RPC vägrar sammanträffa med Sven Anér – oerhört!

4.12.2013. På denna, samlade och välstrukturerade förfrågan låter denne rikspolischef sin chefsjurist Lotta Gustavsson svara, med vänster hand och med en tjänsteskrivelse, sålunda inte med ett myndighetsutlåtande försett med besvärshänvisning.
Gustavsson skriver, kort och kärnfullt:
29.11.2013. Svar på brev till rikspolischefen.
Rikspolischefen har mottagit din skrivelse daterad den 23 november och gett mig i uppdrag att besvara den.
Rikspolischefen har inte möjlighet att träffa dig.
Skrivelsen har överlämnats dels till Rikskriminalpolisen för kännedom och eventuell åtgärd, dels till avdelningen för interna utredningar vid Rikspolisstyrelsen eftersom du i skrivelsen framför vissa klagomål mot polisanställda.
Lotta Gustavsson
Att en chefsjurist vid rikspolisstyrelsen, utan att på minsta sätt koppla in sitt juridiska kunnande eller engagemang, på några få sura rader avfärdar min detaljerat allvarliga skrivelse är milt talat anmärkningsvärt.
Rikspolischefen påstår sig sålunda aldrig vilja träffa mig, vilket går emot tanken bakom hela den svenska öppna administrationen. Verkschefen ska ha en tidslista upprättad, enligt vilken han eller hon alltid är beredd att ta emot representanter för allmänheten. När rpc nu går i direkt attack mot en ingalunda kriminaliserad författare och nyhetsreporter biter denne rpc huvudet av skammen.
Jag begär nu, för det första, ett myndighetsutlåtande försett med föreskriven besvärshänvisning, och, för det andra, i ett dylikt utlåtande, fullständiga kommentarer i sak till min skrivelse. Att den, tydligen, påstås bli remitterad till rikskriminalpolisen resp avdelningen för interna utredningar saknar givetvis allt faktiskt intresse, eftersom rpc mycket väl vet att dessa frågor sedan år tillbaka redan underställts dessa båda instanser utan att någon reaktion uppstått. Att rpc låtsas prestera någonting konkret, genom att skicka papper till underställda myndigheter som aldrig rör Palmeärendet, för inte saken framåt utan bakåt,
Gå in i ärendet och svara i detalj! Ta tf poliskommissarien Lars Christiansons märkliga, odaterade promemoria! Rpc måste självfallet, i likhet med mig, notera att innehållet i promemorian strider mot den av rikskrim till mig försålda Lisbeth-bilden. Samt notera att den uteblivna dateringen strider mot allt vad polisbyråkrati heter.
Jag kan försäkra rpc och den märkligt tjänstvilliga Lotta Gustavsson att skrivelser av denna typ, från rpc, endast stärker mig i mitt beslut att finna sanningar i Palmeärendet.
Jag lägger till ytterligare en punkt till min ursprungliga ärendelista, nämligen frågan om internutredningars inkopplande på Anti Avsan-affären.
Som rpc vet, blev ingen som helst internutredning inkopplad på Avsanärendet, utan all utredning som förekom leddes av just den polismyndighet, rikskrim, som hanterade hela Palmeärendet, vilket strider mot gällande förordningar, som rpc mycket väl vet.
Jag begär då: underkasta i dag Anti Avsan föreskriven granskning vilken skall utföras av Stockholmspolisens internutredning, föreskriven eftersom Avsan vid dödsskottet mot Olof Palme var i Stockholm tjänstgörande polisman. Han hördes den 14 april 1993 av rikskrims personal i stället för av internutredare. Jag begär att rpc omedelbart rättar till!
Avslutningsvis: sänd mig omedelbart begärd information samt bevis på vidtagna åtgärder! Sänd mig även motiveringen till att jag förvägras ett sammanträffande med rpc! Och svara själv, enligt gällande föreskrifter, inte via en tydligen lydig chefsjurist!
Sven Anér, utan anteckning i straffregistret, Karlsrogatan 85 A, 752 39. 018-15 12 79.
Svara själv, rpc!

1 kommentar:

  1. "Att en chefsjurist vid rikspolisstyrelsen, utan att på minsta sätt koppla in sitt juridiska kunnande eller engagemang, på några få sura rader avfärdar min detaljerat allvarliga skrivelse är milt talat anmärkningsvärt."

    Raderna var väl kanske inte så sura men helt väntade. Lotta Gustavsson springer bara det lögnaktiga ärende hon är satt att utföra och ha betalt för. Hon är som en prostituerad men verkar inte bekymrad över det. Tänk att tillgången på omoraliska människor i maktställning är så ymnig. Hur fungerar de i privatlivet?

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"