Blir inte Palmemordet löst? Det är löst!

13.1.2013. Jag skriver detta mitt i söndagens kalla solsken, och redan har kvällstidningarna bjudit på åtminstone en recension; tydligen har press fått förhandstitta.
I Aftonbladet sågar krönikören filmen och dess upphovspersoner jäms med fotknölarna eller strax nedanför, medan i Expressen Leif GW har tagit över hela tyckandet själv; lugnast så. Han förefaller vara vid gott mod. Aftonbladet styggt mot GW, men Expressen öppnar famnen? Är ett stort krig på gång?
Aftonbladets katastrofrubrik över Ann Charlott Altstadts genomgång lyder På rätt spår, en formulering som visar sig syfta på det faktum att Persson sent omsider räknat ut att Christer Pettersson inte var mördaren; knappast ett Herkules storverk.
Ett stilprov m/Altstadt:
När romanernas frustande burleskerier , mat- och dryckesfrosserier, seriösa föreläsningar, maktskildringar och språkekvilibrism har skalats ner till tv-serie finns bara en massa prat kvar från oftast nollställda nunor i en jämngrå tjocka. De ansvariga för tråkhaveriet har inte ens brytt sig om att estetiskt markera 80-talet för tv-tittarna genom kläder, frisyrer eller inredning. Musiken har fastnat i standardläget – ödslig alienation.
En av de värsta stjärnsmällar den på beröm inställde GW någonsin råkat ut för. Och ”det kommer mera” som ett Martin Timell-program hette en gång i världen. Wow.
Intressantast, eller kanske mest skrämmande, är faktiskt omdömena från ”Vi fem” på Aftonbladets baksida”, där fyra av dessa fem tvivlar på att Palmemordet någonsin blir löst. Skrämmande, som sagt.
För hur ser dagens panorama egentligen ut? Två unga, i alla avseenden nyktra unga kvinnor sammanträffar någon minut före mordet med en person som den ena av dem känner och som hon tilltalar på finska eftersom hon vet att han talar finska.
Hon – och hennes kamrat – hör då ett samtal mellan mannen och en anonym finsk röst över walkie-talkie-nätet:
Dom kommer nu!”
Jag är upptäckt! Vad ska jag göra?”
Skit i det och gör vad du ska!”
De unga kvinnorna drar sig undan, strax efteråt hör de ett eller möjligen två skott.
Efteråt kan den ena av kvinnorna, Anki, ge god anvisning på den gärningsman de talat med.
När i världshistorien har en så kristallklar förhistoria till ett stort mord kunnat presenteras? Men fungerande (?) polis och åklagare hittar alla den obotfärdiges förhinder: mannen är inget vidare på finska, kvinnorna är inte säkra på hans namn. Osv. På första sidan i kriminalmanualen står att konfrontation ska företas om misstänkt person finns, men någon konfrontation av den misstänkte sker aldrig, endast en konfrontation där den misstänkte inte är med.
Åtta förhör med de båda unga kvinnorna, med finsk bakgrund, arrangeras med lång fördröjning, julglöggen och nyårsraketerna kommer emellan, men sju av dessa förhörsutskrifter är fortfarande helt hemliga för den svenska allmänhet som hade Olof Palme som statsminister. Det åttonde förhöret kom ut, antagligen genom ett förbiseende: den skicklige journalisten Olle Alsén kom att vid det första förhöret med Anneli (inte med Anki som hade all den avgörande viktiga förstahandsinformationen), fungera som förhörsvittne och fick ostörd banda detta avgörande viktiga förhör. Annars hade vi ingenting vetat. Men vad finns inte av kompletterande info i de resterande sju förhören?
Förundersökningssekretess” har alla Palmeutredare och Palmeåklagare rabblat som sitt eget mantra under de år som gått, nyfikna journalister kan känna sig blåsta, ha ha!
Vad är då meningen att vi journalister ska tro? Att de unga kvinnorna, gemensamt, har dukat upp en lögnhistoria?
Är Dekorimamannen, vid ett flertal tillfällen presenterad av mig i ord och skrift, hörd? Jo, faktiskt. Med fördröjning här också. Det ursprungliga tipset utifrån kom senhösten 1992, men först den 14 juni 1993 ombads, ja jag kan ju lika gärna säga Anti Harald Avsan, vänligt och endast upplysningsvis komma till samtal på polishuset. Men det bör väl ändå stå en hel del i den förhörsutskriften, eller hur? Det är tänkbart, men ingen har fått se ett ord av detta förhör, med, enligt mitt aldrig dementerade påstående, Olof Palmes mördare vid Dekorima.
Men på något vis har dessa sanningar, trots lovvärda insatser från bland andra Lars Borgnäs i SVT:s Striptease 1994, inte fått tränga fram till svensk allmänhet och inte till de 5 på AB:s baksida; detta är svenska myndigheters och mediers skam. Liksom det i alla höga instanser aldrig upphörande mumlet om Christer Pettersson, som inte var mordets förövare utan mordets statliga syndabock.
Det är inför det här scenariot som den store GW har koncipierat sin i alla avseenden skrämmande rövarhistoria åt Eva Hamilton på vår nära nog statliga television, i stället för att han kunnat, i lugn och ro, gå till de handlingar, de dokumentära fakta som faktiskt finns och som aldrig har dementerats men vispats bort.
Jag går in konkret: Leif GW Persson har, i sina båda skepnader som högt stabsplacerad polis och chefskriminolog respektive högt arvoderad flyhänt deckarskribent lagt mordet vid polisers, militärers och säkerhetspersoners fötter. Han hade kunnat anföra några provenienser, berättat vilka fakta som föreligger:
Poliser: Överväldigande dokument i Avsan-affären med omnejd, och dito i statsmaktens påhittade Christer Pettersson-affär;
Militärer: Synnerligen trovärdiga säkerhetsforskare, t ex Lingärde, hörd vid offentlig hearing inför den första granskningskommissionen under Marjasin, namnger de militärer som ska ha ingått i denna komplott riktad mot Olof Palmes liv. Här hade funnits mängder av oemotsagda fakta att fästa på pränt, om GW önskat stabilisera sin fiction en aning.
Säpo: Jag har just på bloggen återgett bröderna Poutiainens avgörande intressanta forskning, där SÄPO:s inblandning noteras i klartext och noga exemplifieras.
Denna konkreta information hade kunnat utgöra stommen i en tillförlitlig faktadokumentär signerad GW, men nu blir det mycket skrik och lite ull, eftersom denne författaren Leif GW Persson tydligen kan väckas mitt i natten och skriva eleganta glättade texter, som kan slinka ned med frukostkaffet och kräva föga ansträngning; den lättflytande materian är klart läsvänlig.
Men det är i själva verket en stram professor som skriver, med denna bistra avis aux lecteurs i förordet till ”Faller fritt”:
Sanningen omfattas inte av någon allemansrätt.
Så ligger det till. Sanningen är förbehållen GW. Den stora innersta sanningen släpper han inte ifrån sig, vare sig som fact eller fiction, denne professor Leif GW Persson, som, förmodad oåtkomlig, svept sig i den absoluta maktens och rikedomens toga.
PS, redan innan jag sett filmen! En kollega, med tillgång till DN, ringer och berättar att Dagens Nyheter, i sitt söndagsnummer, brister ut i samfälld eufori över Pilgrimsprojektet. Allt är lysande, GW och samtliga skådespelare höjs till skyarna, Helena af Sandeberg får fem helsidor i support. Hela serien är något i drömväg, osv.
Jag har aldrig sett en sådan stjärnsmäll som Aftonbladets, aldrig ett sådant stjärnberöm som detta. Reklam? REKLAM?
En stor tidning höjer till skyarna, och strax ovanför, medan en annan stortidning talar om ”tråkhaveri”, den mest nedvärderande glosa som går att hitta i sammanhanget? Var ligger sanningen? Om tre timmar sitter jag i TV-soffan.
Till dess kan jag spekulera, utan särskilt mycket på fötterna. Bonniers är GW:s förläggare, och Bonniers går kanske inte särskilt bra just nu, så en liten konstgjord andning? Å andra sidan är recensenten Croneman känd för att vara omutlig, säger insatta personer jag talat med. Väger Cronemans ord just därför extra tungt?
Vad skriver SvD i dag – just när den passat på att inte hamna i min söndagsbrevlåda? Står kampen mellan Bonniers och Schibsted? För mig just nu får den mördade Olof Palme bli lekbollen för skrämmande krassa och ovidkommande hänsyn. Och hur många höjdare känner sig i dag sitta löst på taburetterna? Var Christer Pettersson sin egen stora fiktion? Ja, då har vi ju i 27 år levt i den mest skrämmande fiktionen av dem alla: nedgången A-lagare, helt oskyldig, lyfts upp på den statliga syndabockens tron? Detta suddas ju inte bort genom att Pettersson till slut inte fälls, trots frenetisk aktion från RÅ:s sida.
Jag ser i dag tvivlande på mitt yrke, genom de 65 åren. Till sist, jag känner det så, kan vi journalister skrika och ryta, men genomslag får vi inte om inte höga makter vill. Höga makter? Olof Palme, själv en hög makthavare, var hela sitt yrkesverksamma liv omgiven av makt: hygglig makt, kanske, egoistisk makt, dödens farliga makt. Åt den förutbestämda döden kunde han ingenting göra.13.1.13, på kvällen.
Så har jag då sett det första Pilgrimsavsnittet, och jag styrks i min uppfattning om det meningslösa att göra en kvasidokumentär av detta slag.
Det går inte att starta en produktion som denna med att rikskriminalchefen, i nutid, startar en hemlig utredning där Palmemordet ska undersökas på nytt efter över 25 år, när sakförhållandet är detta: det var en lejd piketpolis som i samarbete med sammanlagt säkert minst femtio poliser på fältet och på olika expeditioner och efter en minst månadslång planering sköt Olof Palme till döds.
Att försöka inbilla en i princip underinformerad tv-publik att sittande kriminalchef över 25 år senare inte vet hur landet ligger är helt enkelt ointelligent.
På denna grund svalnar omedelbart mitt intresse för denna produktion. Jag skulle kunna göra några randanmärkningar, som att ett par vittnen, som presenteras som väsentliga, inte förekommer i det verkliga utredningsmaterialet, och som att det var nära nog omöjligt att uppfatta vad de många rollfigurerna hade för namn och för befattningar, men detta känns som sagt inte aktuellt. Hur DN kunnat falla platt i farstun för denna märkliga mix av fact och fiction förstår jag inte.
Hur denna serie av filmer över huvud taget har kunnat komma till stånd är en annan detektivgåta. Produktionskostnad: 40 miljoner? Två regissörsnamn; blev den förste avkopplad mitt under resan?

PPS: Nej, ”det är inte ens roligt”; låter Expressen på måndagen de faktiska Palmeutredarna säga om GW:s film. Inte oväntat, det är ju deras livslögn som krossas.
Jag visste vad han gick för”, säger kriminalinspektören Thure Nässén om sin favoritmördare Christer Pettersson, trots att det, enligt polisens egna papper, var just Nässén som drog upp det fega anfallet mot den aldrig pistolskjutande A-lagaren. Nässén ljög rätt upp och ner om Petterssons påstådda närvaro vid biografen Grand och gav alla samhällsbevarare en karamell att suga på. Och Expressen låtsas tro på Thure Nässén.
GW friar i dag i och för sig Christer Pettersson. Men han gör det inte på de kristallklara grunder som affären Nässén erbjuder, därför att GW så sällan går in i faktiska händelser, in i de klara dokumenten.
Han svär och hojtar och ryter på ett sätt som riskerar att ställa honom totalt offside.
Synd, eftersom ett på sakliga grunder byggt samarbete mellan GW och fristående journalister skulle kunna leda fram till den sanna bilden: ett mord i statlig regi. Men då finge GW ta till sig just de fakta som i dag ligger på bordet: Lisbeth Palmes övergivande av Olofs ambulans, polisers raderande i Olofs patientjournal, Lisbeth Palmes byte av kappa – för att ta bara tre av åklagares och polisers otroliga falska duttande kring en statsministers död.
Leif GW Persson har så småningom insett Christer Petterssons oskuld. Gå då in, GW, i de stora, svarta, belagda, odementerade fakta, kartlägg i klara verba vad som egentligen hände, före, vid och efter Dekorima, vad som händer i dag.
Sluta skrika och svära, du svärtar bara bilden av dig själv. Och begär fram alla officiella förhör i Avsan-affären? Där finns sanningar, GW! Stora mörka sanningar.
Till dess får du skrika och svära i fred.
Sven Anér

PPPS: jag vandrar med tankarna och tankarna vandrar med mig.
Vad som behövs är en anamnes, för att tala läkarspråk. En uppställning över de kunskaper om brottet och alla dess komplikationer, som finns att tillgå. I denna anamnes ska ingå dels det officiella materialet, de många orangeröda pärmarna. Allt, vartenda instämplat papper. Vidare de aldrig dementerade inofficiella uppgifterna samt korrigeringarna av de sällan ifrågasatta officiella - en sådan uppställning har aldrig gjorts.
Denna anamnes ska i sin helhet publiceras. Ingenting behöver, ingenting får hållas hemligt. Då skulle vi nå fram till ett läge där det vore dags att ställa en diagnos.
I detta samlade material kommer att finnas allt sådant som i dag hålls hemligt, hekatomber av handlingar. Viktig dokumentation? O ja. Jag har nämnt affären Avsan. Här finns nästan ingenting öppet i dag. Vad sa Avsan den 14 juni 1993 då han tillfrågades om Dekorima? Vad sa han? Att han aldrig varit vid Dekorima? När och hur och varför förfalskades det avgörande ödesdigra telefonavlyssningsprotokoll som en gång i världen falskeligen stadfäste Christer Petterssons påstådda uppdykande vid biografen Grand? När och hur och varför bytte Lisbeth Palme ytterplagg under sin avbrutna färd till Sabbatsbergsakuten? Varför slog Lisbeth Palme aldrig larm om alla märkligheter som skedde under hennes korta färd från Dekorima till Sabbatsberg?
När en anamnes är klar, rensad och kompletterad, ska kniven sättas till, för att fortsätta med läkarspråket. Vilka ska göra det? Ja, den nuvarande uppsättningen av utredare är, tyvärr kan kanske sägas, diskvalificerad redan i starten; intervjuer i dag med några av dem visar total orubblighet, det ligger till som vi hela tiden har sagt.
Riksrevisionen ligger närmast till, menar jag. Om en sak av denna typ och denna storleksordning inte skulle ligga inom mandatet får mandatet putsas till.
Sven Anér

256 kommentarer:

 1. Det som är det mest skrämmande på denna blogg är Svens inställningar till andras teser. Att återigen nämna de finska flickorna som trovärdiga blir bara pinsamt. Sven kan bara ta till sig det han själv kommit på. Ja, så måste det vara!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det mest skrämmande är antalet anonyma kommentatorer som gärna kritiserar men aldrig törs visa något sammanhållet resonemang genom att inte ens ta sig en signatur. Vad vet du, den senaste i raden av anonyma, om de finska flickornas trovärdighet?

