Sverige narrade Västtyskland att tro på alla lögnerna kring kulorna!

4.6.2013.
Per Gahrton! Du skulle göra mig en stor tjänst om du ginge in på min blogg
och läste det tämligen långa inlägg som ligger främst!
Jag tar där upp en synnerligen viktig fråga, som jag några gånger har berört men knappast någon annan, nämligen hur Bundeskriminalamt i Wiesbaden omedelbart efter mordet narrades att tro att den ena kulan genomborrat Lisbeth Palmes mockapäls medan hon burit den vid Dekorima, medan det i själva verket rört sig om en laboratorieavlossad kula, efter mordet.
Bundeskriminalamt hittar inga humanrester på vare sig denna kula eller på den påstådda Olof-kulan men utfärdar ändå intyg, i tro att den beställande svenska myndigheten lämnat sanna uppgifter.
Brottet är enligt min mening ett av de värsta inom denna mordaffär. Det går rätt in i forskningens själ: fakta får inte vrängas!
Jag är, som du ser, i viss kontakt med Spiegel, men ännu inte helt etablerad. Tyska ambassaden samt svenska UD är inkopplade.
Gå in, Per!

Din tillgivne Sven

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"