Uppsala Universitet – en god idé?

25.6.2013. Likalydande skrivelser till Professor KG Hammar, Lunds universitet, och till Professor Stig Strömholm, Uppsala Universitet.

Jag har med båda mina vänliga adressater haft goda kontakter under mitt långa arbete för klarhet i Palmeutredningen. Jag har fått den support jag inte fått från annat kvalificerat håll, en support som betytt mycket för mig, även om stödet kanske ännu inte tagit helt konkreta former.
Jag skriver nu för att informera om ett initiativ jag tagit i riktning mot ett av universiteten, Uppsalas. Det är här vi bor, det var här jag tog studenten för 74 år sedan, det var här jag tog ut en fil kand när kriget tog slut. Jag lyssnade på föreläsningar i romanska språk på X-an redan 1936 – det blir stora sjok av tid.
Men den viktiga anledningen till att jag över huvudtaget vänder mig till ett universitet är denna:
Jag ser universiteten, akademierna, den akademiska världen som vår kanske sista garant för gammaldags heder, noggrannhet, sanningskärlek, aldrig sviktande. Detta är några egenskaper som jag i dag över huvud taget mycket sällan träffar på inom den del av det svenska rättssamhället som jag möter, alltsedan Olof Palme sköts till döds den 28 februari 1986.
D… här kommer Lena hem med dagens Aftonblad! Där Säpo-infiltration mot vänsterpartiets Lars Ohly och Jens Holm på ett mycket trovärdigt sätt avslöjas!
Det är inte svårt för mig att koppla detta rent osannolika komplex av händelser till den av mig för mordet på Olof Palme så starkt misstänkte rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan.
Jag har tidigare ofta känt en förbindelse mellan Säpo och Avsan ligga nära. Till att börja med eftersom mordet på Olof Palme, sannerligen inte endast av mig, har kopplats till Säpo. Från första sekund fanns förre Säpo-mannen Hans Holmér tillsammans med den lydige byråchefen vid Säpo, PG Näss, i verksamhet som speciella självutnämnda white-washers av alla utpekade poliser, egentligen utan att utföra någon undersökning.
Ingen SÄPO-man fälldes någonsin för medverkan vid mordet, men, i den av Marjasin-kommissionen arkiverade 15-mannalistan över tänkbara sammansvurna inför mordet, finns en hög Säpo-chef klart utpekad som samhällsförrädare; han hördes aldrig av utredande polis. Stilenligt.
Och Anti Avsan har säkerligen aldrig formellt förhörts av SÄPO (det behövdes knappast, herrarna visste var de hade varandra).
Osv. Efter Aftonbladets avslöjande i dag ligger den svenska rättsstaten i ruiner. Och jag återknyter till inledningen av mitt brev och frågar:
Vad kan komma i denna nerdekade rättsstats ställe, med ett rykte kvar om tillförlitlighet även när det blåser snålt? Ja, jag är beredd att sätta min lit till de stora universiteten, med god förmåga att sopa rent för egen dörr, med forskningens absoluta akribi som ledstjärna!
En akademi förirrar sig inte in mot pengar och utlovade nådevedermälen, personliga fördelar och maktpositioner, imponeras inte av höga titlar. Överdriver jag det bländvita? Må så vara, en aning. Men jag överdriver inte förmågan till akademisk självsanering.
Nej, jag tror att det i dag finns endast en organisation som skulle kunna rycka in i detta rättssamhälles ställe. Jag väljer universiteten, och jag handplockar Uppsala Universitet!
Situationen i Sverige är i dag gravt allvarlig, och beteckningen demokrati svajar.
Jag sätter nu mycket stort värde, KG Hammar och Stig Strömholm, på svar, där ni var för sig ger mig er syn på mitt projekt – som är färskt, jag har i helgdagarnas kölvatten ännu inte fått en svarskontakt från Uppsala Universitet.
Avslöjanden om öppen och sluten svensk polis skrämmer. Skakar. Och dagens Snowden-dramatik skapar en mörk fond. Medan svensk rätt och rättvisa falnar och dör sitter moderate riksdagsledamoten Anti Harald Avsan, Olof Palmes aldrig dementerade mördare, vid justitieutskottets avlånga bord och bestämmer över svensk lag och ordning. Jag skriver detta utan någon som helst rädsla för att bli lagförd. Det lagförs inte i Palmemordets förgreningar. Då kunde fan komma lös.
Vänliga, oroade, djupt engagerade hälsningar!
Mycket tillgivne
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


./. 2 bilagor.

1 kommentar:

  1. Avsan är nog helt ointressant för utredningen, utom möjligen om han har hört något om mordet kanske från någon poliskollega. Att han inte är Dekorimamannen är konstaterat och inte ett enda vittne har påstått att Avsan skulle ha befunnit sig på eller i närheten av Sveavägen under mordkvällen.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"