11 skarpa frågor om mordet – stäm mig om jag har fel!

15.1.2013.
Likalydande skrivelser till RÅ och till RPS:
I utredningen av mordet på statsminister Olof Palme har enligt min bestämda mening ett stort antal fakta undandragits varje korrekt granskning. Jag preciserar nu elva sådana fakta, och jag hävdar mycket bestämt, inför dessa myndigheter, att mina uppgifter är korrekta. Skulle någon av myndigheterna i något eller flera fall hävda motsatsen begär jag självfallet att åtal väcks gentemot mig.
Här de elva punkterna:
Nr 1 Lisbeth Palme övergav under färden, tillsammans med Olof, den s k Sollentunaambulansen och anlände, med ett antal minuters fördröjning, till Sabbatsbergs akutintag i en poliskommissariebil, iförd inte den ursprungliga bruna mockapälsen utan en mörk tygkappa.
Jag hävdar att bakom detta ytterst irreguljära händelseförlopp ligger brottsliga överväganden. Saken har aldrig berörts av utredande myndigheter.
Har jag fel – åtala!
Nr 2 Lisbeth Palme har såvitt känt aldrig själv påtalat påstådd skottskada efter påskjutning vid Dekorima, och undersökande dermatolog på Sabbatsberg har endast funnit ”lätt rodnad på ryggen”. Uppgifter om skottskadan, från sjukvårdsbiträde resp polisman är alltså, enligt min bestämda mening felaktiga.
Den statliga juristkommissionen uttalar i sin rapport oro inför avsaknaden av rättsintyg och fruktar att förhållandet kan påverka bedömningen av mordet på Olof Palme.
Har jag fel – åtala!
Nr 3 Olof Palmes patientjournal vid Sabbatsberg manipulerades så att ankomsttiden förkortades. Åklagare uttalar sig inte om manipuleringen men avskriver på grund av påstådd preskription.
Har jag fel – åtala!
Nr 4 Drogberoende Roger Östlund har av rikskriminalpolisens utredare påståtts se Christer Pettersson vid biografen Grand kl 23.10 mordkvällen. Men Östlund anlände bevisligen (polisens fem egna vittnen)inte till Grand förrän kl 23.30, sålunda efter mordet.
Har jag fel – åtala!
Nr 5 Enligt polisens originaluttalande från 1987 var det inte Roger Östlund som mordkvällen ringde ett samtal från Grands lobby till knarkhandlaren Sigge Cedergren utan det var dennes bror Roger Cedergren som ringde. För att passa in på Palmemordet har fel Roger påståtts ringa samtalet.
Har jag fel – åtala!
Nr 6 Ett s k telefonavlyssningsprotokoll, avseende bl a nyssnämnda samtal, är falskt. Samtalet Roger – Sigge sägs ha skett kl 23.15 – 23.21, men vid denna tidpunkt befann sig Roger (oavsett om Roger Cedergren eller Roger Östlund) ej i Grands lobby, medan Sigge Cedergren ej befann sig i hemmet, vid sin fasta telefon.
Har jag fel – åtala!
Nr 7 Förhören från1993 med dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt, moderate ledamoten av Sveriges riksdag Anti Harald Avsan samt förhören med de båda unga kvinnliga vittnena Anki och Anneli har aldrig publicerats. Jag hävdar att ur dessa förhör sanningen om mordet kan bli uppenbar.
Vice RÅ Kerstin Skarp, som fungerar som förundersökningsledare, har hävdat sekretess, vilket är liktydigt med att hela mordaffären sekretessbeläggs. Skarps agerande är lagstridigt och orimligt.
Har jag fel – åtala!
Nr 8 Dåvarande länspolismästaren Hans Holmér befann sig under mordnatten icke i Borlänge, som han med hjälp av förfalskade hotelldokument påstått, utan i Stockholm, uppenbarligen engagerad i mordarrangemangen. Regelrätt förhör med Holmér hölls aldrig. Holmérs roll i sammanhanget var och är avgörande viktig.
Har jag fel – åtala!
Nr 9 Hela den vetenskapliga undersökningen av paret Palmes kläder vid Dekorima har skett på falska grunder; bl a blev, som nämnt, inget av Lisbeth Palmes plagg påskjutet vid Dekorima; däremot har uppenbarligen ett plagg blivit påskjutet efteråt, under laboratorieförhållanden.
Har jag fel – åtala!
Nr 10 Vid genomförandet av mordet på statsminister Olof Palme var bl a Lisbeth Palme, Sollentunaambulansen och kommissariebilen med besättningar samt piketpolisen Anti Avsan direkt förhandsinstruerade och engagerade.
Har jag fel – åtala!
Nr 11 Mina anklagelser ovan kan direkt parallelliseras med de upplysningar som vid flera tillfällen lämnats av rikspolisstyrelsens främste kriminolog, professorn Leif GW Persson, varvid denne i Sveriges Television den 28 februari såväl 2011 som 2012 klart konstaterar att
Mordet ägde rum inom en konspiration med polis, militärer och säkerhetspersoner.
Har jag fel – åtala!

