Anti Avsan talar i radio som regeringens och moderata samlingspartiets juridiske expert!


19.2.2013.
Vem är i dag Sveriges garanterat hederliga, juridiskt oantastliga samvete? Jo, mannen heter, kanske till någras överraskning, Anti Harald Avsan.
Bloggbesökare ringer denna tisdagsförmiddag och berättar att Anti Avsan just nu framträder i ljudradions P1 som inte bara Sveriges Radios perfekte juridiske expert utan också som det moderata samlingspartiets, den svenska riksdagens och den sittande regeringens juridiske och etiskt oantastlige talesman i Sveriges grundläggande frågor.
Hoptvinnade är därmed samtliga officiella och inofficiella juridiska instanser; från regeringens innersta kärna, dvs Avsans nära förbundne partikamrat i riksdagen, Fredrik Reinfeldt, och ut till den kusligt följsamma svenska ljudradion.
En tidigare svensk statsministers mördare får bli det auktoriserade svenska samvetet, den svenska rättslikaren. Nej, detta är inte ett inslag i en politisk TV-thriller på högsta nivå, utan en dagsaktuell svensk samhällspresentation: så här ligger det till. Så här får det gå till, inte i en förkättrad bananrepublik utan i det påstått högtstående demokratiska kungariket Sverige.
Är det då sant det jag säger? Är Anti Harald Avsan Olof Palmes mördare? Ja, till att börja med är mina i många olika sammanhang under fyra år framförda anklagelser aldrig på minsta sätt dementerade.
På direkta frågor till Palmeutredningens förundersökningsledare, vice RÅ Kerstin Skarp, har jag vid flera tillfällen förvägrats svar under hänvisning till påstådd ”förundersökningssekretess”, medan statsministern inte ens brytt sig om att svara; jag citerar ur inledningen till en skrivelse från den 22 januari 2010:
Till Högsta Domstolen, Box 2066, 103 12 Stockholm. För kännedom RÅ och JK.
Undertecknad Sven Anér anmäler härmed
Statsminister Fredrik Reinfeldt för
Skyddande av brottsling, jämlikt brottsbalken 17:11.
Saken: Jag har i upprepade skrivelser till statsministern och statsrådsberedningen samt till moderata samlingspartiet sedan slutet av september 2007 anmodat Fredrik Reinfeldt att utreda huruvida
dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan mördade statsminister Olof Palme i Stockholms city den 28 februari 1986, men jag har aldrig fått något svar från Reinfeldt, vare sig i dennes egenskap av statsminister eller moderat partiordförande.
Jag har även, i andra upplagen av min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” 2009, direkt och i klartext anklagat Anti Avsan för ovanstående mord, utan att Reinfeldt vidtagit minsta åtgärd för att utreda detta ärende. I stället har Reinfeldt uppenbarligen gjort allt för att motverka att, enligt BrB 17:1, ”brottet uppdagas eller beivras”. Varken statsministern, statsrådsberedningen eller någon rättslig instans har någonsin, i meddelande till mig, förnekat att Avsan sköt Olof Palme. Bl a RÅ har hävdat att sekretess föreligger; det är allt.
Som tragikomiskt tillägg kan nämnas att RÅ:s förundersökningsledare vice RÅ Kerstin Skarp antedaterar det avslag som hon för hand har påtecknat min inkomna skrivelse; Skarp skriver
10 02 18. Föranleder inte någon åtgärd. Ad acta, Kerstin Skarp.
Skarp uttalar sitt nej fyra dagar innan handlingen inkommit till RÅ och registrerats.
Inledningen ovan till min skrivelse täcker ärendets hela behandling. HD, RÅ, JK och onekligen statsministern är utomordentligt noggrant informerade i Sveriges svartaste mordärende, men samtliga instanser lämpar över skrivelsen till sina rymliga ad acta-korgar, varefter riksdagen via sitt justitieutskott – dit Avsan nyligen förflyttats/promoverats, från civilutskottet – lyfter upp denne moderate riksdagsledamot på sin stora informationsestrad – Sveriges Radios P 1 – så att hans budskap når ut till den svenska allmänheten denna soliga tisdagsförmiddag, nio dagar före 27-årsminnet av Anti Avsans mord på statsminister Olof Palme i Stockholms City.
Nu begär jag här nedan, mycket formellt och officiellt tillkännagivet:
Till vice RÅ Kerstin Skarp:
Undertecknad Sven Anér 210814-5075 Sven Anér, Karlsrogatan 5 A, 752 39 Uppsala, begär härmed att jag, under förutsättning att mina anklagelser bedöms grundlösa, måtte åtalas för mina i tryckt skrift, i skrivelser till regering och myndigheter, samt i den öppna svenska debatten framförda anklagelser mot förre piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt och moderate ledamoten av Sverige riksdag
Anti Harald Avsan.
Jag är självfallet beredd att ta ställning till det straff gentemot mig som kan komma i fråga, efter en utredning där givetvis hela den i 27 år omdebatterade polisiära och juridiska behandlingen av Palmemordet kommer att belysas.
Ärendet brådskar, inte minst sedan det i dag framkommit att Olof Palmes mördare, Anti Harald Avsan, av moderata samlingspartiet, av Sveriges riksdag och av Sverige Radio utsetts till Sveriges högste folkvalde talesman i frågor av tung juridisk vikt.
Jag begär nu en omfattande och grannlaga utredning av de krav och frågor som ingår i denna skrivelse, och jag understryker att Riksåklagarämbetet självfallet är underkastat samma krav på beslutsmotivering som alla andra svenska myndigheter.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"