   Radera
  2. De finska kvinnorna kan säkert vara trovärdiga. Men de har aldrig pekat ut Avsan. Märkligt att Sven Anér väljer att förbigå detta.

   Radera
  3. Jaha, Anonym, är du samma Anonym som nyss skrev att de finska flickorna inte var trovärdiga? Hur skulle det vara om du åtminstone tog dig en signatur? Eller varför inte skaffa dig en blogg där du kan presentera dina egna tankar, uppfattningar eller rent av teorier om mordet?

   Radera
  4. Magnus! Det går inte säga att du är Magnus Johansson så lägg ner din kritik.

   Radera
  5. Du (Anonym 1?) har inte förstått min kritik, så jag tänker inte lägga ner den. Den handlar inte om att jag vill veta vad ni egentligen heter eller var ni bor, utan om att ni hjälper till att bringa någon sorts ordning i diskussionen här på Sven Anérs blogg. Och jodå, det går att säga att jag är Magnus Johansson. För den som varit aktiv i eller bevakat diskussionsforum på nätet de senaste åtta åren är det inte så svårt. Fråga SÄPO.

   Radera
  6. Funderar på detta. Får aldrig Sven se kommentarerna på sin blogg?

   Radera
  7. "Funderar på detta. Får aldrig Sven se kommentarerna på sin blogg?"

   Han kanske har tröttnat på alla anonyma kommentatorer och läser därför inte kommentarerna längre, eller vad tror den senaste i den oändliga raden av anonyma?

   Radera
  8. Finns väl några tusen som heter Magnus Johansson
   så den signaturen är väl lika anonym som något.

   Radera
  9. Anonym: "Finns väl några tusen som heter Magnus Johansson
   så den signaturen är väl lika anonym som något."

   Har inte du heller förstått min kritik, eller är du samma Anonym som skrev den 15 januari klockan 8:31?

   Radera
 2. "Så har jag då sett det första Pilgrimsavsnittet, och jag styrks i min uppfattning om det meningslösa att göra en kvasidokumentär av detta slag."

  Jag tror det är precis tvärtom, att kvasidokumentären "En pilgrims död" kan skapa det folkliga intresse som behövs för att avslöja vår ruttna maktelit, vårt så kallade rättssystem och den allmänheten ständigt fördummande dyngskallemedian, att SVT så att säga hjälper till att avslöja sig själva. Det är som om man från SVT:s sida vill så ett frö hos sin publik: "Förstår ni inte nu hur mycket skit vi har tvingats droga er med?"

  SvaraRadera
 3. håller med magnus. konstigt att inte sven gör den kopplingen och ser möjligheten med detta. folk är inte intresserade av faktadokumentärer, för att nå ut måste man göra det underhållande. det borde vara ett utmärkt läge dock, om det mottas av media, att du sven skriver en el flera artiklar om detta till media. nu har ju gunnar wall tex fått sin artikel publicerad på expressen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ser man på! En Anonym till, som håller med mig dessutom! Du kan väl omöjligen vara samma Anonym som nummer 1 och 2 (eller om det nu bara är 1?). Vilket är ditt skäl till att göra dig svår att identifiera som kommentator här på Sven Anérs blogg?

   Radera
 4. Det är inte något fel i att vara anonym. Det fria valet måste alltid råda. Och vi människor är olika. Somliga av oss är så brända av övervakande armar att vi känner oss hotade eller trängda av att alltid underteckna med namn. Men många gömmer sig bakom anonymitet och använder den för att spy ut allt sitt förakt och hat, för att sedan komma undan med det. Skrivbordsmördare även kallat. För egen del skriver jag bara vad jag kan helt stå för trots att jag vill vara anonym. Alla är inte lika modiga, och för lite rädsla behövs lite mod och mycket rädsla mycket mod.
  En tavla kan vara vacker utan att man vet konstnärens namn :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du och alla andra som bara använder "Anonym" förvirrar diskussionen; det är det jag vänder mig emot. Anonymiteten bör säkras med andra medel, främst datatekniska.

   "För egen del skriver jag bara vad jag kan helt stå för trots att jag vill vara anonym."

   Då vill du alltså verka modig fastän du inte är det. Hyckleri, kallas sådant.

   Radera
 5. Att försöka inbilla en i princip underinformerad tv-publik att det var en lejd piketpolis som i samarbete med sammanlagt säkert minst femtio poliser på fältet och på olika expeditioner och efter en minst månadslång planering sköt Olof Palme till döds. Och att därtill änkan skulle vara inblandad. Vore nog inget en vare sig underinformerad eller välinformerad tv-publik skulle köpa för en sekund. Med undantag för piketpolisen möjligen.

  Enkelt uttrycket, det är för många inblandade för att det skall hålla ihop. Poliser, ambulansprsonal, änkan etc. Inte en möjlighet i världen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan ju vara väldigt många inblandade i en teateruppsättning. Många intressen som skall samsas. Alla inblandade behöver inte känna till HUR och VARFÖR. Den stora frågan är viktigast.

   Radera
  2. Och vilka anonyma har nu börjat diskutera? Nummer 2 och 4?

   Radera
 6. Amiral von Schneider15 januari 2013 09:54

  Titta här alla anonyma! Det går att använda en pseudonym (falsknamn, på grekiska). Välj alternativet "Namn/webbadress" i rullgardinsmenyn "Kommentera som" och ange bara pseudonymen i det övre fältet i rutan som visas.

  "Amiral von Schneider"
  (egentligen
  Magnus Johansson)

  SvaraRadera
 7. Sven Anér hävdar samma sak om mordet på Olof Palme som Wim Dankbaar hävdar om mordet på John F Kennedy, att mordet är löst. En viktig skillnad är dock att det finns ett mycket trovärdigt erkännande av James Files i Kennedy-mordet medan vi inte fått gärningsmannens erkännande i mordet på Palme. Jämför man sedan Files och Avsans karriärer efter mordet är det verkligen som natt och dag: Files var allvarligt missanpassad redan tiden före sitt världsförändrande mord och han levde i stor utsatthet även efter det med bland annat ett flertal försök av poliser att röja undan honom. Med Avsan -- om han är Palmes mördare -- är det tvärtom så att han gjort en lysande karriär i offentlighetens tjänst vilket ju framstår som mycket besynnerligt, för att inte säga svindlande, något som i sin tur gör det svårt att övertygas lika mycket av Anér som av Dankbaar.

  SvaraRadera
 8. Ni alla ovan tycks inte förstå det kanske mest väsentliga - att Sven Anér är en av Sveriges största rättshaverister. Är det någon som pekat Anti Avsan och finns det några tekniska bevis att han är inblandad i mordet på Olof Palme. Vi lever väl ändå i en rättsstat?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sluta med din grundlösa smutskastning och skriv under en signatur åtminstone!

   Radera
  2. "Vi lever väl ändå i en rättsstat?"
   Thomas Quick kan nog ha en del synpunkter på det
   "Sven Anér är en av Sveriges största rättshaverister"
   Van der Kwast ligger nog i täten

   Radera
  3. Sven Axelrod: "Van der Kwast ligger nog i täten"

   Sven Anér är inte ens med i loppet. Han finns på en helt annan arena.

   Radera
  4. "Sven Axelrod", den var kul! Nu väntar vi på att "Krister Clinton" och "Gunnar Obama" dyker upp här också.

   Radera
  5. Sven finns i sin egen fantasis arena

   Radera
  6. "Sven finns i sin egen fantasis arena"

   Ta en pseudonym om du inte vågar skriva liknande smutskastningsförsök under eget namn! Jag har redan givit anvisningar om hur det går till.

   Radera
 9. Tror Sven har fel när han påstår att det är Lisbet på bilden vid sabb. Hur vet han att bilden är tagen 23.42? Damen liknar inte Lisbet och om det inte är Lisbet faller väll hela resonomanget med kappbyte? Vill nog ha något mera innan jag tror på detta.

  SvaraRadera
 10. Sven vill inte visa sina kort. Han är inte bättre än PU i detta avseende. Fram med alla foton han påstår sig ha.

  Christianssons bil var en SAAB

  I Ulf Dahlstens bok "Nirvana kan vänta" kan man läsa:

  "När regeringen formerats gav vi oss av till sjukhuset för att hälsa på Lisbet Palme. När jag kom in i hennes rum förstod jag att också hon hade beskjutits. Hon hade fortfarande samma kläder på sig.
  Varför vet jag inte. Det krävdes att jag gjorde våld på mig själv för att lyssna på det hon sade och inte se på hennes blodiga kläder och skorna som kippade."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kunde Dahlsten förstå att Lisbet hade beskjutits? Om det bara var för att hon hade blod på sina kläder kunde ju det ha kommit från Olof, eller hur?

   Radera
 11. Svar
  1. Du som nämner hans namn på bloggen, jag tycker att du ska nämna ditt eget!

   Radera
  2. "Du som nämner hans namn på bloggen, jag tycker att du ska nämna ditt eget!"

   Och det säger du som är ännu en av alla anonymtomtar här!

   Radera
 12. Det är flera saker man frågar sig. Frisyren stämmer inte. Är det troligt att Ulf Karlsson är vid sabb redan 23.42. Det står redan minst en polisbil på platsen. Nej jag tror bilden är tagen senare än 23.42. Bara vita stövlar räcker inte det kan många ha.

  SvaraRadera
 13. Bilden är beskuren. Det står ytterligare två Polis-Volvo på platsen

  SvaraRadera
 14. Tycker att hela resonemanget med en fingerad påskjutning låter onödigt kompliserad, till vilken nytta?? Nej det är mer troligt att ett av skotten gick rakt igenom Olof ändrade riktning och värkligen träffade Lisbet, så kallat vådaskott. Hadde avsikten varit att döda även Lisbet hadde han väl skjutit ett skott till.

  SvaraRadera
 15. Det blir för komplisert, det blir för mycke personer inblandade. Man vill nog hålla gruppen så liten som möjlig. Skulle det ha varit många skulle det ha läckt. Det finns väl några ärliga personer i Stockholm oxå??

  SvaraRadera
 16. Anonymträsket breder ut sig igen, ser jag. Det uppstod i alla fall två pseudonymer idag, Sven Axelrod och Dag Vag. Alltid något.

  Alla kvarvarande anonymtomtar, kom ihåg: Välj alternativet "Namn/webbadress" i rullgardinsmenyn "Kommentera som" och ange en pseudonym i det övre fältet i rutan som visas; lämna det nedre fältet tomt.

  SvaraRadera
 17. Tycker hela den här bloggen borde läggas ner då den inte tillför något vettigt. Sven smutskastar hela tiden andra och har gjort så i många år nu. Det är inte svårt att räkna ut varför han inte får svar på sina beskyllningar.

  SvaraRadera
 18. "På Sabbatsbergs sjukhus vägrade Lisbet Palme genomgå ett formellt förhör med personal – Sture Lingsberg och Agneta Lund – från krimjouren. Däremot kunde hon tänka sig att bli förhörd av säkerhetspolisen."

  Det här är taget från Bröderna Poutiainen längre ner på sidan.
  Besvärlig människa. Hon verkar inte att göra någonting rätt. Det hade verkligen varit en fördel om polisen hade gjort en ordentlig undersökning av hennes skador. Som det är nu är det ju öppet för spekulation om hon verkligen var påskjuten. Vilket jag, i och för sig personligen tror att hon blev. Svens teori om ett stopp på vägen tror jag inte på, jag kan inte se någon vettig anledning till ett sådant agerande.
  Ju mindre inblandade, desto mindre risk för läckor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Det här är taget från Bröderna Poutiainen längre ner på sidan."

   Vilken sida?

   "Vilket jag, i och för sig personligen tror att hon blev."

   Vilka bevis stödjer din tro att Lisbet blev beskjuten?

   Radera
  2. Längst ner på den här sidan. (aka Svens Blogg) Läser du inte alla Svens inlägg?

   Den genomskjutna kappan bl a. Jag tror nämligen inte för en sekund att Lisbet Palme är inblandad i mordet. Eller att kappan skulle vara preparerad av SÄPO. Alldeles för komplicerat. Den intrigen hör hemma i en deckare inte i verkliga live.
   Däremot verkar hon vara ett jävligt besvärligt fruntimmer. Som ett stort barn som vill bestämma allt. Hon kan inte ha varit lätt att leva ihop med.

   Radera
  3. "Längst ner på den här sidan. (aka Svens Blogg) Läser du inte alla Svens inlägg?"

   Det var inte tydligt vilken sida du menade, herr Axelrod; det verkade som att du syftade på någon sida i bröderna Poutiainens bok.

   "Den genomskjutna kappan bl a."

   Hur vet du att kappan genomskjöts vid mordtillfället?

   "Den intrigen hör hemma i en deckare inte i verkliga live."

   Herr Axelrod verkar inte ha hört talas om uttrycket att "verkligheten överträffar dikten". Vad sägs t.ex. om det faktiska förhållande att USA leds av en olaglig president som skyddas från avslöjande av en praktiskt taget enad maktelit bestående av politiker och massmedia?

   "Däremot verkar hon vara ett jävligt besvärligt fruntimmer."

   Du du bör dels hyfsa till språket och dels fundera på varför hon tycks ha anledning att vara så besvärlig. Ringer det inga klockar alls?

