Landsförräderi glöms bort – är inte TT och SvD intresserade?

2.2.2013. Till Ledningarna för Tidningarnas Telegrambyrå och för Svenska Dagbladet, angeläget!
Jag översänder en dossier som beskriver hur femton personer i landsförrädiskt syfte konspirerade inför mordet på Olof Palme.
Saken har varit känd sedan 1992/1993, och jag informerade, som synes av dossiern, TT om de uppgifter som 1998 förelåg, men jag fick aldrig någon returinformation från TT, och jag har inget tecken på att TT någonsin bevakade denna synnerligen allvarliga sak.
Ärendet är i dag aktualiserat och kompletterat av mig, i anslutning till det markant ökade intresse för Palmemordet som följt, bl a i anslutning till debatten om ”fact/fiction” kring Leif GW Perssons ”Pilgrims”-filmer.
Jag uppmanar nu TT, i vars täckningsplikt detta ärende rimligen ingår, att snarast agera. Ärendet har aldrig noterats i svensk press eller aktivt behandlats av den svenska regeringen eller dess underordnade myndigheter, men det har sålunda heller aldrig någonsin dementerats, vare sig helheten eller enskilda detaljer. Mycket anmärkningsvärt är givetvis att den statliga granskningskommissionen, sedan den gjort sig av med Marjasin, inte med en rad omnämner Lingärdes promemoria, som ju öppnat upp för en stor granskning.
Jag menar att TT har ett naturligt ansvar, ett stort ansvar.
Jag anmodar TT och SvD att läsa, och jag sätter värde på kommentarer. Jag behöver inte närmare understryka för TT att hela Palmegåtans upplösning är direkt kopplad till den dossier jag nu översänder och ur vilken TT och SvD givetvis har full rätt att citera.
Skulle TT eller SvD hitta något fel i texterna måste ni givetvis snarast meddela mig, men hittills pekar ingenting på något fel.
Engagerad och djupt oroad hälsning! Jag är oroad framför allt över TT:s men även över SvD:s hittillsvarande tystnad. Även UNT, Håkan Holmberg, är noggrant informerad.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. dossier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"