Polisförbundet: ge mig ett besked!

8.6.2013.
Till Svenska Polisförbundet, ordförande och styrelse!
Då Dag Andersson tillträdde befattningen som chef för den polisiära delen av förundersökningen i Palmeärendet hade jag vissa förhoppningar på nya initiativ, på klarhet.
Jag hade inledningsvis ett par bra samtal, det första sedan Dag Andersson själv hade ringt upp. Jag gav min syn på läget, utan att skönmåla, och jag trodde att Dag Andersson vore beredd att ungefärligen följa samma linjer som jag själv.
Därav blev dock intet, och tystnaden är nu lika massiv som tidigare. Jag vädjar därför till Polisförbundet att hjälpa till med att skapa klarhet. Den sammanfattning av viktiga delar av ärendet, som jag nu översänder, har aldrig under årens lopp i någon minsta del dementerats eller ifrågasatts. Jag informerar om faktiska sanningar, som, enligt min bestämda mening, har skymts och fördolts av ledningen för svensk polis.
Detta sakernas tillstånd måste brytas, och det känns angeläget att så sker med svenska poliser själva i täten, yrkesfolk som sannerligen inte längre kan vara betjänta av att tvingas arbeta skevt och snett för en ond sak.
Jag ber nu: ta upp min skrivelse i Förbundets styrelse, kom fram till ett resultat, låt mig få kännedom om detta resultat! Vad som än kommer fram måste det bli positivt, eftersom detta kommer att bli första tillfälle då svensk polis, in corpore, har kunnat se sanningen i vitögat.
Det är mycket möjligt att ett initiativ från Förbundets sida kan leda till en uppluckring av statsmaktens rigida hållning, leda fram till en ny och verklig sanning!
Jag hoppas på Förbundets snabba kommentar!
Engagerad och ständigt oroad hälsning,
Sven Anér, som journalistiskt bevakar detta ärende sedan över 27 år tillbaka. Själv fackligt tillhörig Svenska Journalistförbundet och Sveriges Författarförbund, tidigare fackligt aktivt på ledarposter inom SJF.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

-/- Dossier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"