TT – med rätt att tiga


11.2.2013.
Som TT, med någon empati borde inse, är jag djupt besviken över att TT inte med ett penndrag berör säkerhetsexperten Ulf Lingärdes promemoria
Ai. 318-93.
Sedan jag skrev mitt senaste brev har JK behandlat ärendet, 984-13-21. JK vidtar ingen åtgärd och avstår sålunda från varje form av utredning. JK påstår alltså ingalunda att promemorian på någon punkt skulle innehålla felaktiga uppgifter; om detta vet JK ingenting.
Jag anmodar TT att överblicka dagssituationen. Uppgifter från en säkerhetsexpert, officiellt och öppet anhängigjorda hos rikskriminalpolisen, Palmekommissionen (under Marjasin), direkt tillgängliga för granskningskommissionen (under Ericsson), anmälda till JK 2008 och 2013, tillåts försvinna in i några fjärran pärmar. Detta får ske utan att någon enda officiell eller medial instans undersöker huruvida det varit och är korrekt att påstå att grovt landsförräderi föreligger, av 15 personer, i PM betecknade F1 (förre säkerhetschefen P-G Vinge) till F15 (entledigade rikskrimchefen Tommy Lindström).
Min fullständiga publicering av Lingärdes PM borde i ett rättssamhälle självfallet ha lett till att åtal väckts gentemot mig för falsk angivelse, men i stället råder den djupaste tystnad.
Jag menar att TT har ett mycket speciellt ansvar. TT har, med sitt i praktiken existerande nyhetsmonopol, en omfattande täckningsplikt. Sviks denna täckningsplikt, i förhållande till publicerade misstankar rörande landsförräderi, upplöses den demokratiska ryggrad som hittills representerats av bl a just Tidningarnas Telegrambyrå.
Har TT några allmänna bekymmer rörande min journalistiska heder önskar jag besked.
Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
PS: Att TT aldrig besvarar mina seriösa skrivelser framstår för mig som ofattbart. DS

2 kommentarer:

  1. "PS: Att TT aldrig besvarar mina seriösa skrivelser framstår för mig som ofattbart. DS"

    Det är ofattbart för den som tror att TT representerar hederlighet, sanning och rättvisa, men för den som vet att TT bara är maktens förlängda arm är TT:s tystnad angående dina skrivelser, Sven, helt logisk. Jag har i över fyra års tid försökt få traditionell massmedia att börja uppmärksamma den enorma korruption som råder i USA, men vanlig massmedia -- eller dyngskallemedia, som jag numera ofta kallar den -- har visat sig praktiskt taget helt ointresserad. Det som John F Kennedy främst varnade för i sitt lysande tal "Presidenten och pressen", hållet i april 1961, har redan varit en verklighet i många år: Den monolitiska och hänsynslösa konspirationen.

    SvaraRadera
  2. Om ni vill få klarhet om de stora internationella sammanhangen runt Palme mordet, läs då gärna den här e-boken (gratis) , som briljant kompletterar Sven Aners egna slutsatser om mordet:

    http://www.oledammegard.com/StatskuppISlowmotion.pdf

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"