Till Håkan Holmberg, UNT:

I anslutning till den kontakt du nyligen haft med min meddebattör Hans Johansson i Vänge sänder jag dig ett uppseendeväckande material som, om det finge uppmärksamhet, kunde i mycket allvarliga former drabba dagens per definition demokratiska Sverige.
Jag ber dig läsa, och jag ber dig, med användande av en stor tidnings alla resurser, presentera saken i tidningens spalter, behandlad av tidningens egna medarbetare.
Jag sänder alltså den skrivelse jag i dag också sänder till JK. Ärendet är, hårt komprimerat detta:
En tidvis statligt anställd säkerhetsexpert, Ulf Lingärde, skrev i början av 1990-talet en promemoria, som registrerades och arkiverades hos rikskriminalpolisen den 30 mars 1993 under beteckningen Ai. 318-93 och hos Palmekommissionen /under Marjasin/ under beteckningen 95-103 den 2 maj 1995.
Jag ber dig noga läsa. Lingärde hävdar i sin PM att 15 personer, många av dessa mycket högt placerade i det svenska samhället, konspirerade inför mordet på Olof Palme samt medverkade till och vid brottets genomförande. I spetsen för konspirationen stod, enligt Lingärde, förre säpochefen Per-Gunnar Vinge, från början av 60-talet verksam inom Sveriges industriförbund.
Promemorian år utförlig. De 15 personerna, från ”F1” Vinge till ”F15” Tommy Lindström, namnges i PM med precisering av deras aktiviteter, inom sina officiella yrken och inom konspirationen. Saken är som du märker djupt allvarlig redan här. Men fortsättningen blir kanske än allvarligare genom den totala tystnad som inom statsadministrationen och inom media ägnats och ägnas affären.
Du ser i min översända text vilka ansträngningar jag gjort för att nå publicitet, du ser till vilka instanser jag vänt mig, så ock i dag: men bara för att mötas av tystnad.
Kan jag veta om varje uppgift är sann. Det kan jag inte, men det kan ingen annan heller, mer än de kvarlevande konspiratörerna själva, eftersom detta ärende rörande landsförräderi aldrig granskats, aldrig på någon nivå.
Jag fick i går från rikskrim denna handling Ai. 215-98 (ingår i översänd dokumentation) ur vilken du lätt kan utläsa att materialet av mig 1998 översändes till åtta (8) instanser. Ingen enda instans har vare sig svarat mig eller, såvitt går att utläsa, försökt utreda.
En fråga om landsförräderi uppslukas oläst. Av dem som aldrig läst finns även den statliga granskningskommissionen från 1999 med i bilden eller rättare sagt inte alls: kommissionen hade tillgång till allt polisens material från före 1999, men brydde sig aldrig om att kommentera ett så sensationellt ärende som utförlig dokumentation i ett landsförräderiärende, inlämnat först till bland annat polisen och sedan till Palmekommissionen.
Det officiella Sveriges representation måste drabbas av totalt, samlat klander, och den enda person som över huvud taget rört saken är jag själv, arbetande enbart med föreliggande officiell dokumentation.
Håkan Holmberg – här har du saken, i varje fall den viktiga upptakten. Saken är aldrig någonsin dementerad – den är ju inte ens uppmärksammad.
Jag föreslår nu alltså att du och UNT går in med egna medarbetare. Jag erbjuder översänd text, som i valda delar kommer att återfinnas på min blogg
inom den närmaste tiden.
Fri rätt för UNT att referera eller citera ur detta brev till dig, om källa anges.
Engagerad hälsning i en ödesfråga,
Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. dokumentation, kan behållas.

1 kommentar:

  1. Det är ju bra att Sven Anér i alla fall vädjar till dyngskallemedia så att de påminns om sin belägenhet, men det är tyvärr lönlöst; de har sålt sig till mörkrets krafter och kan inte köpas tillbaka, bara ersättas.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"