORA SYMBOLEN" för allt som han hatade.. den stora sammanfattningen. Hatet kan ha legat i grund till mycket. vet vi för och emot nånting som talar för GH´s skuld? Mer än att "spåret är lagt åt sidan" som den tydligen verkar vara enbart på grunden att ni vill ha det så? eller skyddar ni GH pga att ni är släkt med han eller?

  SvaraRadera
 28. Jag är rädd att du fått saker och ting om bakfoten Janne. Mitt intresse för Palmemordet ligger på ett rent akademiskt plan. Jag beundrar Jallai, Borgnäs, Anér, Wall m.fl. för deras starka lidelse att ta reda på sanningen. Det äkta lidelsen lyser alltid igenom och är omöjlig att missta sig på. I Krantz' fall slog den tyvärr över i galenskap. Den kylige och dokumenterat sluge GW Persson besitter också lidelsen - det har jag observerat vid några tillfällen - men alltsomoftast kuvar han den och vet säkert mer än han kan avslöja. Jag stöder dessa herrar såväl ekonomiskt (t.ex. genom bokköp) som på det andliga planet. Och for the record så har jag aldrig sågat Jallais bok utan hyllat och promotat den bland vänner och bekanta sedan den dag den kom ut.

  Jag instämmer i att Flashback är pöbelns domäner och att de konstruktiva diskussionerna förs i de högre sfärerna. Men att fritt och anonymt utbyta åsikter är i grunden en vacker demokratisk tanke, även om resultatet inte alltid blir vackert. Det vore ovärdigt ovan nämnda personer att sätta sin fot på Flashback, dock misstänker jag att en f.d. stridspilot gjorde en del research därstädes för sin bok :)

  Du gillade inte att jag sammanblandade din teori med Ove Mollviks. Det var i så fall en omedveten provokation från min sida. Till mitt försvar kan jag bara säga att det finns vissa gemensamma beröringspunkter, men i övrigt kanske det var en orättvis jämförelse. I så fall ber jag om ursäkt.

  Vad jag önskar är att du preciserade ditt utpekande av en ideologisk IB-falang som organisatör/beställare av mordet. Du verkar inne på samma spår som Ulf Lingärde. Enligt Lingärde var dock denna falang inte socialdemokratisk förankrad utan snarare en del av Industriförbundet. Han kallar den för "Timbros hemliga byrå" vilken ägnade sig åt åsiktsregistrering av kommunistsympatisörer under liknande former som IB 03. Vidare lär det på IB 03 ha funnits en mullvad som rapporterade till en viss PG Vinge på hemliga byrån. Detta lär ha skett bakom ryggen på Birger Elmér. Kan du förklara hur IB-falangen som du pekar ut förhåller sig till det Lingärde kallar "Frihetsrörelsen"?

  SvaraRadera
 29. Flashback..Det märks att du är akademiskt intresserad... kanske fysik också t ex?

  Ok jag kanske överreagerade i ditt fall. Insåg inte att du skiljer på Lingärdes tolkning av Frihetsrörelsen och Oves. Det verkar finnas en viss akademisk nivå i dina resonemang som är lite ovan.

  Ok förklara förhållandena....

  Det är kanske så enkelt att det fanns flera grupperingar inklusive de du nämner som konvergerar i denna soppa. De som kan ha förenats av både gemensamma intressen och personkopplingar och som kanske agerat i samma soppa med olika mål och olika bevekelsegrunder. Jag beskriver en del som behandlar Ebbe , Holmer och centrala figurer inom Partiet. De var dock inte ensamma att agera.

  Det är det jag försöker förmedla. Högergrupper som pojkarna från Wallinsgatan användes lite som nyttiga idioter för att hitta skit och skugga sossar där finns kommplingen till vissa poliser. Jallais Barbrogrupp kanske var operativa osv..Möjligen gjordes av någon även som vissa påstår olika försök att värva GM både externt och internt på olika sätt. Därvid känns t ex Gunarsson relevant åtminstone perifert.

