3 böcker x 7 tysta tidningar = 21 tystnader


13.2.2013. Jag återger här, obeskurna, Bibliotekstjänsts anmälningar av mina senaste tre böcker i Palmeämnet. Anmälningarna är som synes huvudsakligen innehållsbeskrivande, inte bedömande, men redovisningarna väjer inte för böckernas mest dramatiska inslag och blir därmed tydligt värderande, ställningstagande.
Jag understryker att Bibliotekstjänst ogärna vill att recensioner citeras oavkortade, men här är det ju fråga om litterär forskning, varför Btj nog inte har något att invända..

Palmemordet: Affären Anti Avsan
Journalisten och författaren Sven Anér har tidigare utkommit med böcker angående mordet på Olof Palme. Anér, poliskommissarie Gösta Söderström m.fl. personer har under en längre tid erhållit anonyma och hotfulla mail. Anér anser att f.d. piketpolisen Anti Avsan ligger bakom dessa mail. I boken Palmemordet: Affären Anti Avsan redogör Anér för de ”finska flickornas” berättelse, där de uppger att de på mordnatten träffat en bekant som talat finska i sin walkie-talkie. Mannen blev kallad ”Dekorimamannen”. Anér menar att mannen är identisk med f.d. polismannen, numera rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan. Som alltid är Anérs resonemang och uppfattningar framförda utan minsta tvekan. Han förkastar granskningskommissionens arbete liksom polisens och åklagarnas insatser. Anti Avsan har hela tiden skyddats av etablissemanget. Anér påstår inte att Avsan skulle ha avlossat skottet mot Olof Palme, men är övertygad om att han är ”Dekorimamannen”. Boken som är välskriven och lättläst är försedd med svartvita foton – Tore Larsson.
Sven Anérs kommentar: I andra upplagan av boken, från 2009, pekar jag ut Anti Avsan som Olof Palmes mördare.

Palmemordet: De sammansvurna
Sven Anér har skrivit Palmemordet: De sammansvurna, som handlar om omständigheterna kring mordet på Olof Palme. Han anser att den utpekade Christer Pettersson är helt oskyldig. Hela utredningen bygger på falska uppgifter. Anér kritiserar de olika kommissionerna som tillsatts för att de inte behandlat alla fakta och tar upp frågor som: Varför fick Sigvard Marjasin avgå som ordförande? Hade han hittat något oegentligt? Var det därför som Marjasins representationskonto blev granskat och Hans-Gunnar Axberger blev ny huvudsekreterare och då undvek att granska en del handlingar? Anér pekar ut och namnger en person som mördare. Han tillhörde piketpolisen vid det aktuella tillfället och har nu avancerat till rådman vid Stockholms tingsrätt samt har gjort karriär inom moderaterna och är riksdagsledamot. Anér menar att mordet på Olof Palme är iscensatt av män med höga befattningar och med polisens medverkan. Det är de som är ”de sammansvurna”. Boken är välskriven och lättläst – Tore Larsson.

Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme
Sven Anér har skrivit flera böcker om mordet på Olof Palme. nu utkommer han med Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme. Anér har funnit ett foto på Lisbeth Palme då hon kommer till sjukhuset med en polisbil. Det har alltid officiellt hetat att fru Palme medföljde ambulansen till sjukhuset. Anér ifrågasätter även hennes klädsel då man ser att hon har en kappa och ingen mockapäls. Har hon blivit beskjuten eller har pälsen bara ingått i konspirationen och preparerats med kulhål? Anér ser en konspiration som iscensatts av de inblandade och att Lisbeth Palme varit delaktig i denna konspiration. Var det en tillfällighet att Sollentunaambulansen var först på plats? Varför körde ambulansen en omväg till sjukhuset eller ingick detta i konspirationen? Det är några frågor som diskuteras. Vidare anser Anér sig veta vem som skjutit Olof Palme. Boken är välskriven och lättläst och vänder sig till den intresserade. Lektör: Tore Larsson.
Det finns ofta anledning att hisna inför händelser och sammanhang som blir synliga i detta stora svarta ärende. När jag skriver ut Bibliotekstjänsts tre senaste recensioner ställer jag mig frågan:
Vad hade kunnat hända om någon enda stor tidning, rörande en enda bok, hade vidarebefordrat informationer motsvarande dem som Bibliotekstjänst här lämnar, enligt den klara och enkla principen att företaget anser sig skyldigt att redovisa utkommande böcker? Vad hade kunnat hända?
Btj tar upp alla mina väsentliga invändningar mot de falska arrangemangen i Palmeaffären, men sju stora dagliga tidningar tar inte med någon enda invändning, utan ställer in mina tre böcker i skräphyllan.
3 böcker x 7 tysta tidningar = 21 tystnader.
Detta är uppifrån dikterad kulturpolitik, skrämmande kulturpolitik.
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"