Inga svenska regeringsinstanser eller myndigheter har protesterat mot de uppgifter jag framför i ”THE PALME ZERO HOUR"

8.6.2013. Likalydande skrivelser till: Tysklands Ambassad, SPIEGEL Verlag, Sveriges Ambassad i Berlin, Statsminister Fredrik Reinfeldt, Justitieminister Beatrice Ask, statsrådet Göran Hägglund, RÅ. RPS samt TT:
Sedan min dossier ”THE PALME ZERO HOUR – Sweden fooled Germany, Sweden fooled the World” den 3 juni i år lades ut på min blogg,
har inga svenska regeringsinstanser eller myndigheter på minsta sätt protesterat mot de uppgifter jag framför i denna dossier.
Jag noterar därmed att svensk överhet reservationslöst medger att mina uppgifter är helt korrekta, varför jag kraftfullt uppmanar Tysklands Ambassad att agera i ett ärende där det dåvarande Västtyskland så nesligt utnyttjades för den svenska regeringens dunkla syften, ett oerhört brott mot vedertagen internationell samexistens.
Jag informerar FN i New York samt EU i Bryssel om denna synnerligen grova kränkning av nationell och internationell rätt.
Jag anhåller om mina adressaters omedelbara kommentarer.
Med djupt oroat engagemang,

Sven Anér, journalist och författare, sedan hösten 1986 bevakare av det kontroversiella Palmeärendet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"