  I Oves värld flyter allt ihop till en jättekonspirationsgröt utan vettig struktur.

  För några blev utfallet kanske till och med oväntat. Förstår du hur jag menar?

  Den som blir tvungen att ställa upp bakom mörkläggningen på grund av sitt deltagande i icke rumsrena aktiviteter utan att ha tagit det aktiva operativa dramatiska beslutet kanske kommer med kryptiska uttalanden t ex. Vem vet?

  Attentats gruppen kan ha blivit övertygade (uppgifter gör gällande så) om att de agerade på order och goda grunder. Jag menar, skulle de sprungit själva till politikerna eller ÖB och frågat?

  Man ser splittringen också tydligt på desinformationen och manipulationen av utredningen som sker parallellt på flera linjer.

  Poliser i tjänst som kanske inte ens blev ledsna att Op mördats och agerade "ineffektivt"

  Holmer och Ebbe körde med gänget med PKK spåret (inklusive smutskastning av Säpo och KGB anklagelser i samband med detta och sköter de politiska kontakterna.

  En gruppering med kanske vissa poliser (koppling till Knarkspan t ex samt IB/SÄPO och ev högerkretsar)inop utredningen med bland annat en aktiv fältagent i form av Donald Forsberg som deltagare drev CP spåret... som Sap sedermera fick köpa.

  Lingärde hade viss konkret kunskap medan annat som i vissa fall mina slutsatser handlar om logisk slutledning. Jag har en kunskap... Jallai ytterligare en pusselbit osv.... Kanske har inte ens de inblandade hela bilden klar;)Det är så man måste se det. Att reda ut de exakta turerna och allianserna kanske aldrig låter sig göras.. det hör till sakens natur.

  Dock tror och hävdar jag och kanske antyder även Jallai att det finns en grupp inom Underrättelsetjänsterna som varit kringränd och som har kunskaper och som kanske till och med dokumenterat saker som är värda att lyssnas på. Jag uppfattar dem som trovärdiga och seriösa. Det inger hopp.

  SvaraRadera
 30. Ps. Som du märker är Utredaren ett riktigt troll. Studerar man historiken ser man att han ena stunden samverkar med Palmegruppen... nästa stund är i luven på dem. Han har varit på Kadettskolan (inom min tidsperiod) och skall vara officer och vapenvägrare? Ändå kan man inte hitta någon sådan i rullorna och han har fel svar på kontrollfrågor. Han visste exakt hur det var i Libanon där de fakto de flesta satt sin tid innanför sina egna murar till skillnad från Militärobservatörerna jag känner och det var då jag förstod att han bara googlar och hittar på.

  Han känner numera Säpomän och militärer och har hållit i vapnet.

  Inget är sant han har inga som helst kontakter elle unika kunskaper men lurar nog en del utan referensramar.. Ha det bra!

  SvaraRadera
 31. Ser att det bollas med både uppgifter om teckerkorns bilder (som man nog skall vara försiktig med och kring Donald Forsbergs påståenden att han var i grannskapet med en annan hemlig operation.

  Kunde inte motstå detta fulhugg ;)då denne själv på ett ganska enfaldigt sätt ställt sig i rampljuset.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/01/justitiekanslern-tar-inte-h-nsyn-till-jan-guillous-kr-nkningar-av-avlidna

  bild högst upp av Donald i gammal fin form ;)

  Är det förklaringen till hans märkliga engagemang i mordet på den av honom så innerligt hatade OP.

  SvaraRadera
 32. Uddis Här!

  Samuel, personen du är ute efter heter mycket riktigt samma förnamn som Pettersson men droppa detta... utredningen och flera av dess hårdaste kritiker har avskrivit denne inte minst då vapnet även om det är borta knappast kan vara mordvapnet.

  När det gäller AK:s hemligstämplade förhör föreligger en del missförstånd. Det har framkommit att hon sett den "vita" Volvon på... som väl också nämns av Sigge på Kammakargatan... samt de springande personerna också. Den vita Volvon påstås väl identifierad fast det är under sekretess.

