Annonsbeställning till Uppsalatidningen

Uppsalatidningen

Box 1541

751 25 Uppsala.


Annonsbeställning:

1.6.2011. Jag beställer, enligt samtal med annonsavdelningen, för införande två gånger i på varandra följande nummer av Uppsalatidningen

”1:an 25” med detta utseende:


Sven Anér, ny bok:

”Palmemordet: DE

SAMMANSVURNA”

- en riksskandal!

139:-, pg 75 05 55


Rabatterat pris för införande angavs till 350:- gången.

Jag önskar korrektur till fax 0174-500 66 eller per post till

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Med vänlig hälsning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"