Varför konfronterades inte Avsan och Anki?

29.1.2013. Till Vice RÅ Kerstin Skarp.
Jag har, som du vet, aldrig fått något svar i klarspråk från dig, vilket är egendomligt. Jag kräver nu svar på nedanstående specifika fråga i Palmeärendet:
Anti Harald Avsan är klart utpekad av de unga kvinnorna Anneli och Anki vid Dekorima, vilka fram till en minut före mordet på Olof Palme befann sig i samtal med Avsan.
En konfrontation arrangerades sju år efter mordet mellan Anki (ej Anneli) och sex statister, men vid detta tillfälle fanns inte Avsan med i konfrontationsgruppen.
Jag begär nu fullständiga besked rörande denna konfrontation, vilken uppenbarligen, ej oväntat, inte gav något resultat. Denna konfrontation har karaktären av ren provokation av Anki, och i förlängningen Anneli.
Utredarna har uppenbarligen velat få Anki att säga att hon kände igen en av statisterna som Dekorimamannen, varefter utredarna kunnat säga att Anki och Anneli uppenbarligen aldrig har befunnit sig vid Dekorima samt har ljugit hela saken. Men i och med att en konfrontation väl en gång arrangerats har denna givetvis inte kunnat ske ytterligare en gång. Den falska konfrontationen ha nått sitt syfte: Anki och Anneli utrensade.
De besked jag nu begär är dessa:
Jag önskar i kopia ta del av utskrift av det aktuella konfrontationsförhöret. Jag önskar datum för genomförandet av förhöret med Anki. Jag önskar kopia av de aktuella deltagarbilderna, jag önskar markering av den person på bilderna som har påståtts vara den misstänkte. Jag önskar förundersökningsledningens förklaring till arrangerandet av förhöret med Anki. Har avsikten varit en provocerande misstroendeförklaring?
Uppgiften om detta konfrontationsförhör har jag vid två tillfällen fått från poliser inom Palmeutredningen, men jag kan ingenstans se att saken öppet publicerats av rikskrim eller RÅ, vilket väcker undran. Jag frågar mig också huruvida handlingarna rörande detta konfrontationsförhör någonsin visades för den statliga granskningskommissionen; jag önskar klart svar på denna punkt.
Granskningskommissionen skriver i sin rapport, ”Dekorimamannen – bakgrund och utredning” mycket kortfattat och översiktligt om hållna förhör:
Utredningen om dekorimamannen är mycket omfattande. Den sattes i gång efter det att uppgifterna kommit in senhösten 1992 och synes ha bedrivits med intensitet under våren 1993, då ett stort antal förhör hölls. Den fortsatte i avstannande takt under 1994. ---
Att granskningskommissionen inte specifikt berör konfrontationsförhöret med Anki inger mig misstanken att polisutredarna aldrig visat de aktuella handlingarna för kommissionen. Jag önskar besked om huruvida handlingarna företetts för nuvarande JO Hans-Gunnar Axberger, kommissionens ledamot och huvudsekreterare.
Skarp brukar hänvisa till påstådd förundersökningssekretess, men något sådant avsteg från den allmänna öppenheten vid förundersökning skulle i det aktuella fallet te sig egendomligt. Ärendet är i alla avseenden avslutat, och några speciella hänsyn går rimligen inte att sekretesshänvisa till.
Jag önskar sålunda en klar och fullständig redovisning av ärendet, inklusive utlämnande av kopior av begärda handlingar och bilder. Det får ju aldrig, Skarp, förefinnas minsta misstanke att handläggande jurister skulle vilja hemlighålla i princip öppen dokumentation i syfte att falskeligen påverka bedömningen av mordet på en statsminister.
Sålunda: Totalredovisa konfrontationen av Anki!
Min begäran står helt i samklang med regeringsdirektivet till granskningskommissionen från 1994 att
redovisningen av kommissionens arbete bör, så långt som möjligt, ske öppet.
Hade, vice RÅ, Ankikonfrontationen redan under 1993 (eller skedde den så sent som 1994?) varit öppet publicerad skulle, som vice RÅ inser, hela Palmeutredningen tagit en annan vändning.
Jag önskar omedelbar och noggrann handläggning, jag önskar besked rörande dnr och handläggare, jag önskar noggrann och utförlig bakgrundskommentar, i linje med nyssnämnda regeringsdirektiv.
Sven Anér, fil kand, DHS, yrkesverksam bakgrund som välrenommerad och sällan motsagd utredande journalist och författare – ett 15-tal böcker, aldrig med på någon väsentlig punkt dementerat innehåll.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
Denna skrivelse läggs ut på min blogg,
som nu har ca 4 000 besökare.

2 kommentarer:

 1. Har egentligen inte så mycket värde om dom pekat ut fel person då dom visste var personen tränade och en annan perosn på det här gymet kunde intyga att så var fallet.
  Men klart man skulle vilja få reda på om Polisen gjorde den här personen mycket lik A:A.

  Men A:A är ändå utpekad.

  SvaraRadera
 2. Det kan fortfarande vara ett desinformationsspår
  jag kan inte säga att så är fallet men jag tycker det är misstänkt.
  De verkar hemskt skraja och berättar om händelsen flera år efteråt. Tycker det låter märkligt. Har de verkligen då kunna hållit tyst om en sådan här sak så länge.Dessutom verkar den ena flickan inte direkt skraj när hon går fram och rycker en okänd stor man i armen en sen fredagskväll i Stockholm bara för att han inte svarar på vad klockan är. Hon kände igen han säger hon, men hon har inte sett han på flera år och kände honom inte. Hur många meter är hon ifrån när hon kände igen han? Om hon gör det, bör ju det i så fall vara på några meters avstånd - ska vi säga 3 meter?
  Varför kan hon inte ställa frågan vad klockan är då på det avståndet? och hur många som inte får svar går fram och rycker någon i armen? alla finnar läser svenska i skolan och särskilt dom som bor i sverige kan tala och förstår svenska bra. Och en fras alla finnar kan på svenska är "Hur mycket är klockan"? om han nu inte svarar på den finska frasen "Mitä kello on". Hade det då inte varit naturligt då att misstänka att hon tagit fel på person och ställt om frågan på svenska, alltså hur mycket är klockan istället för att gå fram och rycka han i armen. Och just då av en märklig händelse när hon ryckt han i armen ser hon att han har en Walkie Talkie i ena handen och en pistol i den andra. Och just då kommer det ett meddelande, naturligtvis på finska. I den situationen varför vänder sig inte personen i fråga och tar ett par steg in på Tunnelgatan innan han svarar. Om det är Anti Avsan som har framskymtats så är väl han tillräckligt rutinerad och van vid walkie talkie att han vet att han kan vänta många sekunder utan problem innan han svarar. Varför skulle han tala rätt ut sekundsnabbt när hon finskan alltså som han nu vet känt igen han och säga orden "jag är igenkänd" när hon stå mitt framför honom eller befinner sig bara någon meter ifrån.
  Nej jag tror inte på den här historien, jag tycker att den för det första är för bra och tillrättalagd så den blir osannolik för att vara sann och för det andra alldeles för märkliga reaktioner som jag räknat upp.
  jag tror att det är ett desinformationsspår planterat av den sydafrikanska agenten Nigel Barnett eller Mr 200% som han kallas. Antagligen har han lyckats med det genom att betala stora summor pengar.eller också finns det en annan förklaring.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"