   Radera
  4. "Klockar" skall vara "klockor".

   Radera
  5. "hyfsa till språket"
   Jag är ledsen. Jag visste inte att herr Johansson var lagd åt det kyrkligt hållet.

   "Hur vet du att kappan genomskjöts vid mordtillfället?!
   När skulle den annars ha blivit genomskjuten? Som jag redan har påpekat tror jag inte för en sekund på en komplott med Lisbeth Palme som en inblandad part. Kan inte se något motiv för ett sådant scenario.

   "Vad sägs t.ex. om det faktiska förhållande att USA leds av en olaglig president som skyddas från avslöjande av en praktiskt taget enad maktelit bestående av politiker och massmedia?
   Olaglig? Det får nog herr Johansson utveckla lite bättre."

   Rupert Murdoch är kanske av en annan åsikt:

   http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2012/12/04/david_petraeus_roger_ailes_bob_woodward_reports_that_fox_news_chief_used.html

   http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/20/bernstein-murdoch-ailes-petreaus-presidency

   Fox News chief’s failed attempt to enlist Petraeus as presidential candidate
   http://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/fox-news-chiefs-failed-attempt-to-enlist-petraeus-as-presidential-candidate/2012/12/03/15fdcea8-3d77-11e2-a2d9-822f58ac9fd5_story.html?hpid=z2

   Men att Obama, liksom sin företrädare Bush, är en krigsförbrytare, barnamördare, tjuv och torterare är det väl ingen tvekan om.

   Radera
  6. Sven Axelrod: "Jag är ledsen. Jag visste inte att herr Johansson var lagd åt det kyrkligt hållet."

   Jag är inte så kyrklig; mera traditionellt hyfsad.

   Sven Axelrod: "När skulle den annars ha blivit genomskjuten?"

   T.ex. i ett laboratorium före eller efter mordet. Hade inte konspiratörerna en kulhålspreparerad likadan kappa som Lisbet bar vid mordtillfället kunde de ha ordnat saken efteråt då hon uppenbarligen bytte kappa på väg till sjukhuset.

   Sven Axelrod: "Kan inte se något motiv för ett sådant scenario."

   För att du inte kan se ett motiv innebär det inte att det inte finns ett. Omständigheterna kring Lisbets agerande är extremt misstänkta.

   Sven Axelrod: "Olaglig? Det får nog herr Johansson utveckla lite bättre."

   Obama uppfyller inte det första av tre krav på presidenten i den amerikanska grundlagens artikel 2, avdelning 1, stycke 5, det om att vara en naturligt infödd medborgare, alltså född i landet av föräldrar som är medborgare i samma land. Obamas far var brittisk medborgare den 4 augusti 1961. Det spelar alltså ingen roll var Obama är född, trots att det har varit den uppmärksammade frågan i USA, han är lika grundlagsvidrig i alla fall.

   Sven Axelrod: "Men att Obama, liksom sin företrädare Bush, är en krigsförbrytare, barnamördare, tjuv och torterare är det väl ingen tvekan om."

   Obama, eller Long-legged mack daddy som han också kallas, är ju på många sätt Bush III; han är en integrerad del av det militärindustriella komplexet och bästa kompis med Kennedy-mördarna i och runt familjen Bush. Att han lanserades som en skarp kontrast till G W Bush var ju bara lurendrejeri som de korkade amerikanska massorna (samt en hel del andra massor världen över) svalde med hull och hår.

   Radera
 19. Problemet här är att Sven nästan aldrig svarar på frågor. Jag tror att de finska kvinnorna var trovärdiga men det var Olle Alsén som pekade ut Anti A och inte de finska kvinnorna. Eller hur, Sven?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, Svens dialog med sina läsare här är nästan obefintlig. Det vore lämpligt om han svarade på t.ex. din fråga, Jens.

   Radera
  2. Det stämmer. Lämpligt nog har Sven undvikit att ta upp detta faktum. Man kan undra varför.

   Radera
  3. "Lämpligt nog har Sven undvikit att ta upp detta faktum."

   Vad är lämpligt med det?

   Radera
  4. Det är naturligtvis väldigt lämpligt för Anér att utelämna detta faktum eftersom det visar att Anér har byggt hela sitt utpekande av Avsan på luft.

   Radera
  5. Sven Anér anser nog inte att det är ett faktum. Hur kan man verifiera Jens utsaga?

   Radera
 20. Magnus Johansson!!! OLOF PALMES mördare är inte Anti Avsan!!! Däremot är det Säpo som ligger bakom det hemska.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte direkt övertygande argumentation du kommer med. Satsa på sådan nästa gång istället för stora bokstäver och 6 utropstecken. Passa samtidigt på att fundera ut en pseudonym åt dig själv när du nu tydligen inte törs skriva under med ditt riktiga namn.

   Radera
  2. Magnus Johansson jag brukar skriva mitt namn när jag skrivit färdigt texten nu glömde jag det ursäkta. Vem tror du döda Palme då? om det inte var Säpo som låg bakom det? Knappast att det var Christer heller. CP är bara en syndabock, det är det enklaste för Palmegruppen att skylla på men missbrukare från Sollentuna i stället för att sätta dit sina eget folk.
   MVH
   UFFE jag heter så.

   Radera
 21. OK, Uffe; ursäkt godtagen. Jag vet inte vem som höll i mördarvapnet men allt tyder på att polis, säkerhetspolis, och personer med stor politisk makt är inblandade jämte underrättelseorganisationer såsom CIA.

  Bästa hälsningar,
  Magnus

  PS
  Använd gärna alternativet "Namn/webbadress" i rullgardinslistan "Kommentera som" och skriv ditt namn i det övre fältet i rutan som visas, då kommer ditt namn att stå över din kommentar istället för "Anonym". Det blir tydligare så.
  DS

  SvaraRadera
 22. Mordet på Olof Palme är löst med garanti!
  Undertecknad har "inside information", från den ärliga delen av Säpo, (på mycket speciella sätt). Det har därigenom blivit bekräftat att det var den djupt brottsliga delen av Säpo som låg bakom mordet! (Obs ej Säpos chef)! De fick Christer Pettersson att skjuta Palme! Först försökte de värva Ivan von Birchan, han nekade, då försökte de med Kenneth Nielburg som också nekade! (Båda har tidigare framträtt i massmedia, därför kan jag nämna namnen). När de försökte med Chr. Pettersson, så gick han med på det!(Med piska eller morot)? P.g.a. dessa garanterat rätta uppgifter, höll jag ett föredrag, 3/4 -11, ca.3 tim. långt i Sandlersalen ABF-Huset, Stockholm. Där sades denna, den således rätta lösningen, klart ut! Efteråt visades gillande både från publik (ca 100 pers.) och den ärliga delen av Säpo (på speciellt och konfidentiell sätt). Den rätta lösningen m.m. finns på: http://palmemordetlost.webblogg.se/
  Palmegruppen har den webblogg-adressen m.m. och jag har erbjudit all hjälp, men det är för känsligt, i och med att de själva är poliser.
  Om sanningen blir officiellt offentliggjord, så är grunden lagd för att Sverige åter kan bli en rättsstat! Då till gagn för folket och även för alla de poliser som är ärliga och bra! (Det finns tyvärr även en del rötägg där)!
  Betr. Sven Anèr så är hans bok "Polissåret" mycket bra! Men sedan har han tyvärr gått på ett oerhört sofistikerat och mycket väl planerat villospår med de finska fickorna Anki och Annelie! Sven Anèr gick fullständigt på det, genom att det arrangerades så att det kom till S.A:s kännedom genom hans gode och ärlige vän Olle Alsèn! Som alltså också blivit grundlurad!! Det villosåret ledde till Anti Avsan! Denne känner troligen till mordomständigheterna och spelar med tidigare kolleger(han har tidigare varit polis). Han förnekar inte ens Anèrs utpekande av honom som den som sköt O.Palme! Därmed blir Anèrs utpekande hängande i luften och uppfattas ändå som högst osannolikt av alla. Dessutom har Anèr och hans anhöriga gått igenom mycket mail-terror som anspelar på A. Avsan! Smart arrangerat, eftersom den brottsliga delen av Säpo ville att Anèr skulle fastna för Avsan som skytt, vilket aldrig går att bevisa, eftersom det inte var han!
  Lisbet Palme har självklart ingenting med mordet att göra!! Även där har S. Anèr tyvärr gått på ett väl arrangerat villospår!!
  Den brottsliga delen av Säpo finns kvar och
  vill naturligtvis dölja sanningen och de tycks ha lyckats bra, genom att ha fått Anèr att envist jobba på, bort från den rätta lösningen!!
  Jag har också fått en del terror i tystande syfte!
  Rikspolisstyrelsen, Säpo, justitiemin. m.fl. rättsinstanser är informerade. Jag står till förfogande för dessa och ev. TV.
  Mvh
  Olof Hassel, Jönköping

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Mordet på Olof Palme är löst med garanti!"

   Vem tror du, Olof, tar dig på allvar när du rubricerar ditt inlägg så här?

   Radera
  2. Hahaha det ända arrangemang jag kan se det är du, Olof Hassel? Du hänger på fel och tunn tråd, du se upp den kan brista!!

   Radera
  3. Ett mycket bra inlägg av Olof Hassel. Vet ej vad Magnus Johanssons roll är här riktigt? Är det någons inlägg som inte ska tas på allvar så är det Sven Anérs egna i så fall!
   Håller med om att AA inte var skytt, det går helt enkelt inte att belägga. Inget utpekande har skett därför att det helt enkelt inte var han.. Det som är mest konstigt i det hela är att Sven Anér inte ens verkar vara intresserad av att se andra lösningar än AA trots att så enormt mycket materiel finns. Han fortsätter som inget har hänt att kritisera Leif GW och säga att mordet är löst dvs AA. Det här är en oerhörd märklig upplevelse tycker jag att han som är en grävande och vetgirig människa helt låst sig vid detta verklighetsfrånvända scenario som historien kring AA och de finska flickorna utgör. Ps. Tänkte skriva en signatur och inte använda Anonym men det låser sig och verkar inte fungera.

   Radera
  4. "från den ärliga delen av Säpo"
   Det finns ingen ärlig del i Säpo. Bara en samling paranoida högermän.
   Christer Petersson satt på ett tunnelbannetåg på väg hem när mordet skedde.

   Radera
  5. Sven Axelrod: "Christer Petersson satt på ett tunnelbannetåg på väg hem när mordet skedde."

   Olof Hassel hävdar att allt inte behöver vara korrekt i hans resonemang, men den nämnda omständigheten med Pettersson stjälper hela hans utsaga.

   Radera
 23. @ Jens Nielsen. Sven Anér ställer massor av fràgor till svenska myndigheter och fàr aldrig nàgra vettiga svar om myndigheterna ens orkar svara. Och du jämrar över att Sven nästan aldrig svarar pà fràgor. Fràga istället varför Sven inte fàr svar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anders, menar du att Sven inte behöver vara bättre än svenska myndigheter?

   Radera
  2. SVEN ANÉR HAR GRUNDLÖST SMUTSKASTAT BÅDE AA OCH LP LÄNGE NU. Varför skulle de ägna tid att svara Sven efter en sådan behandling?

   Radera
  3. "Vet ej vad Magnus Johanssons roll är här riktigt?"

   Jag försöker få till stånd en möjligen fruktbar diskussion. Som det sett ut tidigare, med en uppsjö anonyma kommentatorer, var det omöjligt att hålla reda på vem som skrivit vad och skapa sig en bild av respektive anonyms resonemang. Är man så feg att man inte ens törs använda en pseudonym -- och hålla fast vid den -- har man inget i en diskussion på nätet att göra. Det är besynnerligt att Sven Anér inte har tagit tag i detta, men han verkar väldigt ointresserad av diskussionen på hans egen blogg vilket dessvärre inte ger något bra intryck.

   "Är det någons inlägg som inte ska tas på allvar så är det Sven Anérs egna i så fall!"

   Av vilken anledning?

   "Håller med om att AA inte var skytt, det går helt enkelt inte att belägga."

   Varför skulle det inte gå att belägga?

   "Inget utpekande har skett därför att det helt enkelt inte var han."

   Såvitt jag förstått har Anki eller Anneli inte pekat ut Avsan på grund av rädsla. Är inte det korrekt?

   "Han fortsätter som inget har hänt att kritisera Leif GW [...]"

   Leif G W bör verkligen kritiseras eftersom han rimligen vet så väldigt mycket mer än han vill erkänna. Han är en bedräglig "maktelitspelare" med osäker moralisk kompass, sådana som det vimlar av en bit upp på samhällsstegen. Det räcker med att se honom i SVT:s "Veckans brott" sitta och svamla om att det är något speciellt med mammor och att man bör göra undantag för det vid rättsskipning. Bedrövligt!

   "Tänkte skriva en signatur och inte använda Anonym men det låser sig och verkar inte fungera."

   Låser sig? Vilken internetläsare använder du?

   Radera
  4. Försökte igen men låser sig. Använder IPAD dvs IOS , Safari webbläsare.

   Radera
  5. Prova Opera Mini.

   https://itunes.apple.com/us/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8

   Radera
  6. Varför skulle någon kvinna gå fram på armlängds avstånd och fråga vad klockan är. Det räcker väl att du befinner dig ca tre meter i från personen när du frågar vad klockan är.Ingen dessutom går fram och rycker en stor okänd man i armen som inte svarar på vad klockan är. Vilken kvinna skulle göra det 15-20 min över 11 en fredagskväll i centrala Stockholm.
   Den berättelsen faller på sin egen orimlighet.
   Icke trovärdig.
   Den s.k vittnesberättelsen har bara ett syfte, förleda och förvirra palmeutredningen.

   Radera
  7. Ta en pseudonym så ska jag svara på dina frågor.

   Radera
  8. Anonym: "Idiot!"

   Du är uppenbarligen för feg för att ens ta dig en pseudonym, därav din knivskarpa argumentationsteknik.

