Till Uppsala Universitet – ett stort samhällsprojekt!

18.6.2013.
Sveriges statsminister Olof Palme sköts ned på öppen gata i Stockholms city den kalla fredagen den 28 februari 1986. En synnerligen omfattande utredning följde, men denna byggde dock på helt falska premisser, eftersom Olof Palme ingalunda sköts av ”en ensam gärningsman”, vilket alltid sagts från Rosenbad och nedåt, utan av en därtill anmodad statstjänsteman.
Mordet på Olof Palme är ett statens mord på sin egen statsminister.
Det är detta nära nog otroliga koncept som lett till 27 års ickeutredning. Betraktare, från media och från den svenska allmänheten, har stegrat sig: visserligen kan många uppgifter te sig otroliga och många reflexioner te sig himlastormande, men så illa kan det väl ändå inte vara…
Just där har den öppna, obundna debatten tystnat, sedan den egentligen aldrig väckts. Ja ja, Palme – det finns så mycket annat…
Jag är en av mycket få engagerade, nyfikna, som aldrig stannat upp inför de till synes stängda dörrarna. Jag har skrivit många böcker i ämnet Olof Palmes död – universitetet har dem alla tillgängliga -, jag hade under många år ett nyhetsbrev, PALME-nytt, som åtnjöt en engagerad läsekrets på knappa tusen personer, jag startade för fyra år sedan en egen blogg, i tidens anda,
som har en stor besökskrets: gå in och läs!
Konkret: I augusti i år ska jag, är det tänkt, fylla 92 år. Jag har mitt tänkande i behåll, men mitt skröpliga fodral behöver nog lappas i några ändar. Här är mitt förslag:
Universitetet startar research rätt in i Palmeaffären, byggd bland annat – självfallet inte enbart – på ovanstående blogg, tillgänglig, givetvis till alla delar fritt tillgänglig, för Uppsala Universitets forskning.
Ni kommer först. Det finns i dag ingen professionell forskning i detta mörka och monumentala ämne. Jag och andra journalister har forskat, på vårt yrkesplan, men vad Sverige och kanske världen hela tiden har saknat är den strikt akademiska approach som ett stort lärosäte och forskningscentrum skulle kunna erbjuda.
Överdriver jag inte värdet av min blogg? Jag tror inte det. Jag har i stor utsträckning – och det är jag ensam om – byggt på egna skrivelser till alla berörda instanser: regeringen, myndigheter, media, och bloggen återger allt in extenso, min text och deras svar. Mina många egna skrivelser samt svaren jag fått, ett antal, men inte särskilt många, men alla avspeglande maktens attityd: negativ, hyschande, nedvärderande, inget att hålla på med, Sven Anér…
Jag bestämde mig för ett par dar sen för att dra ner på mina egna bidrag till bloggen till noll. Nära nog noll. Jag kände en vargnatt att mitt eviga letande efter maktens brott endast blivit kontraproduktivt. Makten cementeras ytterligare: inte mer, Sven Anér!
Efter vargnatten försöker jag nu bli produktiv, på annat sätt. Bloggens långt över 1 000 sidor går inte att på annat sätt reproducera, de kan, i praktiken, endast lockas fram på en datorskärm, printas fram från en Apple.
Jag hävdar – jo, jag är partisk – att sanningen, nästan hela sanningen, finns på min hårddisk, och det skulle kännas fel om denna hårddisk inte finge möta rejäl, professionell samhällsforskning, samtidsforskning.
Är Uppsala Universitet intresserat? Det känns naturligt för mig att vända mig till just det universitet som praktiskt taget finnes i huset och som jag besökt både som turist från Stockholm på 20-talet och som darrande student med tentamensbok i hand på 40-talet – jo, det blev en liten FK så småningom. Och faktiskt också en av min merkantile fader önskad DHS. Yrket blev sedan enbart journalistiken, med dess många förgreningar och djupdykningar. Och författeriet.
Fundera! Hör av er! Gå in på bloggen! Här står allt. Skarpa attacker mot de höge – och emot den höga, Lisbeth Palme. Ett rannsakande av alla låtsassanningar, ett konstaterade av ett sammanstörtande rättssamhälle.
Jag vill göra helt klart: jag vill inte ha någon ersättning, över huvud taget. Om däremot en verksamhet från universitetets sida skulle generera någon avkastning skall denna oavkortad tillfalla universitetet. Den inställningen från min sida kostar mig ingenting, tvärtom. Att en kunskap, delvis framtagen av mig, skulle sätta spår vore min rikhaltiga belöning. Enväldig bedömare av min blogg och av mordets infrastruktur blir självfallet Uppsala Universitet. Jag går in med bloggen, inte i dag med mig själv!
Med obrutet engagemang och en inför ämnet alltid oroad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"