  Skall man spekulera kring förklaringen till dessa iakttagelser och hemligstämplar finns väl huvudsakligen två närliggande möjligheter. Knarkspans påstått nyss avslutade aktion eller SSI:s pågående aktion i grannskapet. Att det förutom Knattegruppen, Knarkspan (Oxen för att hitta Sigges "stach" som löparna hämtade i och Piketen, och SSI:s (enligt den deltagande Donald Forsberg...eller menar Donald eg Stay Behinds grupper?) skulle funnits yttreligare konvererande undercoveroperationer som kan föranleda hemligstämpel verkar det synnerligen märkligt.

  Oddsen talar väl för att det inte är en avbruten knarkspning som spökar utan snarare en hemlig aktion som med trovärdighet kan hävda sekretess pga rikets säkerhet med total tystnad som följd.


  Det finns en ickeofficiell uppgift att en Polis från knarkspaningsgruppen har befunnit sig i ett fordon i anslutning till mordplatsen strax innan mordet. Vet inte om detta kan ha att göra med den "röda" bilen.

  Knarkspan blåste knappast av en pågående spaning så tidigt. Att Sigge var på väg hem skulle nog snarast föranlett intensifierad följning av dennes förehavanden för såvida man inte fick order uppifrån för att man krockade med en annan spaning och skulle hålla sig borta. Sigges löpare brukade göra sina överlämnanden till missbrukare just längst den ensliga baksidan av skandiahuset och den förmodade knarkgömman bör också den ha funnits i närområdet. Åtminstone var det vad spanarna trodde då det begav sig.

  SvaraRadera
 33. Alltså.. det är säkert jätteintressant för någon liten grupp att följa med i era diskussioner.. men jag tycker att ni skulle kunna visa lite respekt för bloggen istället för att flytta Flashbacks grandiosa diskussioner till Sven Anérs blogg. Någon moderator finns inte här. Men jag skulle vilja att ni som kommenterar under Anérs inlägg kommenterar Aners inlägg och diskuterar kring det istället för att kommentera er själva.
  En urvattnad, egotrippad och mycket tråkig diskussion enligt min ringa mening..

  SvaraRadera
 34. Jo du Tomas... Tyvärr är väl du och Aner fast i det förgångna där envägskommunikationen råder och man därmed kan styra debatten dit man vill. GW hör väl också till dem som odlar detta synsätt och har svårt att anpassa sig till cybertiderna. Tyvärr fungerar inte interaktiva medire riktigt så.Man kanske skulle vara tacksam för debatt som skapar intresse och gör att det länkas och hänviss till Aners blogg.

  Eler är det kanske ett brott att diskutera Aners idéer på andra forum också? Jag skulle se det som positivt att så sker.

  Riktiga dnaosarier verkar ni vara. Förresten på vilket uppdrag är du talesman för Aner?

  Nåväl vill du ha det så så kan man nog vara riktigt elak mot farbror Svens felaktigheter. Polisspåret enligt Aner är en sorglig rappakalja där visserligen intressanta uppgifter böjs och bänds samt blandas på ett förrädiskt sätt med utelämnande av andra sakliga invändningar till en helhet som är förvirrad och utmynnar i ren personförföljelse och som inte lett framåt på 20 år.

  Det vänligaset jag kan säga är att jag hoppas att Sven testamenterar sin dokumentsamlimng till någon som kan ta vara på den. Sven som har ett gediget arkiv borde kanske gå i dialog med andra som t ex Jallai med öppet sinne istället för att fara ut som en annan Cervantesfigur i meningslösa anfall utan interaktion med omvärlden.

  Sven kom ut ur skuggorna och diskutera med likar istället.

  SvaraRadera
 35. Uddis här. För att kommentera Svens teori kan man konstatera att logiken haltar kring AA. Går man på GM:s signalement kan denne ej vara samme. Det är väl dessutom bara en hypotes och inte ett faktum att denne varit identisk med dekorimamannen. Även om så vore finns där oklarheter, Det kan finnas förklaringar som man skulle vilja höra och är spännande att spekulera kring i sig men knappast grund att dra nägra längre gående slutstser med den information som finns.