   Radera
 24. All heder åt Sven Aner som gör allt för sanningen ska komma fram!! Vem som mörda Olof Palme den 28 feb 1986. Tänk om våra kära Poliser var lika sugna på att lösa mordet. Det är dom inte en skandal enligt mig att mördaren/na går fria än idag 27 år senare. Sen om det var Anti Avsan låter jag vara osagt men killen vet nåt om mordet absoult vet han det!! Varför stämmer inte Anti Sven Aner för boken SA skrev där han påstår att det var Avsan, men denna AA är tok tyst!! varför då? Hade nån pekat ut mig för mordet på Palme har jag stämt den personen direkt.

  SvaraRadera
 25. Sen till Fru Palmes utpekande av Christer kom ju 2 år efter mordet! Hon pekade ej ut Christer direkt när det hände... Jag vill påstå att Fru Palme vittnesmål är på ren svenska falskt. jag tror att poliserna har sagt åt henne att peka ut Christer. Jag spyr när man hör dom gamla Palme poliserna säga att det var Christer som mörda Palme. Dom vet säkert sanningen dom med vem som stod när och vänta på paret Palme, men Sanningen får ej komma fram enligt poliserna. tänk om det skulle komma fram till svenska folket o världen att en viss klick av svenska poliser har utfört mordet på Sveriges statsminster.Nej då är det enklare att skylla på en missbrukare.

  SvaraRadera
 26. Sen anklagar jag inte att Fru Palme är inblanad det är hon INTE!!! Jag lider med henne och hennes familj att mördaren/na inte har åkt dit!! Hela utredingen är ju ett praktfiasko.

  SvaraRadera
 27. Patrik Lindberg18 januari 2013 14:48

  Att en Dekorimaman fanns står helt klart. Om han också var mördaren är svårare att säga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför är det helt klart? Berätta

   Radera
  2. Om du åtminstone tar en pseudonym ökar nog chanserna att Partik svarar.

   Radera
  3. Patrik ska det givetvis vara. Patrik Lindberg.

   Radera
  4. Anonym: "Idiot!"

   Lysande argumentation!

   Radera
 28. Hur kan man ha ett ouppklarat Mord där man inte har hört alla inblandade parter på ett riktigt sätt.
  Det sägs ju att Lisbeth sa til lden tjej som gjorde konstgjord andning, sluta upp med det där du vet inte hur ruggig den där människan är, det här skulle alltså den kvinnan ha sagt i rätten att Lisbet har sagt.Självklart vet jag inte om det stämmer men det bidrar inte till att göra Lisbet mer oskyldig, sen har vi frågetecknen med hennes kappa, sen har vi frågetecknen med hennes utpekande av krille, Lisbeth ska ju först ha pekat ut en Polis i en tidigare vittneskonfrontationen om jag förstått allt rätt,sen har vi konstigheterna med Tiderna på palmes intagningskort till sabbatsberg som troligen är förfalskat av RikskriminalPolisen.
  Sen har vi mötesscenariot som Ingvar Heimer har skrivit, där han säger att Mårten och Lisbeth ljuger och han redogör oxå för varför.Ska tilläggas att Ingvar heimer blir mördad strax efter att han lagt ut dessa uppgifter, Polisen hävdar att man vet om det är mord haha Bullshit säger jag och Ingvars familj han vart mördad, tillfoga sig själv skador i nacken i form av trubbigt våld hur ska det ha gått till? likaså krilles mord, hur dog egentligen krille?
  Hur kunde Lisbet få bestämma att inget fick bandas, när det är en pågående Mordutredning? GW säger ju att i Mord är det oftast personer i bekantskapskretsar man ska börja efter men med fallet Palme så får tydligen Lisbet bestämma det mesta.

  SvaraRadera
 29. Chefen för Rikskrim säger att SäpoSpåret, har blivit utrett haha Bullshit säger jag, spel för gallerierna en utredning har startas upp så man kan gå ut och säga detta men inget har blivit utrett, går ju att läsa om detta i Sven Aners böcker.
  Polisen är duktiga på att ljuga, undra om dom får lära sig detta på PolisHögskolan, se bara på Folksam, den fd Polisen som spanade för Folksams räkning nekade till allting fast Aftonbladet överbevisat den FD Polisen.
  Nåt som är jävligt sjukt i Folksam skandalen är att Poliser utnyttjas för deras goda kontakter inom Polisväsendet, fyfan så jävla korrupt det Svenska samhället är.
  Kasta skit på SD går bra för nåt järnrör, men hålla på frakta vapen och satelliter från ett anat land på ett civilt fartyg som får till fäljd att närmare 1000 människor dör det går bra och man tar inte ens upp kropparna och dessa individer som kastar skit på SD, bidrar inte till att Mordet på Olof Palme klaras upp då man inte släpper på all sekretess pga att man även är involverade i Olofs mord.
  Sjukt samhälle vi lever i inte undra på Politikerna säger väljarna är dumma i huvet.

  SvaraRadera
 30. Jag tror att Sven är på rätt spår. Men det finns ett par detaljer som jag har tänkt på länge. Någon har påstått att Anja eller Anki sade att hon inte kan komma ihåg vad dekorimamannen heter men han kort och vanlig finska namn (menade hon både efter och förnamn?)
  Svens favoritkandidat för gärningsman har ett sådant namn som ingen etnisk finländare beskriva som "vanlig finskt namn". Det finns ett finskt namn som har dubbelkonsonant i mitten när Svens favorit har bara ett en konsonant i sitt förnamn. På finska man säger dessa nämn på olika sätt men på svenska på samma sätt.
  Men favoritens efternamn är en annan femma. Jag vill påstå att ingen som har finska som sin modersmål skulle karakterisera denna efternamn som vanlig finsk namn.
  Dessa grubblerier var inte menade som att vara kritiska mot Svens arbete. Jag värdesätter honom mycket högt. Han är utan tvekan en av det viktigaste undersökande journalister i hela världen.
  mvh
  Tauno of Finland

  SvaraRadera
 31. Magnus Johansson!
  Du verkar vara lite väl besatt av detta med anonymitet. Hela tråden präglas av ditt förakt mot dem som vill vara anonyma och samtidigt faktiskt har intressanta texter att komma med. Eftersom "anonym" finns som ett alternativ så kan det vara bra att respektera dem som vill använda det. Du kan ju inte ha en aning om varför somliga vill vara anonyma eller?

  Du har en poäng. Det är lättare att följa en persons flera inlägg om det är undertecknat med en signatur.
  Och det tar jag till mig. Men det är inte roligt att läsa dina jagande texter mot alla anonyma.
  Frihet att välja är ändå viktigast och om somliga är ofria "rädda" så löser man dem inte från det genom att förakta dem för det.

  /W

  SvaraRadera
  Svar
  1. W: "Magnus Johansson! Du verkar vara lite väl besatt av detta med anonymitet. Hela tråden präglas av ditt förakt mot dem som vill vara anonyma och samtidigt faktiskt har intressanta texter att komma med."

   Nej, jag är inte alls besatt av det, jag vet bara vilken ansträngning man måste göra för att folk ska fatta nyttan av ordning och reda. Dessutom grundar sig mitt ogillande av vissa anonymtomtars kommenterande inte på att någon av dem kanske har något intressant att säga. Jag är mest förvånad över att så många här på Sven Anérs blogg inte vill bidra med någon reda i diskussionen genom att inte ens använda en pseudonym eller signatur. Dock finns ju flera exempel här ovan i denna spalt på personer som förstått både problemet och dess lösning.

   "Du kan ju inte ha en aning om varför somliga vill vara anonyma eller?"

   Jo då, det är inte så svårt att ha en eller flera aningar om det.

   "Du har en poäng. Det är lättare att följa en persons flera inlägg om det är undertecknat med en signatur."

   Se där, W, mitt budskap har tydligen gått fram! Du skulle alltså kunna använda alternativet "Namn/webbadress" och skriva ditt "W" i det övre fältet; då såge man snabbt och tydligt vem avsändaren är.

   "Frihet att välja är ändå viktigast och om somliga är ofria "rädda" så löser man dem inte från det genom att förakta dem för det."

   Vilka är farorna med att använda en pseudonym eller påhittad signatur och på det viset göra det lättare för andra att följa diskussionen?

   Radera
 32. En utsedd syndabock.Christer stod tillsammans med J längst ner vid byggbarackerna korsningen Luntmakargatan/Tunnelgatan. Mördaren sprang Tunnelgatan ner i den mörka gränden,lämnade snabbt över pistolen som överenskommet till Christer. Mördaren sprang sedan Luntmakargatan till vänster. Christer hade en uppgift att sticka med pistolen, upp för trapporna och sedan fick han klara sig att ta sig därifrån bäst fan han ville. För den tjänsten hade han fått 30.000 kr av en snut som hette Östling. Christer visste inte vem som skulle skjutas men han brydde sig inte bara han fick pengarna, han tog den risken. Vad Östling inte visste var att om Christer skulle torskat med pistolen hade han fixat alibi med hjälp av en person han kände hyfsat som var ok som alibi, nämligen J som fick 4.000 kr för besväret för att ställa upp.Historien hade de diktat ihop innan. J skulle kommit gående Luntmakargatan, vid korsningen Luntmakargatan / Tunnelgatan träffade han på Christer som han kände flyktigt och stannat upp och pratat med. Helt plötsligt hör de hur det skjuts längre fram vid Tunnelgatan/Sveavägen och ser en man komma springande. Båda skulle då uppgivit i polisförhör att de tog betäckning mellan byggbarackerna. Han som skjutit hade där slängt ifrån sig pistolen in bland byggbarackerna. Denna pistol hade Christer stoppat på sig och stuckit iväg med den upp för trapporna. En pistol har ju sitt värde enligt Christer Det var historien ifall Christer hade blivit torsk med pistolen. Östling hade gillrat en fälla. För uppe vid trapporna stod en polispikét och väntade med tre snutar. De skulle antagligen omgående skjutit ihjäl Christer när han kom springande upp för trapporna med som de skulle uppgivet med pistolen i hand som de sedan antagligen hade påstått att Christer hade riktat emot dom.Dessa snutar ballade ur och pallade till slut inte trycket efter att stått där och tryckt en lång stund så en minut innan Palme blev skjuten så drog dom Malmskillnadsgatan fram och tar det lugnt men kommer som tvåa fram till brottsplatsen strax efter Söderström tror jag han heter. J väntade några minuter sedan stack han också upp för trapporna.Han hade aldrig sprungit efter en skjutglad desperado med pistol i högsta hugg i normala fall berättade Christer för mig med ett skratt. Vem gör det förresten?
  ytterligare en snutbil med två snutar kommer körande för att undsätta sina kamrater uppe vid krönet i detta drama, men också för att antagligen ge ev snutarna stöd i deras berättelse. De påstod sedan att de hade fått larm på radion och skulle täcka upp ev flyktväg bara det att de är där någon minut innan de hade fått larm. J bryr de sig inte om när han kommer gående längs David bagares gata, trots att de skulle täcka upp mördarens flyktväg som de uppgivit och inget signalement gått ut på snutradion. J gör heller inget tecken till snutarna att stanna trots att han jagade en person som skjutit ner en människa på Sveavägen. Han påstod ju senare att han sprungit efter mördaren uppför trapporna men vad skulle han annars säga. En stund senare uppmärksammas J av snutarna och han får berätta en ny påhittad historia om att han var ensam.Ja den känner du nog säkert till.
  Det kunde ha blivit det perfekta brottet. Han som sköt var tydligen en utländsk agent,van vid vapen och hyfsat lik Crille vad han har fått höra Christer hotades senare av Östling och hans kompis. Ett ord så skulle hans systrar hälsa hem som han sa.För att själv slippa bli mördad, körde han sitt mediarace. För skulle han bli mördad då så skulle allt pekat på en konspiration enligt Christer det blev hans egen lilla livsförsäkring. Och det var nog smart tänkt. Christer var intelligent.Och han hade även kontakt med Östlings kompis vid några tillfällen där de kom överens om ömsesidigt förtroende som det heter. Christer sa att han gillade inte att de hotade att ta död på hans systrar om han gola. Men hade det blivit resning hade han varit tvungen att berätta sanningen. Han ville inte sitta 25 år på kåken oskyldigt dömd för ett statsministermord som han sa.Han upplevde det jävligt jobbigt kan jag säga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det innebär alltså att det fanns ett förutbestämt möte med Palme. Och det var alltså därför de bytte sida av Sveavägen. Intressant och inte helt omöjligt att jag tror att det kan gått till på detta vis. Pettersson som kom uppspringande från trapporna ihjälskjuten med pistolen i hand. Vem hade trott något annat än att Pettersson hade varit mördaren.Otroligt välplanerat må jag säga.

   Radera
  2. Luktar utländsk underättelsetjänst, som planerat rubbet, tillsammans med kontakter inom högerextremister inom polis och militär. Vid alla mord av dignitet har CIA alltid fixat med "syndabockar".

   Radera
 33. Dekorimamannen alltså A.A är inte Finsk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns ingen Dekorimaman. Det är rent fyllesnack av två damer för att på skoj driva med en man på rent nöjesmanér under en båttur med en finlandsfärja.Polisen och finskorna gjorde till slut en överenskommelse. Om de berättade sanningen hur det låg till med denna historia skulle Ölvebro och Co inte gå ut med det i media för att finskorna skulle slippa bli utskämda. Finskorna hade aldrig trott att deras tokhistoria skulle få sådana konsekvenser. Det är varken media eller allmänheten som ska lösa mord. Det är polisens uppgift utan inblandning av varken media eller allmänhet glöm inte det.
   Däremot får gärna allmänhet etc lämna tips men ha klart för er att poliser som varit med ett tag märker tydligt när det är tillrättalagda eller uppdiktade tips. Den ena finskan var säkerligen duktig på att ljuga och fann ett stort nöje i det men erfarna poliser i vanlig ordning genomskådade henne.Företeelsen är inte särskilt ovanlig, särskilt när det gäller kända brottsmål och förklaringen ligger på det psykologiska planet. Polisen märkte tidigt att historien var för bra för att vara sann. men finskan var duktig på att ljuga inte tu tal om annat.Finns ett psykoligiskt namn för det, typ mytoman men det kallas något annat. När man ljuger av självhävdelsebehov så att man tror sig själv. Kommer inte på namnet nu, men det går ju alltid googgla på fenomenet.

