PPS till Riksdagens Ombudsmän!13.5.2014.
Detta händer nu, och det är i dag, nu, som lögner i Palmeärendet kan för all framtid avslöjas, sedan faktiska sanningar fått det spelrum de självfallet förtjänar inom en demokrati.
Läs den PM jag sänder, läs och kontrollera, gå i närkamp med påståenden, som kanske verkar oaptitliga men som dessvärre är helt korrekta: aldrig dementerade, aldrig avvisade!
Ställ er koillega Axberger mot väggen, och berätta för honom att bollen är hans. Ett klart och öppet erkännande från Axberger:
”Ja, jag ljög när jag var satt att utreda Palmeärendet!”,
skulle skaka landet men åtminstone inleda en rensning av luften.
Det självklara, sedan 28 år självklara alternativet, är givetvis att en stämningsansökan riktas mot undertecknad Sven Anér! Så stäm mig för förtal, eller stöd mig genom att med egna JO-resurser gå in i ärendet och, hävdar jag mycket bestämt, finn att jag avslöjar lögner samt påvisar sanningar!
Axberger utser till huvudvittne den man som kom för sent till plats, Axberger låtsas tro på ett falskeligen arrangerat telefonavlyssningsprotokoll, han slår inte larm om att fel vittne åberopas som huvudvittne! En toppjurist som inte låtsas se kapsejsad juridik framför sig, en toppjurist som skräms av farliga sanningar, en toppjurist som låter sig styras av påstådd ”statsnytta” i stället för av de faktiska sanningar som borde få göra staten nytta!
Riksdagen begärde en granskningskommission 1993/94. Den fick en kommission som under fem års tid, aktivt och falskeligen, väjde för sanningen kring det statsministermord som hela tiden legat och ligger nesligen kopplat till staten själv. Kopplat till regering, riksdag. Kopplat till Axberger.
Agera, Riksdagens Ombudsmän. Riksdagens ledamöter avvaktar era sanningar! Axberger bör snarast prövas under Brottsbalken, inklusive allt det soulagement som Granskningskommissionen för hans del medförde, i olika former.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"