Jag emotser en rättegång. Kring detta mord har endast en viktig rättegång tidigare arrangerats, nämligen den som var byggd på det falska åtalet mot Christer Pettersson, vilken valts ut till statens egen syndabock. En ny utredning, där alla grova felaktigheter i hittillsvarande utredning kunde läggas under luppen, öppnar fältet för fullständig klarhet.
Jag har fyllt 91 år och har därför vissa förflyttningssvårigheter, men om transportfrågan ordnas – bil från port till port – fullgör jag självfallet utan besvär min medborgerliga plikt att svara för mina påståenden i detta hittills så slutna ärende.
Jag önskar nu, med vändande post, besked om dnr och handläggare samt mina adressaters kommentarer.
Denna skrivelse kommer, i linje med min ständiga önskan om offentlig klarhet, att läggas ut på min blogg
vilken för nävarande åtnjuter en omfattande besöksfrekvens.
HAR JAG FEL – ÅTALA!

Sven Anér, 210814-5075, FK, DHS, SJF, SFF, PK, dokumentär författare och journalist, utgivit ett 20-tal böcker i Palmeärendet.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

12 kommentarer:

 1. "Denna skrivelse kommer, i linje med min ständiga önskan om offentlig klarhet, att läggas ut på min blogg
  www.svenanerpalmemordet.blogspotcom,
  vilken för nävarande åtnjuter en omfattande besöksfrekvens.
  HAR JAG FEL – ÅTALA!"

  Ha, ha, ha! Du är för bra, Sven! Det är svettigt nu för det kriminella företaget som går under benämning av svenskt rättsväsende.

  SvaraRadera
 2. Svar
  1.Var när hur har det skett. Det är löningsfredag och mycket folk rör sig i centrala Stockholm men märkligt finns det inte ett enda vittne som har uttalat sig i media etc som sett denna händelse. Hur skulle man kunna planera en sådan här sak på förhand.För det betyder att ambulanspersonalen är inblandad. Hur skulle man veta på förhand låt oss säga en vecka som det bör minst ha planerats en sådan här sak att denna ambulans inte befann sig på uppdrag.Hur skulle man kunna planera det i tid? Dessutom är det en onödig idé helt utan värde. Lisbeth Palme skulle inte det minsta blivit misstänkt oavsett om hon skulle blivit påskjuten eller inte.varför då blanda in mer folk än nödvändigt i detta mord.och varför då tex. ta risken att någon skulle se detta byte.
  2.Hon har ju tom tagit av sig kläderna på överkroppen och sjuksystern har ju baddat och lagt på kompresser, skulle sjuksystern ljuga om det och också vara delaktig i denna fantastiska idé till ingen nytta.
  3.Det får stå för Sven Anér.
  4. 5, 6. Där håller jag med Sven Anér att denna tid är manipulerad.och det har Gunnar wall tydligt bevisat syftet var att se till att Christer Pettersson blev dömd i tingsrätten och bevisa att den person Sigge cedergren såg kom springande längs Luntmakargatan med den stirrande blicken, som passade alldeles utmärk i tid. att detta vittnesmålet skulle falla. Bakom manipulationen av bandet och Roger Östlunds påhittade uppgifter står kriminalkommmisarie Thure Nässén. Kriminalkommisarien som kom dragande med Christer Pettersson och gjorde allt för skaka fram bevis mot honom.Bandet med det påstådda telefonavlyssningen är också raderat. Hur kan man göra det med ett så viktigt bevis i århundratets mord i Sverige.
  7, 8 kan finnas andra förklaringar till det.
  9. Vilket laboratorie då. Var när hur och av vem och vilka. Fram med bevis Sven, för ditt påstående. och jag säger det igen
  varför dra in ändå mera folk i denna konspiration till ringa värde.
  10. Och var finns bevisen för detta lösa påstående.
  11. håller med fullständigt.
  Till slut fullständigt idiotiskt att på så lösa grunder gå ut och anklaga Lisbeth Palme.Bilden har inget värde alls och uppgiften vem det är på bilden och tiden kan vara manipulerade av en freelance fotograf i syfte att tjäna pengar. Varför blir inte det trovärdigt när alla andra manipulationer du uppger är för dig trovärdiga.Resultatet blir att du får inte en rad publicerad i media om något som rör palmemordet trots det anseende du i normala fall uppbär av kollegor. Du tappar helt enkelt totalt i trovärdighet vilket jag tycket är oerhört synd men det beror på den galna idén om kappbytet som verkar ha stigit dig åt huvudet och antagligen även anklagelserna mot AA. Dags att göra en pudel Sven och förklara att du har blivit vilseledd och lurad av någon eller några som haft intresse av att sprida dessa lögner ovetandes av dig med din hjälp vilket du bör ha kunnat förstått i efterhand och dragit den slutsatsen.