  Kan där finnas samband med SSI:s aktion eller den pågånde knarkspaningen? Tänk på att den mänskliga hjärnan gärna vill se logiska samand som inte alltid finns där för att skapa begriplighet. I vissar hjärnor skapar det spöken.

  T ex Ove Mollvik kan i sådana sammanhang få till det att verklighetens antagonister som Näss och Holmer skulle samkonspirera i en jättekonspiration under SPF.s ledarskap när de i praktiken föraktade varandra.

  Tyvärr är det kanske så att de som gärna vill se Proletären, Sven eller t ex en sådan som Ove som sanningssägare överser med sådana fel.. liksom de som saknar referensramar.

  SvaraRadera
 36. Jag tar förstås inte avstånd från mina egna, hårda ord om Henry K. Samtidigt har ju Bokskogen givit ut bra böcker. Och jag är fortfarande emot kärnkraft, vilket jag alltid varit och vilket
  Henry också påstår sig vara. Han har också sagt
  sig känna varmt för de i Kynnefjäll.
  Men jag tror inte på honom.
  Han är en infiltratör och provokatör av ovanligt klassikt slag.
  Att miljörörelsen på sitt typiskt godtrogna sätt inte fattat detta är en sak.
  Men att fredsrörelsefolk och trotskister/kommunister gått på det är obegripligt.

  SvaraRadera
 37. Det förs en ganska naiv diskussion på Flashback kring det grundmaterial som olika sk privatspanare har och möjligheterna att tillhandahålla detta digitalt. Man blir lite förvånad att de så sällan själva går till källorna utan spekulerar fritt och därmed lätt hamnar i galna slutsatser. T ex spekuleras det kring saker som "tvättning" av kulor etc på ett synnerligen okunnigt och oinformerat sätt. Alltså föreligger onekligen ett behov av kunskap å ena sidan men också en stor brist på trovärdighet hos denna anonyma grupp helt utanför de etablerade privatspanarnas skara. Den mest naiva är funderingar kring stiftelse och blagsbildningar som skulle ha någon slags andelar i belöningen. Det är så att man häpnar! Ännu mer underhållande är att de tror att de skulle kunna få någon etablerad att "fronta" för denna anonyma grupp UPA.

  Har Sven någon kommentar med anledning av detta? Kan han tänka sig att med förtroende ,vad det lider, testamentera sitt material som vem som helst kan skicka efter från Palmegruppen samt eget material till en anonym grupp på nätet?

  SvaraRadera
 38. Vad är detta för skitsnack. Sven Anér är den ende som verkligen försöker få fram intressant material. Tyvärr blir han nekad kopior på alla intressanta förhör som skulle kunna föra saken framåt. Allt som pekar bort från CP är del i pågående utredning och således inte tillgängligt. All heder åt Sven Anér som verkligen försöker. Så länge inte någon med både makt och stake träder fram så sitter vi där. Skarp, Svensson, Edqvist, LGWP blahaaaaaaa...... Vad är man rädda för? Sanningen - kan den vara så obehaglig. Drabbar den personerna själva? Får vi se deras verkliga jag? Hmmmm.

  SvaraRadera
 39. I mina ögon är det fullkomligt oseriöst att mot bättre vetande hävda att en namngiven person som inte motsvarar vittnesmålens signalement på GM som dennes baneman alla dagar i veckan tyvärr. Enligt min mening är det avslöjande att utlämna uppgifter som inte stämmer med ens uppfattning och teori och det är välförtjänt av Sven att inte ha medias öra längre. I början fick han sin chans med det ballade ur och han svarar alrrig på saklig kritik. Bara det borde få folk att fundera. För övrigt är han inte ensam utan R-arna genom sin husgud Minell hävdar precis samma sak... blandat med lite gammal bögskräck. Man kan jämföra att Sven i Estonisaken lierat sig med dåliga rådgivare som är riktiga sanningsrörelsehaverister. Det hjälper inte heller trovärdigheten.

