För TT: Researchuppslag


11.2.2013.
Nedanstående researchuppslag överlämnas för fri användning:
Den 28 februari 2011 resp 2012 uttalade professor Leif GW Persson vid rikspolisstyrelsen följande, i likalydande formuleringar:
Olof Palme sköts inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner.
Uttalandet har, så vitt jag vet, aldrig getts ut av TT, men det har flera gånger stått att läsa på min blogg
Jag har inga direkta informationer. men det är ju mycket troligt att Persson kommer att upprepa detta uttalande den 28 februari i år, 2013, varför detta kunde vara ett tillfälle för TT att notera uttalandet, som i så fall görs tredje gången gillt. Möjligen kan TT få en intervju med Persson, men jag skriver inte TT:s uppdragslista.
Om det, i så fall, blir för tredje gången bekräftat, att den högt stabsplacerade tjänstemannen vid RPS utan reservation tillskriver mordet en landsförrädisk grupp, eventuellt med just den sammansättning som framgår av Ulf Lingärdes promemoria, kan mordet på en statsminister vara på väg mot sin definitiva lösning.
Jag föreslår att TT på kvällen den 28 februari i år noga bevakar den SVT-sändning som kan vara den aktuella och ger en utgivning det format som kan komma att anses lämpligt. Som komplement kunde ju tänkas intervjuer med de utpekade landsförrädare som fortfarande är i livet.
Om TT skulle vilja gå tillbaka i mordhistorien kunde ju TT kanske också notera att ett omfattande landsförräderi knappast går att kombinera med en ensam, alkohol- och drogberoende gärningsman.
Sven Anér, aldrig dementerad journalist i Palmeärendet.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala 018-15 12 79 (ja, ring gärna!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"