Stockholms Tingsrätt: snart får ni hem Anti Avsan från riksdagens justitieutskott!

16.10.2013.
Till Stockholms Tingsrätt, Presidiet: Affären Anti Avsan.
Mina tidigare skrivelser till Tingsrätten har inte gett något resultat, men jag försöker igen, medan Affären Anti Avsan spetsas till.
Det var jag som förde Avsans namn till offentligheten, när jag, 2008 och framför allt 2009, i tryckt skrift utpekade Avsan som statsminister Olof Palmes mördare. Bokens båda upplagor har nu placerats, med 2 000 exemplar, hos den svenska allmänheten, och debatten mullrar, framför allt på de bloggar som behandlar Palmeutredningens olika turer.
Det ständiga kravet är: ge oss sanningen i affären Anti Avsan! Men regering och myndigheter är tysta, trots att Anti Avsan i dag, genom sin partitillhörighet och sin höga riksdagsplacering, framstår som regeringens betrodde och som myndigheters främste rådgivare i juridiska frågor. Avsan kan i dag uppfattas som Sveriges ledande juridiske expert och lagstiftare.
Jag har i detta ärende uppvaktat såväl regering som riksdag, men gensvaret har varit klent. Jag har bl a sett på denna affär som ett personalärende: skulle inte hans dubbla placering vid tingsrätten och vid riksdagen utgöra grund för en extra personkontroll. Har jag frågat.
Riksdagen har dock berättat för mig att den inte utgör Avsans arbetsgivare och alltså inte kan ingripa – hur gärna den än ville, verkar det.
Nå, för Stockholms Tingsrätt är läget så mycket klarare. Tingsrätten har klar skyldighet hålla god kontroll över sin personals vandel; det är en självklarhet. Men Tingsrätten har alltså, fram till i dag, absolut ingenting gjort för att överblicka den kontroversiella situationen – vad som kan ha tänkts och sagts utanför protokollet kan jag ju inte veta.
Numera, sedan några månader tillbaka, föreligger dock ett aldrig dementerat uttalande från Anti Avsan själv, vilket presenterar frågan i helt ny dager. Som jag vid flera tillfällen, bl a på min blogg
redovisat, har Avsan vid en lunchsammankomst i år med en tidigare poliskollega, på den raka frågan huruvida det var han, Avsan, som sköt Olof Palme, svarat:
Nä nä, vi har sån uppbackning att ni kan aldrig ta oss”,
ett uttalande som enligt min bedömning i praktiken utgör Avsans medgivande av hans koppling till Palmemordet.
Jag föreslår nu att Stockholms Tingsrätt kallar in sin rådman Avsan och ber honom förklara sig. Vilka är ”vi” och vilka är ”ni”? Vilka skulle ha någon anledning att ”ta” Avsan och, tydligen, hans kamrater?
Och en följdfråga kunde bli: Varför anmäler inte Anti Avsan den angivande författaren Sven Anér för förtal?
Kompletterande frågor kan Tingsrätten säkert koncipiera.
Avsan har sålunda aldrig med någon kraft försökt ställa undertecknad Anér mot väggen, men har, i en mailserie på nätet vilken jag i delar återger i min bok, i grova ordalag bl a påstått att jag har kommunistisk koppling till meningsfränder och förbrytare i Lettland mm. En argumentation av detta slag tycks passa illa till en rådmans penna, men Stockholms Tingsrätt har uppenbarligen inte reagerat. Eller på minsta sätt agerat.
Så: vad tänker Tingsrätten göra om den i september nästa år får sin rådman tillbaka, ständigt fläckad av i bok tryckta, aldrig bemötta eller dementerade anklagelser? Blir det ett vänligt ”välkommen åter”, varefter Avsan, utan ceremonier, får återgå till sina turer på rådmännens vaktlistor?
Det kommer i så fall att handla om en ledande svensk domstol i grymt förfall.
Jag önskar nu någon form av aktion, av aktivitet från Tingsrättens sida. Ett klargörande svar på denna skrivelse, naturligtvis, kanske också någon form av juridisk åtgärd, riktad mot mig för mina exempellösa anklagelser mot en av Tingsrättens domare? Ja, ”exempellösa”, eftersom det inte finns några andra exempel i den svenska historien på rådmän som mördat sina statsministrar på öppen gata.
Jag raljerar sannerligen inte. Jag ser med djupaste olust och harm på den rådande situationen. Skulle Tingsrätten finna att jag i och med denna skrivelse på något sätt har överträtt lagen välkomnar jag en aktion från Tingsrättens sida.
Jag skulle även uppskatta om Tingsrätten övertalade Anti Avsan att anmäla mig för förtal, om Tingsrätten inte ser någon möjlighet att med egna resurser vidta en sådan åtgärd.
Vanligt folk, Stockholms Tingsrätt, som beskylls för mord, tar inte stillatigande emot en sådan anklagelse. Men Anti Avsan, per definition en av de absolut lagklokaste i detta land, med uppdrag och mandat att hålla uppsikt över svensk lagstiftning, gör ingenting, trots att inte bara han själv, utan i förlängningen alla de rättsvårdare han kommer i beröring med, tungt belastas av detta skrämmande samröre.
Jag kan, avslutningsvis, nämna att i den seriösa debatten uttalats att Avsan inte vill anmäla mig för förtal, eftersom han i så fall riskerade att bli utsatt för kvällspressens attacker. Det skulle en hederlig rådman vika sig för?
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
Jag önskar svar med vändande post enligt förvaltningslagen, omfattande dnr samt namn på handläggare.

PS: Jämför med vad jag också berättar kring Domstolsverket, som skyndar bort med ”inte mitt bord” på hopknipna läppar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"