   Radera
 34. Precis som Sven Aner skriver, vilket drömscenario för Polisen med 2 st vittnen intill Mordplatsen och strax före mordet.
  Det är ju helt sjukt att inte Polisen utrett detta och att det inte kommit ut i Media, det förstår ju vem som helst att det mörkas.
  GW skulle ju va överlycklig om han hade såna här ikattagelser strax intill och före ett Mord.
  Varför gjordes aldrig en vittneskonfrontation med flickorna och A.A.
  Tjänstefel så det bara skriker om det från Polisen men man är ju inte förvånad, allt som pekar åt det riktiga hållet mot Säpo och Polisen då döljs det och Chefen för Rikskrim säger att en utredning angående Säpo har gjorts, det är delvis rätt på papperet i alla fall, men går det verkligen kalla det för utredning tveksamt, sen att Säpo ska utredda sin egen inblandning haha det förstår vem som helst hur den utredningen blir.
  Ursäkta Språkbruket men på ren Svenska vad fan gör den där PalmeGruppen egentligen mer än att tysta folk som vet något angående Mordet.
  26år lång förundersökning där ingenting har blivit klarlagts, kalla Sven Aner tokig elelr vad fan som helst men han får ändå inte svar på sina frågor jag menar Mordet är ju inte löst, svara på frågorna och släpp på sekretessen.

  Jag tror ju Håkan Ingerwald vart kidnappad av typ säkerhetsfolk eller nåt av det slaget nån form av hemlig Polis som inte den vanliga Polisen ens känner till som har till uppgift ta till grövre metoder när någon börjar prata lite för mycket om Palme Mordet.
  Därför fick Håkans kidnappning till en början stort uppslag i medierna men sedan vart det helt tyst.Man har aldrig fått höra nåt om att Polisen ens sökt efter några kidnappare och Håkan vart nog tillsagd säga att han skulle ta tbx allt.Även om han vart tillsag ta tbx sina uppgifter så tror jag han glömde bort det när han släpptes och tog sig till den där familjens hus, när dom öppnade sa han att han blivit kidnappad och i det läget tror jag man säger som det är då han vill ha hjälp fort och här talar han oxå sanning.
  Vilka var egentligen kidnapparna?
  Vilka var Håkan rädd för?
  Varför hade Håkan kamera på sitt eget hus?
  Vilka vart filmade av Håkans kamera på huset?
  Jag tror ju den filmen är borta och är den det så säger det att det inte var några vanliga kidnappare.
  http://svenanerpalmemordet.blogspot.se/2013/01/blir-inte-palmemordet-lost-det-ar-lost.html?showComment=1358677201355

  SvaraRadera
  Svar
  1. Drömscenario? Hade det varit sant... så hade det vart klart.Begriper en idiot. Tänk lite nu.

   Radera
  2. Det gjordes ingen vittneskonfrontation eftersom det inte behövdes. Beskrivningen av dekorimamannen stämde inte överens med Anti Avsan.

   Radera
 35. http://www.snatta.nu/showthread.php/197799-H%C3%A5kan-Ingerwald-58-fejkade-sin-egen-kidnappning-Palmemordet

  SvaraRadera
 36. Jag läste nyligen Mikael Holmströms bok "Den dolda alliansen". Där han berättar om Sveriges minst sagt tätä förbindelser med Nato och Förenta staterna. Det var väldigt intressant. Jag hade inte den blekaste aning om hur paranoida stämningen var i Sveriges ledande kretsar och att hela folket var förda bakom ljuset på den tiden.
  En liten detalj som kan vara intressant, som Holmström också berättar i sin bok, är att Stay behind verksamhet hade "ett hemligt liten kontor med egen ingång från Thule-husets baksida mot Luntmakargatan (Holmström s.398)". Varför man kommer ihåg Hans Holmers kryptiska replik när man läser Holmström?
  Och apropos Leif GW. Han hade Sonny Björk som gästande expert i program Veckans Brott. Det var år 2012.
  Det var år 2012 eller 2011 när en CG Östling dog i Estland.
  mvh
  Tauno of Finland

  SvaraRadera
 37. Vet du vad var Östlings dödsorsak? Han levde väl annars i Tyskland sedan flera år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. var har du läst det CG ?

   Radera
 38. Vet ej dödsorsaken, det var bara en vanlig annons i Hufvudstadsbladet. Han var född 1952 om jag kommer ihåg korrekt. Jag vet inte ens om det var just samma CG Östling. Jag vet inte ens om den CGÖ som figurerar t ex. i Svens böcker är fortvarande vid liv. Så långt om honom.
  Varför Skandiamannen visste så mycket redan nästa dagen? Kanske han besökte på kontoret hos Luntmakargatan?

  Tauno of Finland

  SvaraRadera
 39. Jag har läst att CG dog i cancer 2010.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dags att tvätta öronen

   Radera
  2. Dags att ta en pseudonym. Men det är du nog alltför feg för.

   Radera
 40. Ang. Palmemordets rätta lösning, garanterad inofficiellt av ärliga vid Rikspolisstyrelsen!

  Inlägget ang. Palmemordet av den 17 jan. 2013.
  Min rubrik, "Mordet på Olof Palme är löst med garanti" var s.a.s. bekräftad av den ärliga delen av Säpo (på spec. sätt)! Då är den 100% rätt! De visar mig stöd! Tacknämligt!
  (Det finns då även en djupt brottslig del inom Säpo! (I forts. oä-säpo) den låg bakom mordet). Chr.Pettersson var ej på tunnelbanan vid mordet
  I bloggen med den rätta lösningen: http://palmemordetlost.webblogg.se/ är allt väsentligt korrekt! Där finns bl.a. 2 sidor med fakta-omständigheter som klart pekar på att det var Chr. Pettersson som sköt O.Palme!
  Chr. P. var idealisk för dådet! Hård,tuff
  och "den man minst anar" m.fl. skäl!
  Från 2-3 dm:s avstånd går det inte att missa!
  Chr. Pettersson har tre gånger, i bekantskapskretsen, tillstått att det var han som sköt, och vid ett tillfälle tillagt: "Men de kan aldrig fälla mig, vapnet är borta"! Chr. P. var skärpt, han skulle aldrig tillstått ett mord som han inte hade begått! Därtill kunde han beläggas med att ha ljugit på två avgörande punkter! (Bl.a. med hemkomsttiden, via befintlig person i bostaden)! Varför ljög han om han var oskyldig? Högst anmärkningsvärt är att poliser var i det området i närheten av mordplatsen, innan larmet hade gått ut!!
  För att dölja den omständigheten, angavs, falskeligen, larmet till att ha gått ut ca. 6 min tidigare än det verkligen gjorde!!
  Mordet var väl planerat. Uppe vid David Bagares Gata tog helt tveklöst en polisbil hand om vapet (Obs! Ej en Smith o. Wesson 357 magnum som sagts! Kulorna var, i efterhand utplacerade villokulor, enl expeter och de var nästan intakta)! En annan polisbil, civil fanns där, måste ha hämtat upp Chr.Pettersson och kört honom hem! Att poliserna fanns där är klart, enl. vitte och dem själva. Mördaren kan inte ha gått upp i rök på David Bagares Gata!

  Oä-säpo ligger bakom fler mord, än det på Olof Palme! De bryter även ner rättssystemet, genom illegala kontakter inom den öppna poliskåren, åklagarkåren och i viss mån i domstolar! Jag har har skrivit om det till myndigheter och allmänheten! Har bett om samtal med rättsmyndigheter.
  Det är ynkligt och fegt att agera dolt som oä-säpo-bulvaner gör!
  Oä-säpo begår sina brott bakom ryggen på sin chef, regeringen och svenska folket! Det är styrkt i mina skrivelser till RPS, justitiedep. polisledn. i Jönköping m.fl. rättsinstanser.

  Anledningen till mitt engagemang i Palmemordet är att jag fått min tillvaro söndertrasad av korruptionen inom oä-säpo. Jag förstod därför ganska snart vilken enda verksamhet som har möjlighet att låta genomföra ett så vidrigt dåd och sedan hindra att utredningen ger resultat.

  Lösningen till mordet på Olof Palme finns således, garanterat. Men den måste bli officiellt offentligjord, för att bli fullt ut vedertagen. Så att Sverige kan bli av med traumat och den skamfläck som det "olösta" mordet utgör.

  Följande är naivt i överkant:
  Men jag ber regeringen, riksdagen och RPS-chefen B.S. och vilken annan vederbörlig myndighet som helst, eller massmedia att kontakta mig, så att jag kan ges möjlighet att framföra lösningen till Palmemordet officiellt, om ingen myndighet vill göra det. Men först måste Säpo läggas i malpåse, med största hänsyn tagen till de ärliga! (Därvid och i övrigt står jag till tjänst).

  Mvh
  Olof Hassel

  SvaraRadera
  Svar
  1. Olof Hassel: "Chr.Pettersson var ej på tunnelbanan vid mordet"

   Jo, de flesta trovärdiga vittnesuppgifter tyder på att han var det. Därmed faller hela din teori.

   Radera
 41. "SÄPO oä" levde verkligen farligt, rentav självdestruktivt om man rekryterade svårt missbrukande C.P. till sin hitman. Det är omöjligt att tro. Kunde han även skjuta?
  Det finns också andra svårigheter. Brottsplats vittnen beskrev gärningsmannen t ex. som "atletisk" och att han löper spänstigt. Det går kanske väl för en atletisk människa att härma Petterssons personligt haltande men hur kan haltande Pettersson imitera spänstig atlet?
  Om man vill gå vidare i saken kan man t ex grubbla varför det var så svart för vittnena att komma överens vilka kläder gärningsmannen hade på sig? Kanske därför att hans trekvartslång rock såg på något sätt konstigt ut. Någon säger att han såg buffligt ut. Hur buffligt ser man ut om man är kroppsbyggare och tar rock över sin polisuniform? Det låter lite besvärlig klädsel men när man går bakom första hörnet går det mycket snabbt att ändra sitt utseende från notoriskt hitman till samhällets stöttepelare. Vilken metafysisk metamorfos!

  engagerande hälsningar,

  Tauno of Finland

  SvaraRadera
 42. Hej Magnus!

  "Vilka är farorna med att använda en pseudonym eller påhittad signatur och på det viset göra det lättare för andra att följa diskussionen?"

  Faran med det är att om man använder ett annat "riktigt" namn som man inte själv heter, så lägger man ju sina åsikter på en annan person. Det kan verka oskyldigt men det tycker jag är mer dumt än att vara anonym. Det har inte jag lust till. Alla heter ju inte Erik Johansson.

  Önskade bara att du kunde uttryckt dig på ett annat sätt i början av tråden då du nästan var sarkastisk i tonen mot alla som var anonyma. Man kan ju säga saker på olika sätt som tex. Kära besökare! Skriv gärna en signatur över ert inlägg, så att det blir lättare att följa vem som skriver vad! Eller så ber vi Sven skriva en uppmaning till det så du slipper lägga krafter på det i bloggen.

  Nåväl, nu har jag upptäckt att det går att få namnet överst istället och härmed känner jag mig klar med detta sidospår. Min pseudonym bli fortsättningsvis CMYK

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, CMYK!

   CMYK: "Faran med det är att om man använder ett annat "riktigt" namn som man inte själv heter, så lägger man ju sina åsikter på en annan person."

   Nej, det gör man inte. Om två kommentatorer med likadana namn eller signaturer dyker upp i diskussionen lägger den normalbegåvade till något särskiljande som t.ex. en siffra till sitt namn eller sin signatur.

   CMYK: "Önskade bara att du kunde uttryckt dig på ett annat sätt i början av tråden då du nästan var sarkastisk i tonen mot alla som var anonyma."

   Vad finns det för sarkastiskt i min första kommentar i denna spalt?

   "Eller så ber vi Sven skriva en uppmaning till det så du slipper lägga krafter på det i bloggen."

   Sven beblandar sig inte längre med kommentatorerna. Är inte det uppenbart vid det här laget?

   CMYK: "Nåväl, nu har jag upptäckt att det går att få namnet överst istället [...]"

   Läste du inte instruktionerna jag gav i tidigare kommentarer?

   CMYK: "Min pseudonym bli fortsättningsvis CMYK"

   Vad skrev du under tidigare?

   Radera
  2. Vill bara påminna om att det finns 73808 personer som heter Magnus.
   254617 personer som heter Johansson som är folkbokförda i Sverige.Allt enligt SCB. Totalt finns det 19021 Magnus Johansson som har telefon abonnemang registrerade på sig enligt 118 100.
   Du Magnus Johansson kan du svara på en fråga? Vem av alla som heter Magnus Johansson är du? För vad jag förstår så vill du inte vara anonym, så var vänlig nu och tala om vem du är och stå för din åsikt i denna av dig skapade fråga på detta forum.

   Radera
  3. Anonym: "Du Magnus Johansson kan du svara på en fråga? Vem av alla som heter Magnus Johansson är du?"

   Ha, ha, ha! Varför skulle jag svara på en sådan fråga från en anonym?! Ta dig en pseudonym och berätta vilka tidigare anonyma kommentarer du skrivit här!

   Anonym: "För vad jag förstår så vill du inte vara anonym, så var vänlig nu och tala om vem du är och stå för din åsikt i denna av dig skapade fråga på detta forum."

   Jag är inte anonym, men det är inte anonymitet som min kritik av dig och alla andra anonymtomtar handlar om. Har du verkligen inte förstått det än?! Ty jag misstänker att du är samma Anonym som skrev kommentaren den 15 januari klockan 8:31.

