RÅ: Jag anmäler Leif GW för grovt brott i Palmeärendet


27 december 2012.
Till RÅ. BROTTSANMÄLAN:
Undertecknad Sven Anér, Karlsrogatan 85 A i Uppsala, anmäler förre polistjänstemannen, chefskriminologen vid RPS Leif GW Persson
för grovt tjänstefel – eller den brottsrubricering som RÅ kan finna, enligt nedanstående:
Leif GW Persson har, så vitt jag kan se, redan vid mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 eller strax efteråt haft klar kännedom om att detta mord begicks inom en konspiration
av poliser, militärer och säkerhetspersoner
enligt hans uttalande för Sveriges Television såväl den 28 februari 2011 som 2012.
Han har följt samma linje i flera av sina tidigare utgivna böcker, men han har aldrig specificerat vid vilken tidpunkt han nått denna oerhörda kunskap eller än mindre förklarat varför han inte slagit larm förrän 28.2.2011.
Jag begär att RÅ omedelbart utreder
vid vilken tidpunkt Persson blev förvissad om att mordet har ovan beskriven bakgrund samt
varför han bevarat denna insikt fram till den 28 februari 2011?
Hade han haft denna uppfattning till exempel någon gång under 1986 hade det givetvis varit hans oavvisliga skyldighet som högt stabsplacerad tjänsteman vid RPS att slå larm.
Tidningen Expressen bekräftar nu, 26.12.12, själva sakförhållandet, och jag citerar från sidan15, sammanfattningen överst:
Leif GW Persson hävdar att mordet var en konspiration med svenska poliser och militärer bland de skyldiga.
Ovanstående klara och reservationslösa deklaration, framförd två gånger i Sveriges Television, riktar givetvis ett antal strålkastare även mot RÅ-ämbetet. Bland annat så här:
Rimligen hade RÅ aldrig gått till HD för att begära prövningstillstånd avseende Christer Pettersson om RÅ hade vetat att rikspolisstyrelsens kriminologie professor Leif GW Persson hyste en diametralt motsatt uppfattning rörande mordet på Olof Palme än den av RÅ förfäktade. Då hade RÅ självfallet ägnat stor uppmärksamhet åt Perssons uttalande samt, högst troligt, anslutit sig till Perssons allt omkastande inställning.
I så fall – jag är medveten om att detta givetvis är hypoteser – hade den kostsamma pågående förundersökningen kunnat reduceras till ett minimum, varvid, ej oviktigt, de exorbitanta kostnaderna för denna förundersökning, än i dag löpande, praktiskt taget försvunnit.
Jag anmäler sålunda, RÅ, Leif GW Persson även för grov ekonomisk brottslighet, enligt ovan.
Om brott föreligger får dessa anses vara grova.
Jag önskar, med vändande post, uppgift om dnr och handläggare samt ämbetets omedelbara kommentar.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"