  SvaraRadera
 40. Hej Sven Uddis här. Jag kan bara beklaga dina tillfälliga tillskyndare på det totalhavererade flasback. Det är knappast kamater du vill ha om du själv får önska och lika illa som när du i början liksom jag lät dig duperas av HEIWA i Estoniasaken. Till skillnad från dem har vi ju haft ett visst direkt utbyte genom åren. Jag hoppas att du förstår att det är läge att kanske vidga sin vy igen med folk som faktiskt har kompletterande information som kan bärttre förklara de saker du grävt fram än ett synnerligen haltande polisspår. De nuvarande och i många fall tämligen nytillstötta debattörerna på Flasback är dåliga pelare att ta till stöd. Det är några där med klar desinformationsagenda som alltid där anonymiteten råder. Det bästa exemplet är signaturen där Grandioso (har också andra nic) som hoppar elegant mellan olika tuvor från att ha börjat som fanatisk CP anhängare hoppar han nu obehindrat mellan olika ståndpunkter i livlig debatt med fok som för fram olik sagor de googlat till sig på nätet kring avskrivna scerarion och inkorrekta påståenden. Där finns inte ett uns seriositet utan enbart en vilja att laja och ta ner seriösa debattörer på olika sätt. Utredaren har väl alla seriösa debattörer fått på halsen och visat på porten.Låtsades ett tag ha "goda relationer" till PU som följde upp hans påstådda tips nrä det inte alls var så. Han har hela tiden använt andras saker för att skapa trovärdighet och googlar saker för att låtsas insatt. Ena stunden påstår han sig vara officer, nästa stund vapenvägrare och så dukar han upp historier som skall ge sken av hans militära erfarenhet genom att låtsas van vid det utrangerade KSP 58 som han okunnigt påstår att man kunde skjuta tusentals skott med på kort tid trots att det är luftkylt och därmed överhettningsbenäget. Fast det står inte när man googlar! Blandat med dessa finns nya stödaktörer som tar upp gammalt avskrivet trams och misstolkningr av fakta och vittnesmålens värdering. Dumskallar, okunniga eller systematiska desinformatörer som attackerar de mera seriösa som du faktist till stora delar varit en del av gör som du förstår dåliga lekkamrater. Skulle kunna nämna fler men den normalbegåvade och påläste kan nog hitta skojjarna som tagit över som de alltid tar över.


  Kom och lek med de seriösa utanför de offentliga rummen eller i dem om du föredrar det. De gör bättre lekkamrater än Flasbackkompisar eller att gräva ner sig i ett spår som "anonyma" hot triggat dig att snöa in på. Dekorimamannen kan naturligtvis vara intressant så länge man försöker förstå det i ett något mindre paranoid stämmning än du lockats att hamna i.

  Sven jag är övertygad om att du är för klok för att gå till historien som en riddare av den sorgliga skepnaden likt Krantz. Ta chansen medan den finns och avvisa de villigt tillskyndande Sancho Panzorna.

  Du känner både min identitet och min släkthistoria från Fia Jansson grenen ;). Tala med mig och andra seriösa jag har kontakt med istället för att inta en Krantzka tronen.

  SvaraRadera
 41. Det är välkommet med kompetenta alias som rippo84 och M28 i det ökända flashbackträsket.

  Allt för många fullständigt okunniga med medioker googlingsförmåga lägger sig i och anser sig veta utan minsta trovärdighet. Alla förstår nog vilka dessa är.

  Det vapentekniska är nog långt från medelsvenssons fattningsförmåga och alltför många tror oc gissar fritt. Rekommenderar Mythbusters som grundkurs. Där kan man lära sig lite grundläggande som avlivar vanlig myter. Tumling och energiförluster mm t ex visas pedagogiskt.

