När sade Lisbeth Palme att hon blivit påskjuten?

6.6.2013.
Rikskriminalpolisen.
Begäran om utfående av allmänna handlingar
Nr 1: Den handling/de handlingar, i kopia, som utvisar att Lisbeth Palme, omedelbart efter mordet på hennes make, skulle ha sagt att hon blivit påskjuten vid Dekorima 28.2.1986.
Jag hittar inte någon sådan handling. Då Lisbeth Palme i väntrummet på Sabbatsberg natten till den 1 mars 1986 bad att bli snabbt ”baddad” på ryggen av sin svåger, professorn i dermatologi Åke Nilzén, nämner hon ingenting om någon skottskada; Nilzén hade i så fall begärt omedelbart upprättande av rättsintyg. För sådan procedur fanns specialistkompetens på Sabbatsberg. Det framgår inte att Lisbeth Palme till någon enda av sina släktingar och vänner i väntrummet på Sabbatsberg skulle ha antytt någon egen skottskada, inte heller till besättningen på Sollentunaambulansen.
Nr 2: Jag önskar kopia av de förhör som avhållits med professor Åke Nilzén samt med dennes och Lisbeth Palmes svåger Claës Palme. rörande dessas kontakter med deras svägerska Lisbeth Palme i Sabbatsbergs väntrum 1.3.1986.
Vid brottsplatsen sade Lisbeth Palme ingenting om att hon skulle ha blivit påskjuten, t ex inte till poliskommissarie Gösta Söderström, förste polis på platsen, eller, så vitt känt, till ambulanspersonalen.
Är uppgifterna om en påskjutning en efterhandskonstruktion?
Omedelbar handläggning, sålunda!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Vittnesmål, avgivet till rikskriminalpolisen 6.6.2013:
Härmed meddelar jag att advokaten Claës Palme, som jag kände, för mig kring millennieskftet i telefon omtalat att han 1.3.1986 var närvarande i väntrummet på Sabbatsberg då professor Åke Nilzén baddade Lisbeth Palmes rygg samt att denne efteråt för Claës Palme omtalade att ingen som helst skråma varit synlig, endast ”en lätt rodnad”. Jag anhåller att detta vittnesmål tas till Palmeenhetens handlingar samt kommuniceras RÅ!
Sveriges regering förnekar inte att Lisbeth-kulan
är ett av svenska myndigheter arrangerat falsarium!


2 kommentarer:

  1. Stig Engström, den s.k. skandiamannen, påstår att Lisbeth Palme på mordplatsen sagt till honom att " förresten har de skjutit mig också". Sättet hon skulle ha sagt det på verkar vara av den arten att ett "minsann" skulle kunnat ha platsat i slutet, och föra tankarna till " ja, minsann, jag är också ett offer, och målsägare." Enligt uppgift kan man som målsägare ljuga utan att straffas.

    SvaraRadera
  2. Vad anser Sven aner om att utlänska personer skulle va inblandade. yrkesmördare. (cia) om man tar en titt på ex

    Dammegårds teori.

    Han harju en liknande teori....detta är verkligen en rättsstats död.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"