   Radera
  4. Alltså Magnus Johansson. Som du kanske inte vet skiljer man på två sorters insändare i samhället.Det ena är att man är anonym och skriver under pseudonym. Eller också står man för sina åsikter och talar om klart och tydligt vem man är och skriver under sitt namn, vilket är mer respekterat.Att skriva under ett anonymt namn som "Magnus Johansson" eller pseudonymen "anonym" har samma värde i detta fall. Den tredje ståndpunkten som du hävdar skulle finnas något värde i att skriva under igenkänd pseudonym för att du ska veta vad denna person tidigare har haft för åsikter. Fullständigt ointressant skulle jag vilja säga. Oavsett vem eller vilka det är som tycker så kan ju du uttrycka dina åsikter i sakfrågan oavsett om det är en person eller flera olika som ger uttryck för någon åsikt i en viss riktning. Men det är tydligen ett problem för dig.Det blir också svårare, vilket du inte tycks gilla att kunna gå på med hånfulla personangrepp i en lätt arrogant ton på en viss signatur, vilket du verkar ha en slags förkärlek till framför allt med att citera inte sällan med tillägget typ ha ha ha Och visa på hur värdelös dennes åsikter alltid är jämfört med ditt tyckande Det tycks att du är en Nisse, som saknar självinsikt och som besitter ett enormt stort självhävdelsebehov att just få hävda dig på andra människors bekostnad är ditt signum och skänker dig antagligen stor tillfredsställelse. Och det är väl troligen den egentliga underliggande orsaken till att du retar dig på att människor uttrycker åsikter under en och samma signatur. Respektera person eller personers åsikter och bry dig inte så mycket om vem som uttrycker vad. Det handlar till syvende och sist om att bemöta sakfrågorna och inte person. Lär dig skilja på det.

   Radera
  5. Anonym: "Att skriva under ett anonymt namn som "Magnus Johansson" eller pseudonymen "anonym" har samma värde i detta fall."

   Nej, det har det inte. För det första finns det inget anonymt med att skriva under sitt riktiga namn; för det andra visar du ännu en gång att du inte har förstått min kritik. Gå tillbaka till tidigare kommentarer och ordväxlingar i denna spalt så kanske du kommer att förstå.

   "Den tredje ståndpunkten som du hävdar skulle finnas något värde i att skriva under igenkänd pseudonym för att du ska veta vad denna person tidigare har haft för åsikter. Fullständigt ointressant skulle jag vilja säga."

   Helt fel igen, Anonym. Den som skriver under "Anonym" visar inget intresse av att stå för sina ord. Skulle en kommentator uttrycka sig dåligt eller skriva något riktigt dumt i en kommentar som Anonym är det lätt för vederbörande att komma undan eftersom det bara är att låtsas som att det var en annan anonym som skrev det dåliga inlägget. Det är således ärkefegisarnas och diskussionsmarodörernas egen metod att skriva under Anonym.

   "Det blir också svårare, vilket du inte tycks gilla att kunna gå på med hånfulla personangrepp i en lätt arrogant ton på en viss signatur, [...]"

   Vilken signatur ("Anonym" är ingen signatur) har jag gått på med hånfulla personangrepp? Vet du alls vad ett personangrepp är? Ett exempel på personangrepp är det du skriver:

   "Det tycks att du är en Nisse, som saknar självinsikt och som besitter ett enormt stort självhävdelsebehov att just få hävda dig på andra människors bekostnad är ditt signum och skänker dig antagligen stor tillfredsställelse. Och det är väl troligen den egentliga underliggande orsaken till att du retar dig på att människor uttrycker åsikter under en och samma signatur."

   Radera
  6. ja du tycks ju vara stolt över att dina åsikter under Pseudonymen Magnus Johansson registreras av SÄPO, he he he

   Radera
  7. Jo Anonym är en signatur som Sven Anér har sett till att den kan användas av många. Bra så

   Radera
  8. Anonym: "ja du tycks ju vara stolt över att dina åsikter under Pseudonymen Magnus Johansson registreras av SÄPO, he he he"

   Ha, ha, ha! Har inte du heller förstått att Magnus Johansson inte är en pseudonym?! Varför vimlar det av anonyma papphuvuden här?

   Anonym: "Jo Anonym är en signatur som Sven Anér har sett till att den kan användas av många."

   Sven Anér har nog inte lagt ner så noggrannt övervägande just på den saken. Han körde nog bara med standardinställningarna för Blogspot.

   Radera
 43. Lisbeth pekade inte ut Pettersson i det tidiga skedet, samt så har ju Polisen förfalskat telefonavlyssningar för att framställa att det skulle vara Pettersson och det finns väl inga trovärdiga vittnen heller till att det skulle vara Pettersson även dessa ska ha kommit in i ett sent skede.
  Annars tror jag på ditt skriveri om oärliga Säpo.Inlägget som gjordes 21 januari 2013 02:30.
  Hurvida Dekorimamannen är Anti Avsan eller itne skulle lätt kunnat ordnats med FRA då dom spelar in det som sägs i etern, varför har vi inte fått höra nåt om det? enligt Ulf Lingärde så var ju 2 höga chefer inom FRA med och planerade Olof Palmes Mord, är det därför vi aldrig fått höra om FRA:s inspelning under Mordnatten? Man skulle lätt kunnat identifiera alla som under natten pratat i radio via deras röst, en röst är som ett fingeravtryck.

  SvaraRadera
 44. Ni som nu säger att Säpo spåret visste blivit utrett och tror att Polisen försöker lösa Mordet.

  Till er vill jag ställa en fråga varför har inte FRA i såna fall på Säpos begäran identifierat rösterna som pratar i walkie talkie under Mordnatten??????

  Palmegruppen finns bara kvar för tysta alla som vet något om Mordet.
  Precis som man tystade Håkan Ingerwald.
  Möjligen oärliga Säpo som står för detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gör så här Anonym, nästa gång du skriver en kommentar: Välj alternativet "Namn/webbadress" i rullgardinslistan "Svara som". Fyll i önskat namn (riktigt namn, pseudonym eller signatur) och lämna fältet "Webbadress" tomt. Klicka på fortsätt för att publicera din kommentar.

   Radera
 45. Kan vi inte alla som skriver här vara helt överns om att Christer är ej mördaren liksom Palmegruppens usla mordutredning? Det är ju poliserna själva som mördat OLOF. Anti Avsan vet vem som döda OP, men han håller tyst..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Olof Hassel hävdar fortfarande att Christer Pettersson är mördaren så alla här kan inte vara överens om att Christer inte är mördaren.

   Har du, Uffe, besökt Anti Avsans blogg någon gång? Vad tror du händer om man frågar Avsan om vem som mördade Olof Palme?

   Radera
 46. Magnus Johansson jag har besökt Avsans blogg och har ställt några frågor dock ej om AA inblandning i mordet. Mina frågor kommer ej fram!!! Tydligen ska man bara ha frågor som passar Herr Avsan. Killen har pekats ut i en hel bok utan att han kommenterar det säger allt va? Avsan tillhörde en polisgrupp som kallades för basebolligan där hatet mot Palme var brutalt. Man kanske skulle skicka en fråga till Herr Avsan om mordet, AA svarar inte ändå

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Mina frågor kommer ej fram!!! Tydligen ska man bara ha frågor som passar Herr Avsan."

   Dina frågor kom nog fram i den meningen att Avsan såg dem, men han var väl inte intresserad av att publicera dem på bloggen. Till skillnad från Sven Anér så ser nog Anti Avsan till att moderera kommentarerna på sin blogg. Frågorna berörde väl någon obekväm sanning och då brukar politiker och journalister lämna dem utan åtgärd. Jag skrev en kommentar på Avsans blogg om Barack Obama, och den kommentaren publicerades faktiskt, trots att jag nämnde att Obama är olaglig som USA:s president. Det brukar vara "locket på" från politiker och journalister när den frågan kommer upp, men Anti Avsan publicerade den i alla fall. Sedan skrev jag en kommentar till hans artikel "Skärpta straff för unga lagöverträdare" där jag kritiserade moderaterna för deras alkoholliberala politik som alstrar nya unga lagöverträdare; den kommentaren ville inte Avsan publicera. Han har nyligen skrivit en artikel som handlar om polisen. Ska nog pröva att få igång en diskussion om den. Pröva gärna att kommentera den du också, Uffe.

   Radera
  2. Hörde att denna bloggen fanns.UFFE det tycker jag du ska göra, skicka en fråga om mordet till AA! Att han har blivit utpekad i en hel bok säger ingenting om AA utan om Sven Anér. Läser man den boken så inser de flesta som seriöst engagerat sig i Palmemordets gåta att i princip inget stämmer. Det är inte verklighet eftersom han inte har blivit utpekad av de finska kvinnorna. Både AA, polisen, de finska kvinnorna vet detta, de pekade aldrig ut honom!

   Radera
  3. Anonymtomte: "UFFE det tycker jag du ska göra, skicka en fråga om mordet till AA!"

   Är du själv för feg för att göra det?

   Radera
 47. Magnus Johansson borde inte våran statsminster känna till rykten om denna man? Liksom fru Ask. Men dom kanske inte bryr sig om vem som sköt Op till döds? Har för mig att jag har mailat till fru Ask för något år sedan om denna man men jag fick inget!!! svar av Ask...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag brukade också försöka skriva till politiker om flera stora massmediala lögner, men de få gånger jag fick svar var de så bleka att jag efter en tid insåg det meningslösa i att fortsätta.

   Jag tror statsministern och justitieministern känner till vem som mördade Olof Palme även om mördaren inte heter Anti Avsan. Jag trodde under lång tid att våra svenska ministrar och politiska toppar var okunniga om en en massa världspolitiskt taskspel, men jag har de senaste åren alltmer övertygats av John F Kennedys ord från 1961 om en "monolitisk och hänsynslös konspiration". Det är verkligen en förskräcklig värld som tonar fram.

   Radera
  2. Jag tror inte att de vet med bestämdhet vem eller vilka som låg bakom .Men att de hjälpte sannolikt till att mörka allt som pekade in mot SÄPO. Det hade satt hela regeringen i gungning.

   Radera
 48. För övrigt
  Olof Palmes statssekreterare var Ulf Dahlsten. Det var också han som ansvarade för Olof Palmes säkerhet och övriga statsråd och gav SÄPO instruktioner hur det skulle skötas. Han fick enligt uppgift meddelandet 30 minuter efter mordet av socialdemokraternas pressekreterare Lindström via telefon att Palme blivit skjuten och fick i samma veva uppgav han av SÄPO att palme var död. Det säger han till Lindström. Men det innebär om inte Dahlsten hade flera telefoner att han fått meddelandet av SÄPO tidigare.Anmärkningsvärt. Han begav sig omg till regeringskansliet Rosenbad och anlände ungefär samtidigt som pressekreterare Lindström. De var de första som anlände dit och börjar ringa upp statsråden. Dahlstens fru heter Kerstin Nibleus, hon var statssekreterare åt vice statsminister Ingvar Carlsson. Paret Dahlsten/Nibbleus var nära vänner till Lisbeth och Olof Palme privat. Nu ställer jag frågan om Dahlsten drog iväg till Rosenbad är det då inte troligt att hans fru begav sig till Sabbatsberg
  för att stödja Lisbeth? De var ju goda vänner. Och vad jag vill säga är att det är mycket troligt att det just är Kerstin Nibleus på den bild som diskuterats med den mystiska kappan ni vet, att det är just Kerstin Nibleus som anländer i polisbil till Sabb. just den frisyren lite kortare upptill och hårflikarna som går ner på sidan, just den frisyren har Nibleus alltid haft och stämmer med personen på den bilden mycket väl, tom bättre än Lisbet Palme. Men det intressanta är att stämmer tiden när fotot togs så har Dahlsten fått beskedet från SÄPO betydligt tidigare än vad han själv har uppgivit.Och hade han inte flera telefoner så kanske han fick meddelandet via tex kommunikationsradio typ walkie talkie. Anmärkningsvärt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ta en pseudonym om du inte vågar skriva under ditt riktiga namn!

   Radera
  2. Vem fan vet om du skriver under ditt riktiga namn? Verifiera det i stället eller håll truten.
   Citat debattinlägg:
   Anonym: "Att skriva under ett anonymt namn som "Magnus Johansson" eller pseudonymen "anonym" har samma värde i detta fall."

   Nej, det har det inte. För det första finns det inget anonymt med att skriva under sitt riktiga namn; för det andra visar du ännu en gång att du inte har förstått min kritik. Gå tillbaka till tidigare kommentarer och ordväxlingar i denna spalt så kanske du kommer att förstå.

   "Den tredje ståndpunkten som du hävdar skulle finnas något värde i att skriva under igenkänd pseudonym för att du ska veta vad denna person tidigare har haft för åsikter. Fullständigt ointressant skulle jag vilja säga."

   Helt fel igen, Anonym. Den som skriver under "Anonym" visar inget intresse av att stå för sina ord. Skulle en kommentator uttrycka sig dåligt eller skriva något riktigt dumt i en kommentar som Anonym är det lätt för vederbörande att komma undan eftersom det bara är att låtsas som att det var en annan anonym som skrev det dåliga inlägget. Det är således ärkefegisarnas och diskussionsmarodörernas egen metod att skriva under Anonym.

   "Det blir också svårare, vilket du inte tycks gilla att kunna gå på med hånfulla personangrepp i en lätt arrogant ton på en viss signatur, [...]"

   Vilken signatur ("Anonym" är ingen signatur) har jag gått på med hånfulla personangrepp? Vet du alls vad ett personangrepp är? Ett exempel på personangrepp är det du skriver:

   "Det tycks att du är en Nisse, som saknar självinsikt och som besitter ett enormt stort självhävdelsebehov att just få hävda dig på andra människors bekostnad är ditt signum och skänker dig antagligen stor tillfredsställelse. Och det är väl troligen den egentliga underliggande orsaken till att du retar dig på att människor uttrycker åsikter under en och samma signatur."

   Radera
  3. Komma undan? Har du inte fattat att det är sakfrågor man diskuterar helt fritt oavsett vem som tycker vad.

   Radera
  4. Anonym: "Vem fan vet om du skriver under ditt riktiga namn? Verifiera det i stället eller håll truten."

   Hyfsa till språket och ta en pseudonym! Med pseudonym skulle du inte vilja skämma ut dig som du gör just nu. Fråga t.ex. Stig Olsson (www.cyberliv.se) om han vet vad jag heter.

   Radera
  5. Har hans åsikter också blivitregistrerade av SÄPO?

   Radera
  6. Ta en pseudonym så ska jag svara på frågan. (Du är väl emellertid förmodligen för feg för det.)

   Radera
  7. Anonym: "Komma undan? Har du inte fattat att det är sakfrågor man diskuterar helt fritt oavsett vem som tycker vad."

