Regering, riksdag, tingsrätt, Huddinge kommun: Varför utreds inte Anti Avsan för mordet på Olof Palme?

22.10.2013. Till Justitieministern, Riksdagens talman, Stockholms Tingsrätt samt Huddinge kommun!
Sedan de grundfalska beskyllningarna mot Christer Pettersson för mordet på Olof Palme avfärdats av Svea Hovrätt och av Högsta domstolen, återstår i dag ingen för mordet utpekad person mer än
Moderate ledamoten av Sveriges riksdag och av dess justitieutskott, rådmannen vid Stockholms Tingsrätt samt moderate gruppledaren i kommunstyrelsen, ledamoten av kommunfullmäktige i Huddinge kommun
Anti Harald Avsan.
Jag har vid flera tidigare tillfällen utförligt informerat mina fyra adressater om detta synnerligen allvarliga förhållande som innebär den svenska rättsstatens skam och nesa.

25.10.2013. Till samtliga fyra adressater enligt ovan. Som jag skriver önskar jag från mina fyra adressater besked rörande dnr och handläggare samt svar.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"