Förslag till brev till Bengt Svensson

Till Rikspolischefen Bengt Svenson, Box 12256, 102 26 Stockholm!
 
Jag är en av många som länge följt Sven Anérs kamp för rätt och sanning i
det mörka Palmeärendet. Jag föreslår nu:
Rättsstaten bör verka för att den av Sven Anér för mordet på Olof Palme anklagade
rådmannen och moderate riksdagsledamoten, kommunale förtroendemannen i Huddinge,
Anti Avsan
hörs av åklagare och polis rörande detta mord. Därmed skulle kunna fastslås om Avsan är oskyldig eller om fortsatt lagföring bör sättas in.
Avsan skulle därmed befrias från den ovisshet han måste ha upplevt sedan Sven Anér: Palmemordet: Affären Anti Avsan utkom år 2008-2009, med Sven Anérs hårda men aldrig avvisade anklagelser.
Är Anti Avsan oskyldig? Eller krävs fortsatt utredning?
I en situation då uppenbar oro råder i polisleden (5 000 upprörda Facebook-insändare, just avslöjade av Expressen), måste det för dig, i ditt ämbete, kännas särskilt angeläget att du och den svenska poliskåren äntligen kan lägga denna svåra fråga bakom er, rejält prövad.
Jag har genom åren märkt hur jag och mina engagerade vänner känt den olösta Palmegåtan som en tung ryggsäck; det skulle innebära en stor lättnad om vi alla i Sverige kunde veta att allt nu görs för att skapa klarhet i stället för det dis som hittills rått.
Vi är många som lägger denna sak nära ditt ämbete, nära ditt samvete.
Vidare: Begäran om utfående av allmänna handlingar! Jag önskar utfå de förhör som avhållits med Anti Avsan samt med de unga kvinnorna ”Anneli” och ”Anki” rörande händelserna vid Dekorima den 28.2.1986. Förhören torde vara minst nio till antalet. Jag önskar ett noga motiverat myndighetsbeslut samt i förekommande fall besvärshänvisning.
Jag önskar din kommentar, jämte uppgift om handläggare och diarienummer! Underskrift:
Till mina meddebattörer!
26.10.2013. Du skulle göra mig och saken en mycket stor tjänst om du undertecknade och postade bifogade brev!
Jag känner att det bubblar och pyr ute i landet, men medierna är mycket tysta.
Jag föreslår nu, (1) att du postar brevet, underskrivet, till rikspolischefen, samt att du (2) tar kontakt med dina lokala medier där du bor och ber om hjälp med publicitet. Brevförslaget kommer att gå till cirka femtio personer, de flesta engagerade gamla PALME-nytt-prenumeranter, som har hållit kontakten genom decennierna.
(1) Jag ber dig alltså hos rikspolischefen begära, att ett antal förhör i Palmeärendet, som varit hemliga i över 27 år, trots att de så direkt berör den svenska allmänheten, nu släpps fria till dig.
När du får svaret från rikspolischefen, och om svaret är nekande, ber jag dig överklaga till Kammarrätten i Stockholm. Du kommer att få s k besvärshänvisning från rikspolischefen, och sedan är det bara att skriva till Kammarrätten: datum och ärendenummer samt texten ”Jag överklagar rubricerade beslut”, Ditt överklagande postar du sedan, inte till Kammarrätten utan till rikspolischefen. Det är inte särskilt krångligt. Sedan är det bara att avvakta ett tag – hjälper du mig och saken?
(2) Jag ber dig alltså också ta kontakt med dina lokala medier och berätta att du deltar i den här aktionen. Det är viktigt att den blir lokalt förankrad, även utanför Stockholm!
Jag tackar dig på förhand för din hjälp!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"