   Sakfrågorna vinner mycket på att diskussionen görs tydlig. Har du inte förstått det?

   Radera
  8. Under flera år har denna debattsida fungerat alldeles utmärkt där 99% skriver under signaturen Anonym. Om du nu inte trivs med den saken så ska du väl inte vara på dessa sidor.
   Sitta här och beklaga dig som någon slags Besserwisser och höja dig själv till skyarna för att du skriver under det anonyma namnet Magnus Johansson och tala om hur 99% av skribenterna ska göra enligt din modell. Passar det inte så dra.

   Radera
  9. Anonym: "Under flera år har denna debattsida fungerat alldeles utmärkt där 99% skriver under signaturen Anonym."

   Om 99 % av kommentatorerna skriver under Anonym är det ett övertydligt tecken på att kommentatorerna inte är mycket att ha. Vilka är ni egentligen? Är ni idel drogmissbrukare och kriminella?

   "Om du nu inte trivs med den saken så ska du väl inte vara på dessa sidor."

   Varför är inte Sven Anérs blogg värd bättre kommentatorer än du och alla andra Anonym? Det är mycket märkligt att Sven nöjer sig med så undermålig standard på sina kommentatorer.

   "Sitta här och beklaga dig som någon slags Besserwisser och höja dig själv till skyarna [...]"

   Var har jag höjt mig själv till skyarna?

   "Passar det inte så dra."

   Varför ska jag och de andra riktiga namnen, pseudonymerna och signaturerna anpassa oss till er låga nivå? Är det inte ni diskussionsmarodörer som bordde ha vett att dra för sakens skull? Utredningen av mordet på Olof Palme tjänar inte på att det befolkas av typer som inte törs stå för sitt ord.

   Radera
 49. Nån från Säpo har ju ljugit hela tiden bla om det här att Palme avsade sig Livvaktsskydd, det har ju framkommit nu på senare år att det inte är sant.Olof Palme ville visste ha livvaktsskydd.

  Expressen idag.GW och Inga Britt Ahlenius som förut satt med i Palme kommissionen instämmer med GW att Polisspåret aldrig är utrett haha det har ju Sven Aner sagt hela tiden.

  Gw säger oxå att Krille ej är mördaren.
  Det har Sven Aner oxå sagt i ganska många år nu.

  Samt så skulle Skäpo lätt kunnat identifiera Walkie Talkie männen med hjälp av FRA:s inspelning från Mordnatten, detta har heller inte gjorts varför?
  Ska Palmegruppen titta på det idag kanske (skratt) dom har ju bara haft 26år på sig haha.

  Man skulle alltså lätt kunnat identifiera dessa så kalalde walkie talkie män och vem det var som talade i radion vid Dekorimma som dom 2 finska flickrona pratade med.
  Men jag vart förvånad Expressen nämner dom 2 finska flickorna i tidningen, det börjar ta sig.
  Kanske att Expressen snart får tbx mitt förtroende.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ta en pseudonym! Du riskerar annars att blandas samman med Anonym 21 januari, 17:46.

   Radera
  2. Gör du det också så slipper du blandas ihop med ca 18000 till som heter Magnus Johansson i detta land.

   Radera
 50. Anonym: "Gör du det också så slipper du blandas ihop med ca 18000 till som heter Magnus Johansson i detta land."

  Hur många fler Magnus Johansson finns det på Sven Anérs blogg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det vore förjävligt om det fanns två.
   Men det är glädjande att du har fattat att det är Sven Anérs blogg. Tycker du inte att du också borde respektera de premisser han satt upp för denna sida som 99% har anamma ? Nämligen rätten och möjligheten att folk kan skriva under en och samma signatur oavsett vad du anser om det.

   Radera
  2. Då har du alltså förstått att jag går att identifiera i diskussionen här, medan det inte går att identifiera dig. Du är uppenbarligen således och sannolikt för feg för att våga stå för ditt ord med ens en signatur eller pseudonym.

   "Tycker du inte att du också borde respektera de premisser han satt upp för denna sida som 99% har anamma ?"

   Sven har antagligen inte satt upp några medvetna premisser för denna blogg; han har förmodligen bara använt Blogspots standardinställningar utan vidare överväganden. Att ha långa diskussioner mellan ett otal Anonym inser ett litet barn att det inte är speciellt konstruktivt. Otroligt, att det finns så många anonyma papphuvuden här som inte förstår det!

   Radera
  3. Du verkar ju vara ganska ensam att ha den åsikten eftersom en stor majoritet skriver under den gemensamma signaturen Anonym.
   Sir Sven Anér hade säkerligen haft möjlighet att ändra om han eller de som följer hans blogginlägg och gärna kommenterar vad han skriver inte varit nöjda med hur kommentarsfälten är utformade under alla åren bloggen har funnits.

   Radera
  4. Anonym: "Du verkar ju vara ganska ensam att ha den åsikten eftersom en stor majoritet skriver under den gemensamma signaturen Anonym."

   Menar du att du är så stupid att du stödjer dig på argumentationsfelet argumentum ad numerum?

   Anonym: "Sir Sven Anér hade säkerligen haft möjlighet att ändra om han eller de som följer hans blogginlägg och gärna kommenterar vad han skriver inte varit nöjda med hur kommentarsfälten är utformade under alla åren bloggen har funnits."

   Sven Anér läser nog inte kommentarerna. Gör han det ändå får han gärna motivera varför han tycker kommentarsspalten ska vara ett tillhåll för hopplösa fegisar och diskussionsmarodörer.

   Radera
 51. Ja denna Magnus Johansson käftar om namn hela tiden men han kommer ingenvart.
  Men du ska ha Tack som försöker prata han till rätta att ett namn är inte särskilt mycket värt, undra bara om han fattar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, det blir ju till slut tröttsamt att läsa hans tjafs om signaturer i var och vartannat inlägg etc. jag kan läsa han som skriver under magnus Johansson och tycka det emellanåt är intressant men det är så onödigt att hålla på och klaga på 99% av skribenternas anonymitet.
   Kom igen nu magnus Johansson din signatur tjatiga jävel så löser vi palmemordet istället.

   Radera
  2. Ursäkta Magnus Johansson, men Lider du inte av ett Kontrollbehov? som genomskådats av dessa Bloggskribenter?Dina Intensioner kan rent spontant vara lovvärda, men vid eftertanke,försöker du komma åt dem som här spontant uttrycker sin uppfattning, på denna blogg, och vill ha dem att framträda med sina namn?Du försöker att genomdriva, av personliga skäl, en, från din sida sett,en personlig kontroll över dessa.En form av åsiktsregistrering.

   Radera
  3. Anonym: "Ja denna Magnus Johansson käftar om namn hela tiden men han kommer ingenvart."

   Du har med den kommentaren visat att du inte förstått vad detta handlar om. Bara ett papphuvud tror att jag inte kommit någon vart.

   Radera
  4. Anonym: "Ursäkta Magnus Johansson, men Lider du inte av ett Kontrollbehov? som genomskådats av dessa Bloggskribenter?"

   Dessa som du kallar bloggskribenter är bara bloggkommentatorer och de har inte genomskådat mycket; förmodligen ingen av dem har kapacitet att driva en egen blogg.

   "Dina Intensioner kan rent spontant vara lovvärda, men vid eftertanke,försöker du komma åt dem som här spontant uttrycker sin uppfattning, på denna blogg, och vill ha dem att framträda med sina namn?"

   Nej, se mina tidigare kommentarer angående varför det är viktigt med deltagare som går att identifiera i en diskussion.

   "Du försöker att genomdriva, av personliga skäl, en, från din sida sett,en personlig kontroll över dessa.En form av åsiktsregistrering."

   Kan man inte stå för de åsikter man uttryckt på en och samma blogg är man en hopplös smörklick i en stekpanna som inget har i diskussioner att göra.

   Radera
 52. Anonym: "Tack, det blir ju till slut tröttsamt att läsa hans tjafs om signaturer i var och vartannat inlägg etc. jag kan läsa han som skriver under magnus Johansson och tycka det emellanåt är intressant men det är så onödigt att hålla på och klaga på 99% av skribenternas anonymitet.
  Kom igen nu magnus Johansson din signatur tjatiga jävel så löser vi palmemordet istället."

  Med denna intellektuella nivå på kommentarerna är det ändå förståeligt att du inte vill att det ska vara möjligt att identifiera dig ens här på Svens blogg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart att nu löser vi Palmemordet är sagt med glimten i ögat, men det kanske är bäst att tala om innan. Lägg ner det här tramset nu. Om du vill vara på ett forum där alla har en personlig signatur kan jag rekommendera Flashback

   Radera
  2. Förklara varför det är trams att kunna följa en diskussion och att deltagarna vågar stå för sina ord! Flashback! Det är inte mycket att ha.

   Radera
 53. Det är inte det saken handlar om. Kritiken till dig är att du inte respekterar den stora majoritetens vilja.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svara på frågan istället för att prata strunt.

   Radera
  2. Förlåt men jag kan inte låta bli att reflektera över den av er förda resonemang. Kan inte Magnus Johansson svara på om han respekterar "den stora majoritetens vilja" på denna blogg?

   Radera
  3. Vilken "stora majoritet"? Hur kan man veta att det är fler personer bakom Anonym än alla namn, pseudonymer och signaturer?

   Radera
 54. Jag har aldrig haft ett behov att få reda på vilka som skriver här.
  Magnus borde syssla med ta reda på vilka inom Polisen och Säpo som ordnade med Mordet, istället för ägna sig åt åsikts registrering.
  Eller ta fram det FRA har spelat in under Mordnatten så vi kan identifiera vem som är Dekorimannen, men jag vet redan vem det är men så vi kan få tyst på er som tvivlar tänkte jag och så kan vi få reda på vilka resten är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du hade läst och förstått det jag skrivit hade du inte behövt säga så korkade saker.

   Anonym: "[...] men jag vet redan vem det är [...]"

   Ha, ha, ha! Du törs ju inte ens använda en pseudonym, så vem ska du lura i att du vet vem det är? Någon annan Anonym?

   Radera
  2. ha ha ha skratta bäst som skratta sist.
   Dekorima mannens namn är Magnus Johansson.
   Eftersom det finns 20.000 som heter Magnus Johansson så lär han förbli anonym. pistolen han använde var en Magnanus357

   Radera
  3. Anonymtomte: "Dekorima mannens namn är Magnus Johansson."

   Vilka är dina bevis på det? (Undvik särskrivningar i ditt svar.)

   Radera
 55. Jag är Palmes mördare!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skrev tidigare vill jag inte att hans namn nämns. Det är inte troligt att han skriver här. Han är inte så mycket för datorer och jag tror inte han har internet. Men han eller andra kan råka se namnet i samband med Palmemordet. Ska Tom sätta upp något på internet, som en hemsida, så skulle han nog betala någon han har fått kontakt med på krogen för att göra det.

   Radera
  2. Varför skriver du om honom då? Hans signalement stämmer mycket dåligt in på vad vittnen sett, tex längd...

   Radera
 56. Det här handlar om Sydafrikaspåret.
  Kommissarie Kjellberg arbetade för Sanningskommissionen Sydafrika 1996–1999 och förhörde en agent som föddes Leon van der Westhuizen, bytte namn till Henry William Bacon när han adopterades av den svenska missionären Aina Amanda Eriksson, bytte igen till Nicho Esslin och kallade sig Nigel Barnett när han greps i Moçambique.
  Barnett hade kapacitet att utföra mordet – det hade knappast varit hans första. Han hade kopplingar till DCC, hade spelat in radiointervjuer med vittnen i Palmeutredningen, kunde lite svenska, hade varit i Stockholm flera gånger och talade enligt ett lögndetektortest inte sanning när han nekade till att ha varit inblandad i mordet.
  Vad hade då Barnett i sitt bankfack i Durban förutom falska pass? När Jan-Åke Kjellberg efter två dagars byråkratisk strid fick öppna det, slog hjärtat dubbelslag när han fann en Smith & Wesson .357 Magnum – alltså samma typ som Palme sköts med!
  Den sensationella uppgiften verkar inga svenska tidningar ha skrivit om tidigare. Kjellberg fick inte närvara när revolvern provsköts, men fick beskedet att det inte var mordvapnet. Och där slutar spåren.
  Nigel Barnett frigavs plötsligt och Magnumrevolvern försvann.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket intressant, jag känner till historien.
   Kjellberg bor i Skövde och är polis i Göteborg numera.Ovanstående berättade han under ett föredrag.Inspelningen agenten hade när han greps I Mocambique var faktiskt radiointervju med finskorna som påstått frågat den s.k Dekorima-mannen om klockan.
   Möjligen var det planterad desinformation av
   Sydafrikas underrättelsetjänst som han bevisligen jobbade för. Men det kan också finnas andra förklaringar. Men jag håller på det först nämnda.

   Radera
  2. Intressant.
   Om jag inte missminner mig så började Sydfrikas förre säkerhetschef De Clerk inför domstol att bluddra om att han hade uppgifter om Palememordet.
   Snabbt som ögat åkte förre polischefen Tommy Lindstöm, som journalist för Expressen, ner till Sydafrika. Efter det höll De Clerk käften.
   Relevans för Palmemordet? Ingen aning. Men den gamla regimen i Sydaftika bör ha känt till Sveriges stöd till ANC och kan mycket väl ha trott att kapade man av huvudet så skulle resten falla in i leden.

   Radera
  3. Sverige var det land i världen som ekonomiskt stöttade ANC mest av alla länder. Högst upp på barrikaderna stod Palme. Palme var den vita apartheidregimens största fiende.

   Radera
 57. Anonym: "[...] en Smith & Wesson .357 Magnum – alltså samma typ som Palme sköts med!"

  Det är inte alls säkert att det var en Smith & Wesson som Palme sköts med. Till och med Leif G W törs yppa det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej men det ena är inte troligare än det andra. Sydafrikanska säkerhetstjänsten använde som en parantes även Ruger. Dessutom har polisen ljugit, för denna Magnum 357 har aldrig provskjutits. Den försvann under flygningen från Sydafrika. Bara en sådan sak.

   Radera
  2. Magnum 357:an försvann alltså under transporten med flyg från Sydafrika till Stockholm. Men hela historien är tydligen nertystad.