  Hälsningar Uddis

  Blyisotopöverenstämmelse har man som jag nämnde för ett antal år sedan gått ifrån för länge sedan när det gäller "juridiskt bevisvärde" i USA. Ingen skall kunna bindas med enbart det som man först gjorde blint på samma sätt som man slarvade med överenstämmelser med fingeravtryck då man använde för få jämförande punkter. Samma sk gäller faktiskt övertron på DNA de senaste åren förresten. Allt andlar om sannorlikheter inte absoluta bevis. Kulor fån olika stöpor kan ha samma sammanstättning t ex.

  Det betyder inte att de inte har ett visst spårvärde att leda en mot var man skall leta etc.

  SvaraRadera
 42. Hej Uddis här igen. Ser fram emot offentligt svar från Sven. En konstruktiv diskussion är viktigare än att måla sig in i ett Krantzhörn.

  trollens härjningar på Flashback fortsätter dock. Grandioso fortsätter sin tuvhoppning som han förklarar med intresse ;)och sitt bedrägliga sätt att argumentera med att påstå att

  "För det första vet jag inte hur man praktiskt går till väga med
  något sånt och för det andra är det strängt förbjudet att ha multipla konton på
  Flashback. Det renderar bannlysning på direkten om det upptäcks som bekant"


  I själva verket är det naturligtvis inte förbjudet att inneha fler konton där utan det är mera normalt och jag själv har uppmnats att skaffa ett nytt.

  Det som är otillåtet enligt bestämmelserna är att "Missbruk av multipla konton är förbjudet". Bland vissa användare är det vanligt och nivån innan någon stängs av för detta är hög.

  Dessouto är han och hans "antagonister och påhejare samtidigt uppdykande och kommer ständigt med krönor snarare än fakta.

  När det gäller olika teorier som Svens och andra teorier om antingen ensamma galningar eller högerextrema anslag med eller utan utländsk inblandning att de förutsätter att vi inom den svenska statsledningen och inom Polisen har en hemlig mer eller mindre nazistisk ledning med en egen agenda inte långt från teorierna kring NWO mm som i verkligheten styr oss. Detta för att förklara mörkläggningarna som skett och de systematiska villospåren.

  Det håller helt enkelt inte i mina ögon.

  Därvidlag är Jallai den ende som kunnat ge ett någorlunda hållbart resonemang kring motiv och drivkrafter även om man saknar detaljerna.

  SvaraRadera
 43. Jag tror att det är sant att Silvias pappa
  räddade en jude trots att han var medlem av NSDAP-AO. Och att orsaken var att att han egentligen var infiltratör och antinazist
  pga. att han var gift med en DA TOLEDO. Marrano.
  Silvia är marrano precis som sin mamma.
  Och hon VET det. Castro, Franco. Ferdinand och Isabella. Marranos. Och Miro. Xuena från Mallorca. Och Columbus. Jodå, marranos vet vem som är marrano.
  Och visst är kungen frimurare precis som sin pappa,
  som därför inte var nasse. Däremot var kungens MORFAR nazist.
  Och professor Hugo Odeberg var frimurare. INTE nazist.

  SvaraRadera
 44. Omyndigförklaring avskaffades i Sverige den 1 januari 1989, lustigkurre där...

  SvaraRadera
 45. ...dessutom heter chefsöverläkaren vid Psykiatri Nordväst Forslund och inte Jansson som anges i det uppenbart påhittade inlägget.

  SvaraRadera
 46. Tja det är här som på flashback... humoristerna rycker in för att fucka all seriös diskussion och blanda ihop alla teorier till en sörja. Så fort intressant ny information eller sådant kring Jallais Staybehind kommer upp fuckas tråden med trams. Jämför detta med alla andra inläggskommentarstrådar hos Aner så ser ni skillnaden. När andra spår än Aners diskuteras händer något. Samma sak gäller Flashback. När uddis skrev om liknande saker som Jallai så dök horder med skojare upp och återupplivade tramsmyter. När ytterligare avslöjanden kom kring Brabrogruppen tog det fart ordentlig med fantiserandet av uppenbara fantiserande lallare medan dennes jämfört med många andra seriösa uppgifter trashades utan att ha blivit lästa eller ignorerades. Läser ni inläggskommentarer på Jallais Logg där t ex Donald Forsberg framträder under sin riktiga identitet kanske ni känner igen ett modus? Det senaste argumentet skall visst vara i stil med "i vilket fall hann CP före oss" Kan man räkna det som ett partiellt bekräftande?

