”Undergrupp: Böcker/Noter/Manuskript”

16.1.2013
Polisen i Göteborg har nu upprättat en tämligen detaljerad anmälan om hela underlaget till min senaste bok ”Mitt 20-tal och mitt 30-tal”, som försvann i början av januari och som ännu inte återfunnits. Posten i Göteborg meddelade att den inte tänkte efterforska dessa försvunna originalhandlingar, varför min förläggare på bokförlaget Kärret vände sig till Göteborgspolisen.
Nu finns alltså en anmälan på två sidor, med de flesta av de erforderliga data återgivna, och det är ju bra. Vad jag, och inte minst min förläggare, saknar är något tecken på att någon faktisk åtgärd vidtagits. Anmälan från Kärret inkom den 9 januari, varför det inte borde ha varit omöjligt att starta en faktisk utredning, men detta tycks inte ha skett, ännu i varje fall.
Jag får tyvärr en känsla av att svensk polis tenderar att anse att nära nog all rättfärdighet har uppfyllts då det ursprungliga sakläget har satts på pränt, men så är ju knappast fallet. Det är rimligen först när vederbörande polismyndighet sänt ut folk på fältet som någonting kan tänkas hända.
Handläggare: Insp Kent Bertilsson”, meddelas det. Men vad har insp Kent Bertilsson gjort, i den göteborgska sinnevärlden?
Lägenhetsinbrott klaras sällan upp – beror detta på att polismän med gålust tvingas till halvtimmar och timmar vid ordbehandlaren för att sätta upp anmälningar som ser mycket skötsamma ut men som så sällan ger något resultat? Ger dessa eleganta anmälningar, utan ett felslag, en polisiär känsla av trygghet? Allt väl, ingenting att bråka om? Handlingar får ett egenvärde som de inte förtjänar?
Strunta i ordbehandlaren, ge er ut på fältet och använd era inlärda kunskaper! Är det ett alltför enkelt råd till en kvalificerad insp?
Den bakomliggande händelsen är förstås skrämmande. Får hela böcker som befinner sig under produktion bara försvinna från postens domvärjo? Ett material som inte har något som helst värde för någon utomstående? En attack där NN klampar in bara för att djävlas? Tryckfrihetsbrott? Du tar i, Sven Anér! Brev kan väl fan försvinna…
Sven Anér

1 kommentar:

  1. "Den bakomliggande händelsen är förstås skrämmande."

    Den tycks visa att inte bara Leif G W är rädd för dig, Sven.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"