   Radera
 58. "Magnus borde syssla med ta reda på vilka inom Polisen och Säpo som ordnade med Mordet, istället för ägna sig åt åsikts registrering."

  Jag tar bara den här kommentaren som exempel. Försök att förstå att om ni inte använder er av en VPN server och använder er av en unik Webbläsare så är ni bara anonyma för de som läser den här bloggen, inte för de som ni verkligen vill vara anonyma från. De ser eran IP utan det minsta problem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för hjälpen, Sven Axelrod, men jag tror inte anonyma papphuvuden förstår vad du skriver till dem.

   Radera
 59. Som GW säger krille har aldrig ingen Pistol vana.
  Däremot finns det andra som har det bla dessa herrar som va medlemmar i sth Pistolskytteförening.
  Bircham vart ju tillfrågad att va mördare just för att han är en duktig skytt och har vana med gevär/pistoler.
  Se bara på Anna Lindhs mördare han va långt ifrån nån alkis, se på den killen i Bulgarien som försökte skjuta en Politiker, det va en stor tränad buse, säkert med steroider i kroppen, Krister är nog den sista man skulle ta för mördare om man gjorde en gärningsmannaprofil.
  GW måste bygga sina teorier på en film, men GW vet ganska säkert hur allt har gått till men han måste gå försiktigt fram ganska smart det här med filem ändå för som PalmeÅklagare Kerstin Skarp säger hon vill inte kommentera en film haha.
  Det är så många som jobbat med Mordet och inte gjort sitt jobb som bla Kerstin Skarp då måste GW gå väldigt försiktigt fram.
  Journalisten som hoppar som GW skriver om kan man ta för att vara Ingvar heimer privatspanaren som blir Mördad efter att Hans ölvebro har gett honom ordet att ge fan i Lisbeth, Ingvar dör strax efter att han lade ut mötesscenariot.
  Om mördaren tar den vägen som GW säger via Stureplan, då börjar jag koppla detta med dessa 2 herrar som åkte buss alltså Pitz och leif.
  Precis som GW säger Linds mördare knallade bara från platsen sen tog han taxi.
  Mördaren kan alltså mycket väl ha åkt buss eller taxi.Tunnelbanan är inte troligt där finns kameror och inte ens Annas mördare tog tunnelbanan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Syftet med en film som till stora delar bygger på ett möjligt verkligt scenario är att slippa bli åtalad för förtal, samtidigt uppmärksamma media som i sin tur skapar press på Palmeutredningen, som sätter taggarna utåt så fort de får höra om polisen kan vara inblandad. Smart tänkt.

   Radera
 60. Jag bara undrar vart tog fiilmerna från övervaknigskamerorna vägen från Vårby tunnelbanestation när Ingvar Heimer mördades?
  Polisen säger det går inte säga det va Mord.Visa filmerna från övervakningskamerorna så får vi svart på vitt.
  Samt vad fanns på kidnappade Håkan Ingerwalds egna kameror som bevakade hans hus?

  Samt var finns inspelningen från FRA under Olof Palmes Mordnatt?
  Man skulle alltså lätt kunna få reda på vilka som är dessa walkie talkie män i alla fall om det var Säpo och Polismän.

  SvaraRadera
 61. Faktum är ju att dom finska flickorna har pekat ut Avsan som dekorimaman... Varför ska dom ljuga för i en sån alvarlig grej? Dom riskerar ju sina egna liv när dom pekar ut AA. Sen som det är AA som är mördaren låter jag vara osagt men AA var där på plats minuterna innan skotten föll. AA vet mycket väl vem som stod där. Jag hoppas innerligt att någon träder fram o talar om vet det var.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan finnas flera skäl att ljuga.Tex.Fått bra betalt av en underättelsetjänst som haft intresse av att plantera ett desinformationsspår för att förleda utredningen.Typiska för ett sånt spår är ofta att de är lite för bra för att vara sann.
   Helt klart uppfyller deras berättelse alla kriterier för ett klassiskt desinformationsspår.
   Men just att det finns tyder på att det var en lands säkerhetsorganisation som låg bakom. troligen Sydafrika i samarbete med SÄPO och andra högerextremistiska fraktioner inom polis och militär.

   Radera
  2. Uffe, jag skrev en kommentar på Anti Avsans blogg igår men han publicerade den inte. Jag efterfrågade ett klargörande i artikeln om polisen av ett av Antis kryptiska uttalanden, men det var tydligen inte så intressant enligt den gamle "basebollpolisen". Han verkar lika lite intresserad av en dialog med sina läsare som Sven Anér.

   Radera
  3. Kommissarie Kjellberg arbetade för Sanningskommissionen Sydafrika 1996–1999 och förhörde en agent som föddes Leon van der Westhuizen, bytte namn till Henry William Bacon när han adopterades av den svenska missionären Aina Amanda Eriksson, bytte igen till Nicho Esslin och kallade sig Nigel Barnett när han greps i Moçambique.
   Barnett hade kapacitet att utföra mordet – det hade knappast varit hans första. Han hade kopplingar till DCC, hade spelat in radiointervjuer med vittnen i Palmeutredningen, kunde lite svenska, hade varit i Stockholm flera gånger och talade enligt ett lögndetektortest inte sanning när han nekade till att ha varit inblandad i mordet.
   Radio intrevjuen var de två finskornas berättelse om den s.k Dekorimannen.

   Radera
  4. Vad hade då Barnett i sitt bankfack i Durban förutom falska pass? När Jan-Åke Kjellberg efter två dagars byråkratisk strid fick öppna det, slog hjärtat dubbelslag när han fann en Smith & Wesson .357 Magnum – alltså samma typ som Palme sköts med!
   Den sensationella uppgiften verkar inga svenska tidningar ha skrivit om tidigare. Kjellberg fick inte närvara när revolvern provsköts, men fick beskedet att det inte var mordvapnet. Och där slutar spåren.
   Nigel Barnett frigavs plötsligt och Magnumrevolvern försvann.

   Radera
  5. Intervju med Stig Edqvist 14 feb 2010 HD.reporter Ulf Christiansson

   Stig Edqvist är sedan drygt 12 år chef för Palmeutredningen och har rimligen ett av de mest hopplösa polisuppdragen i Sverige.

   — Det är så svårt att försöka beskriva den här utredningen. Jag hade jobbat med mord i 20 år innan jag tog över Palmeutredningen och jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig hur det skulle vara.

   Han försöker ändå ge en bild, med siffror.

   — När Olof Palme mördades fanns han på 22 dödslistor runt om i världen. Vi har fått 130 erkännanden, vi har 300 hyllmeter handlingar, kulorna som sköts mot paret Palme kom från ett parti om 73 000 kulor... som vi har spårat.

   Palmespanarna har också letat upp och provskjutit samtliga 500 tänkbara revolvrar som fanns i Sverige vid den tiden. Nästan.

   — Vi saknar två. Den ena stals från regissören Arne Sucksdorffs hem 1977, den andre försvann under en flygning mellan Sydafrika och Sverige.
   Här försäger sig Stig Edqvist. Uppgiften tidigare har varit att pistolen försvann efter provskjutningen men den försvann alltså under flygtransporten mellan Sydafrika och Sverige och då är det den pistolen som hittades i den sydafrikanska agentens "Barnetts" bankfack. jag anser att det här är ett av de absolut hetaste tipset och det visar också hur polisen har mörkat historien, men Edqvist senare försa sig långt senare. Ingen tidning har gjort kopplingen och skrivit om det här. Detta är stekhett och ett fall för Sven Anér att kolla upp.

   Radera
 62. Mycket Vag Dag22 januari 2013 09:34

  "inte vill att det ska vara möjligt att identifiera dig ens här på Svens blogg"

  Vad betyder detta? Finns det ett mervärde om man är identifierbar. Jag trodde idén med signaturer skulle vara att det är enklare att kommentera enskilda inlägg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns ett mervärde om man är identifierbar i en diskussion. Jag misstänker att du, liksom många andra här, förväxlar identifierbarheten i en diskussion med anonymiteten utanför den och att ni därför inte förstår vad min kritik handlar om.

   Sedan vore det ju lämpligt om du inte använde en pseudonym som är så lika Dag Vags. Använd lite fantasi.

   Radera
 63. Från ExpressenTV
  http://www.youtube.com/watch?v=FDzDeZV0_e8

  Jag tror att orsaken till att Leif GW inte tror på Christer Pettersson som mördaren finns att finna i slutet på den här genomgången av mordet. Det som han kallar vittne ett, och som såg mördaren och kännde (till) Pettersson, och som inte pekar ut Pettersson Tvärtom utesluter vittnet honom som den person som sprang uppför trapporna. Ett vittne som känner förövaren slår ut ett vittne som aldrig har sett förövaren tidigare.
  Expressens genomgång är ungefär densamma som Leif GW gjorde i Veckans Brott, fast då ihop med gräddbullen. Vad hon nu heter

  SvaraRadera
 64. Magnus Johansson jag skrev nyss ett inlägg på Avsan blogg det gällde mordet På PALME. Jag anklaga inte honom för att döda OP men jag fråga om AA om han vet vem möradaren är och vem som låg bakom mordet och fråga var hatet mot OP kom? OP var ju bara en statsminster o ingen polischef. Men AA kommer ej att ta in mitt inlägg jag vet det, för Avsan svarar bara på frågor som passar honom!! Vet du vad AA förra kollegor gör i dag jag tänker på Leif Thell o Tomas Plitz? LT o TP var mycket brutala som poliser på 80 talet.

  SvaraRadera
 65. Uffe: "[...] Avsan svarar bara på frågor som passar honom!!"

  Visst är det så. Han är en genomsnittlig politiker.

  Uffe: "Vet du vad AA förra kollegor gör i dag jag tänker på Leif Thell o Tomas Plitz?"

  Nej, ingen aning. Det finns två Leif Thell på eniro.se, en i Malmö och en i Stenstorp i Västergötland. Ixquicks telefonkatalog ger ytterligare två, en i Falkenberg och en i Kolsva i Västmanland. Thomas Piltz kan jag inte hitta alls. Är Thomas Piltz släkt med teologen Anders Piltz i Lund, han som ofta är med i massmedia när det handlar om religion?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, i Ixquicks telefonkatalog finns två Thomas Piltz, en i Stockholm och en i Bromma.

   Radera
 66. Magnus Johansson sist jag läste om Plitz då var han fortfarande polis trots allt han och Basebolligan gjort för hemska grejer. Har för mig att Plitz o Thell vart anklagade för den brutala misshandel på den Hemlöse Rolf Marsholv så att denna man avled några dagar senare, men Thell o Plitz gick fria, dom 2 sa att RM hade ramlat i förhörsrummet!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, jag har läst om den incidenten. Det går ju dock att slå sig ganska rejält i ett förhörsrum också:

   http://www.youtube.com/watch?v=U1VmGjJJFrc

   Stäng gärna av ljudet på videon.

   Radera
 67. Jag vill inte vara petig men jag tror att L.T. stavas utan h.

  Tauno of Finland

  SvaraRadera
 68. Rolf Machnov hette han som blev dödad och inget annat. RM avled den 28 juni 1982. Och dom bägge Basebolliga poliserna gick som sagt fria... RM hade fått skallfrakturer med mera tänk att man kan slå sig så mycket under ett förhör!

  SvaraRadera
 69. Tack, Tauno. Leif Tell skall det vara. Leif Tell ger 8 träffar i Ixquicks telefonkatalog.

  PS
  Skriv gärna Tauno of Finland i alternativet "Namn/webbadress".
  DS

  SvaraRadera
 70. Nigel Barnett talade dessutom finska...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur vet du det? Kan du verifiera den uppgiften?

   Radera
  2. 1. Directorate: covert collection (DCC)
   Wing of military intelligence.
   Som Barnett hade kopplingar till
   ansvarade även för hemliga utlandsuppdrag via CCB, Civil Co-operation Bureau, Som bedrev säkerhetstjänst under civill täckmantel Ex Long reach som spionen Craig Williamsson ansvarade för. Han som befann sig i Stockholm under mordveckan och som är bekräftat av UD.
   Cirkaa 1 1/2 månader efter mordet registrerade han också sitt företag Long Rech på skatteparadiset jersey, där han kunde öppna bankkonto med full sekretess. Han hade förmodligen några miljoner som skulle komma in på kontot efter väl avslutat uppdrag.

   Radera
 71. En annan Basebolliga polis åkte dock fast!!! Per Jörlin Hans Holmer gamla livakt mörda sin sambo ...Vilka trevliga poliser dom var/är Basebolligapoliserna. Här är några namn på dom Leif Thell, Tomas Plitz, Anti Avsan, Michael Lund, Per Jörlin, Tomas Ekesätter,Stefan Svensson. Michael Lund har dock slutat som polis... ML har erkänt alla grymma grejer han har gjort. Har för mig att ML i dag jobbar som (S)!!! politiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kom ihåg att stava rätt, Uffe. Leif Tell, Thomas Piltz, Thomas Ekesäter, mördade.

   Radera
 72. Magnus Johansson ok slarv fel av mig men Per Jörlin mördade sin sambo, vet ej hur många år han fick för det, men PJ åkte dit i alla fall. Tyvärr har dom andra klarat sig undan både det ena o det andra. Några av dom är säkert inblandade i Palme mordet Avsan absoult. Michael Lund har till och med sagt att en högpolischef ringde till en kollega och uttrycke sin stora glädje att Palme var mördad.

  SvaraRadera
 73. Jag har varit anonym i hela mitt liv kan ni som använder mitt nick sluta med det !

  SvaraRadera
 74. Har du skrivit ett inlägg om det på Avsans blogg?? Både AA , polisen vet att de inte talade sanning. De finska kvinnorna vet själva att de inte talade sanning! Läser du inte någon annanstans än på Sven Anérs blogg? Har Sven någonsin någonstans sagt att han har talat med någon av dem och de har sagt att det var AA de såg där efter att ha visat dem ett foto på AA, ett foto som de lika gärna kan ta fram själva om de hade talat sanning. Svar Nej! Varför tror du att det bara är SA själv som driver denna tes numera?

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"