  SvaraRadera
 3. Anonym: "För det betyder att ambulanspersonalen är inblandad."

  Har du inte läst http://www.freewebs.com/politiskt/lac.htm? Dessutom har du fräckheten att begära av Sven Anér att han ska "göra en pudel".

  PS
  Du glömde att ange adressen till din hemsida.
  DS

  SvaraRadera
 4. Gw Persson sa i en diskussion med Sven Anér i ett debattprogram om Palmemordet,ligger ute på You Tube, att om det inte fanns några fel i tidsangivelser, så skulle han bli misstänksam.
  Det är alltså mycket vanligt förekommande. Han bör ju känna till saken väl eftersom han varit inom denna branch i drygt 30 år.
  Nedan kan du läsa vittnesrapport i från vittnet Leif LJungkvist. Om det nu skulle finnas någon sanning bakom det s.k kappbytet så kan man ju undra varför hon inte sätter sig i en polisbil direkt, då hade ju ambulansen inte behövt stanna. Jag menar när det nu är en sådan otroligt välplanerad sekvens i denna mordhistoria enligt Sven Anér så hade det varit en enkel sak att lösa. Alla klädes-persedlar som blivit påskjutna tas om hand av polisen för att undersökas på SKL angående krutstänk mm och då hade det varit utmärkt att polisen tagit hand om kappan omgående. Du hör ju själv hur hela historien faller på sin egen orimlighet.

  Leif Ljungqvist (dagen efter mordet)
  Uppgiftsmottagare: Alf Lindholm

  Uppgiftslämnare: Ljungqvist, Leif

  Datum: 860301

  Tid: 12:15

  "Ljungqvist uppger att han ich en vän till honom, Jan Andersson, kom till brottsplatsen samtidigt med den taxichaufför, som intervjuats i massmedia. Han har samma uppgifter att lämna, som denne, men vill ändå anmäla att han var vittne, då polisen kanske kan göra en bättre bedömning av hans vittnesuppgifter."  Uppgiftsmottagare: krinsp Börje Wingren

  Uppgiftslämnare: Ljungqvist, Leif

  Datum: 860301

  Tid: 20:05

  Förhör via telefon.  "Leif berättar: Brottstid befinner han sig i sin bil och håller med denna i kö omedelbart bakom den taxibil vars förare framträtt i massmedia med anledning av mordet på statsminister Palme. När han hör de två skott som avlossas gör han direkt en s.k. taxisväng över Sveavägen och stannar i direkt anslutning till den plats där en man segnat ner. I detta nu vet ingen tillkommande att det rör sig om Olof Palme.

  Leif nästan kastar sig ut från sin förarplats och omedelbart i anslutning till detta kommer två yngre damer fram. Dessa sätter omedelbart igång med att hjälpa mannen och Leif märkte direkt att åtminståne den ena kunde sina saker.