  SvaraRadera
 47. Se följande mönster. När Sven ursprungligen attackerades med anonyma mail (som var omöjliga att spåra (vilket kräver en kompetens som inte många har) var han inne på Lingärdes teorier som väl kan sägas vara karten till det som är Staybehindspåren mycket bättre underbyggda än Lingärdes gissningar kring vad det handlade om som han kallade frihetsrörelsen. Dock var det tydligen motiverande att försöka leda Aner på andra vägar mot de fruktlösa och ganska substanslösa Polisspåren med samma ironiska angrepp.

  Märkligt att samma mönster återigen uppstår när andra i kommentarer till Aner försöker att få honom "back on track" dvs att se andra möjliga samband med andra grupperingar. Samma modus att övertyga Aner om att han är förföljd och därmed har rätt och fortsätter att rusa mot det röda skynket som är AA och nu LP:s kappa.

  Men varför avvika från ett vinnande koncept?

  SvaraRadera
 48. Frågor som klingar ohörda?
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/01/justitiekanslern-tar-inte-h-nsyn-till-jan-guillous-kr-nkningar-av-avlidna#comments

  Nätverk som består... http://www.ogaora.se/index.html

  SvaraRadera
 49. Det där inlägget om omyndigförklaring är riktigt lågt. Vad är ditt syfte?

  SvaraRadera
 50. "Anonym sa...

  Det där inlägget om omyndigförklaring är riktigt lågt. Vad är ditt syfte?"

  Det är vä tydligt att det är i samma anda och "humoristiska" stil som några sk hotmail som fick in Sven på AA- spåret. Syftet bör ju vara att knyta upp honom än mer till detta då de flesta måste inse hur befängt det är precis som den där fejkkonferensen.

  Tror dock inte det är riktat mot enbart Aner... det är nog riktat mot annat som kommit fram i "debatten" i just denna slinga. "Hoten" har ju upphört sedan Sven snöat in på sitt alt mer flippade spår....

  Som sådant är väl inlägget snarast pubertalt och inget en vuxen tar på allvar. Öiknande pubertala inlägg vimar det av i tråden på fashback. Varför inte klaga på dem?

  Hälsningar

  Janne

  SvaraRadera
 51. En sak att analysera är hur hot utformas. Offentliga hot är knappast effektiva om man vill tysta. Den typ som Sven och några andra på randen till rättshaveriet utsätts för och högljutt saluför som bevis har ju knappast en effekt att avskräcka utan är ju snarast en motor. Om man faktiskt vill sabotera någon som säger för mycket finns det mycket mera subtila men direkta sätt att agera på. Jag vet att det förekommit sådant.

  Varför tystnade GW om Palmemordet t ex. Tvärtyst! Det är kanske så att de som verkligen får problem inte är det som springer runt och babblar om det som bevis för sina annars ganska ihåliga teorier.

  Istället kanske man som jag letar efter "tells" hos både uppgiftslämnare och framför allt anonyma debattörer.

  Har ni förresten noterat att det skett ett totalt övertagande av debatten på t ex Flashback av signaturer registrerade efter Walls senaste bok som var början till den totala kollapsen för den oficiella lögnen att mordet var polisiärt uppklarat dvs CP. Är detta slumpen eller en motreaktion?

  SvaraRadera
 52. Signaturen heheho på Flashback bekräftade just med ett inlägg som säger att polisspåret hellre skall kallas militärspåret och att sydafrika kan vara delaktigt i ett sådant ett känt mönster.

  Hur ser du på dessa påstånden Sven du som är pappa till polisspåren. Är det mera korrekt att benämna dem militärspåren?

