Mutbrott, bestickning – jag lägger till hot

27.2.2013
Likalydande skrivelser till RÅ och rikskriminalpolisen:
Till min gårdagsskrivelse önskar jag, på grundval av nya informationer, lägga att jag önskar att den av mig begärda utredningen gällande professor Leif GW Persson även måtte behandla möjligheten att
hot jämlikt BrB 4:5
mot Persson finns med i bilden.
Det har, enligt vad jag utgår från, gällt att till varje pris förmå Persson att frångå sina tidigare klara utpekanden av
poliser, militärer och säkerhetspersoner
som medverkande vid mordet på Olof Palme. Påtryckningar mot Persson kan ha tagit formen även av hot, eller en kombination av muta och hot. Jag önskar att mitt tillägg till min anmälan omedelbart tas upp av mina båda adressater.
Jag noterar samtidigt det anmärkningsvärda i att Persson, vid sitt gårdagsframträdande i SVT, ingenting nämner om
de aldrig dementerade, klara anklagelserna mot piketpolisen, i dag rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Harald Avsan,
ingenting nämner om det likaledes odementerade landsförräderi som framgår av Ai. 318-93 resp av Palmekommissionen 95-103, samt
ingenting nämner om Säpos medverkan vid mordet.
Poliser, militärer och säkerhetspersoner”,
alltså Perssons grälla larmsignaler från 2011 och 2012, är totalt bortopererade som mördaralternativ – har Persson mutats och/eller hotats?
Jag utgår från att denna min senaste inlaga får samma ärendenummer som gårdagens.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"