  Fru Palme var i detta nu helt i upplösningstillstånd och steppade omkring runt, runt utan att direkt fatta något mer än att hennes man var skjuten. Hon skrek på operation och annat osammanhängande varför Leif med blida medel försökte lugna ner henne dock utan att lyckas.

  I detta nu kommer första radiobil till platsen och Leif försöker få fru Palme med sig in i densamma utan att lyckas. Hon skulle absolut stanna kvar hos sin man. Först nu kommer man fram till att mannen var identisk med Olof Palme då fru Palme säger detta på fråga från polis vem han var. Palme var helt nerblodad och helt oigenkännlig enligt Leif.

  Leif tillägger här, att innan han svängt helt runt på Sveavägen så stängde han nästan all trafik då han försökte komma i kontakt med polis och ambulans genom sin kommunikationsradio utan att lyckas. Larmandet skedde genom berörd taxibils växel.

  Strax efter det polis kommit till platsen så upptäcker Leif en ambulans komma körande på Sveavägen och genom att springa ut och busvissla får han stopp på denna. Den tar också hans om Palm och sätter bl.a. in syrgas.

  Ganska omgående läggs Palme på ambulansbår och förflyttas in i ambulansen vars samtliga dörrar stänges för avfärd. Fru Palme blir då helt hysterisk och skriker att hon ska följa med sin man och tack vare att Leif lyckas få upp en av sidodörrarna så får de stopp på ambulansen och fru Palme kan ta plats i densamma.

  Vi går därefter in på om Leif har någon som helst uppfattning om gärningsmannen och om denne säger Leif:

  Direkt efter att de två skotten avlossats så beger denne sig springande Tunnelgatan österut mot Regeringsgatan-Birger Jarlsgatan. På Tunnelgatan försvinner han ur Leifs åsyn i mörkret och Leif ser aldrig mannen avvika in på någon annan gata eller fastighet, utan så länge han har ögonkontakt så springer gärningsmannen rakt upp för Tunnelgatan.

  Här har du min hemsida
  www.skl.polisen.se

  SvaraRadera
 5. Vad är du för en skojare, Anonym? För det första vågar du tydligen inte ens skriva under en pseudonym. För det andra anger du en hemsida som inte är din utan tillhör en svensk myndighet. För det tredje svarar du inte på min fråga om du har tagit del av länsalarmeringscentralens ljudband. För det fjärde tycks du förlita dig på Börje Wingren. Har du inte läst om Wingren på sidorna 45 och 46 i Ole Dammegårds "Statskupp i slowmotion"?

  Anonym: "Om det nu skulle finnas någon sanning bakom det s.k kappbytet så kan man ju undra varför hon inte sätter sig i en polisbil direkt,"

  Det såg mycket naturligare ut om Lisbet följde med Olof i ambulansen.

  SvaraRadera
 6. Om jag har tagit del av Lac banden. Vad tror du, när jag hänvisar till GW:s uttalande:
  Gw Persson sa i en diskussion med Sven Anér i ett debattprogram om Palmemordet,ligger ute på You Tube, att om det inte fanns några fel i tidsangivelser, så skulle han bli misstänksam.
  Det är alltså mycket vanligt förekommande. Han bör ju känna till saken väl eftersom han varit inom denna branch i drygt 30 år.
  När du läser detta kan du dra någon slutsats av det?
  För övrigt så kan jag rekommendera dig bröderna poutiainens bok "Inuti labyrinten". men när du läser den ha ovanstående uttalande från polisproffessorn GW persson i åtanke.
  jag kan också rekommendera Wingrens bok " Han sköt Olof Palme. Den finns på nätet reporthttp://www.leopoldreport.com/OPbok3.html och är skriven tillsammans med sin gode vän journalisten Anders Leopold. Gör här ett kort utdrag ur boken.