  Snacka om agenda att försöka röra ihop spåren och begreppen. Han har lagt mycket kraft på att röra in allahanda tokteorier i soppan redan tidigare för att sprida dessa på nätet. Källkollen är inte särskilt djup. Men det är väl inte tanken heller.

  Snacka om att hitta en "tell";)

  Att som heheho försöka röra till alla teorier genom att blanda fritt är definitivt en aktiv form av desinformation.

  Personligem ser jag det som lika otroligt att ankdam Sveriges stora dementimaskin skulle dra igång för att skydda vare sig sydafrikanska statsterrorister, inhemska högerextrema poliser eller militärer.Det måste finnas mer bakom.

  Vi ser samma desinformationsmaskin och modus jobba när det gällde t ex DC an, Ubåtskränkningar, kanske Cats Falk fallet och Estonia. Finns där kopplingar och mönster att lägga på minnet?

  Det är djäkligt svårt att hitta högerextrema motiv eller sydafrikanska intressen i dessa saker. Däremot finns där kopplingar till KrigsIB/Staybehind/Militär underrättelsetjänst i flera av dem och det finns återkommande personer inblandade. I bakgrunden kan man ana en koppling till Nato och västliga underrättelsetjänster.

  Det mina herrar och damer kallar jag intressanta mönster och strukturer!

  När det gäller att leta sanningar där handlar det inte att leta i första hand i formella öppna nätverk utan de sluttna hemliga där lögnen och tigandet är normaltillståndet och berättandet undantag. Kanske håller en del av dessa nätverks kvarlevande ihop på olika sätt.


  Det måste helt enkelt vara närmare kopplat till kretsar nära makten även om man inte kan utesluta att olika aktörer också haft egna motiv.

  Inte heller kan man tro på att den typ av hot som Sven och några till anser sig utsatta för syftar till att tysta med mindre än att de som gör det är korkade fjortisar. Tyvärr förenas dåligt sammansatta konspirationsteoretiskers paranoida världsbilder ofta med just denna typ av "hot" och vissa kanske triggas av sådant att spä på.

  För effektivt sådant arbeta att tysta källor finns helt andra sätt som nog många känner till.

  Då talar vi inte heller om fantasifulla dolda lönnmord i form av påstått framkallade olyckor och hjärtinfarkter etc. Att folk kniper igen på betydligt banalare grunder syns tydligt när det gäller t ex olika mutskandaler etc. Om man hade sådana medel till buds varför då skjuta OP på öppen gata? Det var och är nog ett ganska speciellt undantag.

  Att folk med åren dör av är faktiskt ganska normalt. Sven hör nog till de lyckliga undantagen med som det verkar "evigt" liv.

  Jag tycker inte han skall ta dessa hot som annat än trams och försök att förvirra honom.

  SvaraRadera
 53. Jag skrev Xueta. Heter väl Chuena?

  SvaraRadera
 54. Har ni hört tala om Göteborgskursen?
  Hölls av Krigs-IB 1975.
  Där deltog Göteborgs starkaste man,
  Kurt Olson, flå´t Göran Johansson.

  SvaraRadera
 55. Detta är exakt den slutsats jag själv dragit utifrån ett par PM från Ola Tunander som jag fick ta del av 12 år senare och då samtidigt försökte få gehör någonstans genom Flashback. Mina funderingar blockerades dock av Uddis och hans efterföljare som också fortsatte här på ett sådant sätt att jag under en längre tid avstod från att blanda mig i./ Ove Mollvik
  Efter närmare studier kring Eskil Block, KOFeldt och Lisbet Palme samt upptäckten av varför SPF fortsatt visa så tydlig rädsla mot mig såsom vittne till falskt angiveri mot både Ausonius och Mihailovic gav jag mig trots allt in i forumet igen. När denna gång frågan närmade sig vad för slags dolt samförstånd SPF kunnat skapa mellan Lisbet, KOFeldt, Bildt och Guillou för att sedan utnyttja i Harvardaffären till en legitim statskupp blev istället jag den som plötsligt och omotiverat stängdes av från forumet.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"