  Jag bodde nära jobbet, knappt fem minuters
  promenad. Jag hade vilat en stund, slötittat på TV och
  knappast ägnat mer än en förströdd tanke åt österrikaren WK
  som uttalat våldsamma hotelser mot bland andra statsminister
  Olof Palme och länspolismästare Hans Holmér. Bevisningen
  var övertygande då vi på våldsroteln hade flera bandade
  samtal med hans hotelser som framförts på telefon. Men jag
  såg honom bara som en av alla de galningar vi dagligen
  konfronteras med på våldsroteln. Den här människan betedde
  sig för övrigt mycket märkligt. Han var själv invandrare men
  hatade den svenska invandrarpolitiken.
  Chefsåklagare K G Svensson ansåg att ärendet kunde
  anstå till måndagen. Det fanns all anledning att tro att det
  rörde sig om tomt hot. Men i juridisk mening var det ändå
  ett allvarligt brott som skulle komma att rubriceras öolaga
  hotö. Det räckte för att anhålla mannen.

  SvaraRadera
 7. Anonym: "Gw Persson sa i en diskussion med Sven Anér i ett debattprogram om Palmemordet,ligger ute på You Tube, att om det inte fanns några fel i tidsangivelser, så skulle han bli misstänksam."

  Ha, ha, ha! Det var det mest korkade jag har läst på länge! Har G W sagt det? Hur mycket otur måste inte G W ha haft när han tänkte och sade så? Menar han att ett med sanningen överensstämmande tidsprotokoll skulle göra honom misstänksam medan ett med ett stort antal fel skulle lugna honom? Och Leif G W är tydligen din idol, stämmer det?

  Anonym: "När du läser detta kan du dra någon slutsats av det?"

  Ja, att du behöver komma bort från inflytandet av mörkermän som Leif G W Persson.

  SvaraRadera
 8. Refererade till en person som är polisprofessor.
  Alltså en person som besitter stora teoretiska kunskaper i ämnet.
  Dessutom 30 års praktiskt erfarenhet inom polisväsendet.
  Om han säger att så är fallet så pratar han utifrån erfarenhet. Och då uttrycker han att det är vanligt förekommande att tidsuppgifter inte stämmer till 100% mellan polisens ledningscentral- larmcentral- polismans anteckningar etc. Alltså absolut inget anmärkningsvärt att minuter hit och dit inte stämmer överens utan just som polisprofessorn uppger att det är vanligt förekommande.Han pratar alltså utifrån egen praktisk erfarenhet av ämnet.Och man förstår också om han säger att om allt skulle stämma tidsmässigt, så skulle han bli misstänksam. Det innebär alltså att då skulle tydliga tecken visa på att alla tidsscheman är tillrättalagda eftersom att det just är ovanligt att de stämmer överens exakt.
  Du verkar besitta alldeles extra ordinär kunskaper i ämnet där ovanstående kunskapsinformation enligt dig är felaktig och det är klart att man undrar vad du har för erfarenhet av ämnet som kan tvärsäkert påstå att denna information är felaktig.
  Med lite logiskt tänkande är det lätt att förstå om det inte skulle vara som polisprofessorn beskriver dessa förhållanden. Skulle en hel del poliser över hela landet med erfarenhet av ledningscentraler och folk som arbetar på larmcentraler etc reagerat och protesterat på hans uttalande och sannolikt inte låtit polisprofessorns uppgifter stå emotsagda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Äntligen någon som kan komma med en vettig förklaring till varför inte alla tidsuppgifter som rör Lac band etc när det gäller Palmemordet inte till punkt och pricka är överensstämmande.

   Jag undrar hur stor praktisk erfarenhet Magnus Johansson och Sven Anér eller bröderna Poutiainen har av dylikt praktiskt polisarbete eftersom de kan vara så tvärsäkra på sina uttalanden var och en på sitt sätt.

   Radera
 9. Här kan man lyssna på Sven Anér och GW diskutera
  problemet med olika tidsuppgifter. Året är 1988.
  bandet krånglar lite i början men fixar till sig.

  http://www.youtube.com/watch?v=icxVRgZNFzw

  SvaraRadera
 10. Hur om LP bar en skottsäker väst under pälsen? Polismannen som körde henne till Sabbatsberg tog hand om den och pälsen som hade ett kulhål. LP uppvisade en svag rodnad på ryggen. Från vilket håll blev hon påskjuten, om det alls hände?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Sherlock Holmes.I vilken utredning har det framkommit att Lisbeth Palme bar en skottsäker väst.
   Hela historien om detta kappbyte och Lisbeth Palmes inblandning i mordet är så oerhört idiotisk korkad så den är egentligen inte värd att kommentera.

   Radera

Läs sidan "Om kommentarer"